Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Medarbejder til IT-Sikkerhed ved Helicopter Wing - genopslag


Medarbejder til IT-Sikkerhed ved Helicopter Wing - genopslag

Er du interesseret i ny teknologi og sikkerhed?

Vil du samtidig være med til at opretholde- og udbygge cyber- og IT sikkerheden på de operative og administrative IT-systemer ved Helikopter Wing (HW)?

I så fald er du måske vores nye kollega og assisterende IT sikkerhedsofficer.
Om os
HW er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber samt støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrke.

På Flyvestation Karup driver vi den militære lufthavn og uddanner Forsvarets kommende piloter og besætningsmedlemmer.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder og faglige skel, og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads skaber styrke i opgaveløsningen.

Du bliver derfor en del af et godt hold af engage¬rede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.
Om stillingen
Som IT sikkerhedsofficer er du en del af det nyoprettede sikkerhedselement under A2. A2 er organisatorisk placeret i HW Operationsafdeling (O-AFD) og sektionenbestår af:

Efterretningselementet, Mission Support elementet, operativ IT element og sikkerhedselementet. Du har ledelsesansvaret for en underlagt oversergent og en konstabel.

Cyber- og IT sikkerhedsmæssige opgaver som løses i elementet

- Rådgiver CH/HW i spørgsmål relateret til cyber- og IT sikkerhed.
- Rådgiver A2, Operativ IT, ved anskaffelse af IT hardware og software.
- Støtter HW enheder med rådgivning på cyber- og IT sikkerhedsområdet.
- Koordinerer cyber- og IT sikkerhedsområdet med eksterne myndigheder.
- Gennemfører IT risikostyring.
- Tilsikrer og støtter enhedernes Terminal Area Security Officer (TASO) i udarbejdelse og revi-sion af SSI/LSSI på IT-systemer.
- Ajourfører løbende HW risikovurdering og sikringsplan for så vidt angår emner relateret til IT sikkerhed.
- Tilsikrer efterlevelse af bestemmelserne for IT- og systemsikkerhed ved HW, herun¬der vareta¬gelse af opgaven som Stab HW TASO.
- Erkender og agerer på cyber og IT-sikkerhedsmæssige svagheder.
- Søger rådgivning og fremmer samarbejdet med OSW Cyber Defence og Center For Cyber Sik¬kerhed (CFCS) under Forsvarets efterretningstjeneste (FE)
- Udfærdiger direktiver og forestår dialog med IT myndigheder for hærdning af HW IT-systemer.
- Sagsbehandling inden for eget sagsområde.
- Gennemfører personelbedømmelser og udviklingssamtaler for underlagt personel.

Ligesom i resten at IT universet, er der en konstant udvikling og der må derfor påregnes uddannelse og kursusaktivitet for yderligere styrkelse af dine kompetencer indenfor cyber- og IT-sikkerhed.

Rejselyst vil blive stillet med gode oplevelser i udlandet i forbindelse Site Survey, øvelser, kurser, uddannelse og certificering.
Om dig
Du er oversergent. Alternativt er du sergent, der er vurderet egnet til nærmeste højere grad.

Virket som IT sikkerhedsofficer kræver gode samarbejdsevner, både med chefer og ledere, dine di¬rekte kolleger, øvrige myndigheder på flyvestationen samt eksterne samarbejdspartnere.

Du er med fordel IT faglært med kompetencer inden for netværk, protokoller og diverse hardware og software emner.

Du skal kunne planlægge dit arbejde selvstændigt. Der forventes godt lederskab, og at du formår at udvikle og udnytte dine medarbejderes kompetencer, samt på ansvarlig vis løser og uddelegerer de herover nævnte opgaver.

Du skal kunne trives i A2’s dynamiske team med et delt fokus på hhv. sagsbehandling og praktisk specialistvirke for at understøtte den operative virksomhed.

Uddannelsen samt erfaring som IT sikkerhedsofficer er meget ønskeligt, men i ansøgningsprocessen ikke et ubetinget krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for A2 kaptajn Magnus Færtz på tlf.: 72 84 87 22 eller mail: HW-A2-001@mil.dk
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. februar 2023 eller hurtigst muligt herefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søred-ningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.12.2022

Indrykningsdato

08.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent