Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører/forsyningsbefalingsmand til Ruder 4 ved Jydske Dragonregiment (genopslag)


Sektionsfører/Forsyningsbefalingsmand til Ruder 4 ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

For dem som KAN og VIL panserinfanteriet.
Om os
Vi er et stående reaktionsstyrkekompagni, der kæmper både opsiddet, afsiddet og en kombination heraf.

Vi råder over 14 CV9035 som primær køretøj, og afsiddet anvender vi alle gruppens våben.

Vi har et godt samarbejde i kompagniet, og alle med en professionel indstilling til virket som panserinfanterist accepteres!

Kompagniet har adskillige udsendelser bag sig, både samlet og delt. Kompagniets kerneværdier er aggressivitet i tanke og handling - loyalitet op, hen og ned - korpsånd i vores virke og vores stærke sammenhold - professionalisme i alt, hvad vi gør.

Vi dyrker vores kald - som for os er mere end bare et arbejde - men helstøbte mennesker er kompagnichefens vigtigste prioritet, for kun igennem soldater med ligevægt kan vi effektivt bære vores arv, bånd og ultimativt evne sikkert igennem perioder med ekstra belastning. Vi lever af enkeltmands indsats, men baglandet definerer alle ansatte ved R4, hvorfor dette er en afgørende betragtning for alle.

Kompagniet hjemtager DEL fra INTOPS i 2022. i løbet af 2023 gør vi klar til certificering til beredskab fra 2024. KMP er ikke varslet INTOPS på nuværende tidspunkt.
Om stillingen
Som sektionsfører for Forsyningssektionen er du kompagniets logistiske ekspert.

Du har ansvaret for forsyningssektionens daglige drift med styring af arbejdsopgaver til sektionens personel og du vil blive udfordret dagligt på din faglighed.

Du vil i koordination med NK/KMP medvirke til problemløsning og optimeringer af forsynings- og vedligeholdsstrukturen, hvor du skal kunne rådgive og vejlede NK/KMP og CH i gældende logistiske bestemmelser og direktiver.

Der vil være store muligheder for at arbejde selvstændigt, og du vil have mulighed for at sætte dit præg på, hvordan forsyningssektionen og KMP i fremtiden kører den logistiske kæde.

Du skal som sektionsfører for kompagniets forsyningssektion være garant for dit personel, og at sektionen yder den optimale støtte for kompagniet; under garnisonstjeneste og taktiske forhold i ind- og udland.

Under operative forhold er du NK/KDODEL og vil være en del af planlægningen for KDODEL indsættelse. Du vil være ansvarlig for gennemførelse af genforsyningen (R3P) af KMP og i BSO, og ved holdt ansvarlig for udpegning af nærsikring/nærforsvar.

Vi tilbyder et alsidigt job, hvor du får rig lejlighed til at udvikle dig og som nøgleperson i KMP at dit uddannelsesforløb afstemmes med din baggrund.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, der er vurderet egnet til udnævnelse og har gennemført eller er bedømt egnet til gennemførelse af Faglærer- og Skydeleder II-kursus.

Da hverdagene ikke er ens, kræver det stor omstillingsparathed og fleksibilitet.

Du skal være fremadsynet og kunne håndtere mange bolde i luften/ en travl hverdag.

Herudover skal du kunne gå forrest og være i god fysisk form.

Du skal være udadvendt og kunne være sammen med mange mennesker.

Du besidder gode IT egenskaber og er struktureret.

Du skal være opsøgende inden for ny viden og problemløsninger.

Du er klar på et tæt samarbejde med NK/KMP og dine forsynere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KMPBM SSG Nico Wolter på telefon 41376831 eller via mail: JDR-2B-401A@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96 eller på mail FPS-MES@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 31. december 2022 og samtaler forventes afholdt uge 2. Stillingen er til besættelse 16. januar 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.12.2022

Indrykningsdato

07.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent