Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsyningshjælper ved Drifts- og Støttesektion Kampstøtte til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Forsyningshjælper ved Drifts- og Støttesektion Kampstøtte til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Har du erfaring og indgående kendskab til logistik og drift, samt udviklede evner til at skabe personlige relationer på tværs af funktions- og arbejdsområder, og er du samtidig stærk i SAP MM og PM?

Vil du være med til at gøre en forskel for Danmarks evne til at forsvare sig selv, så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Du indgår i en sektion med syv kollegaer, som består af en afdelingschef, en sektionschef, en materielforvalter, en projektsekretær, to projektledere og en kontorelev.

Vi yder støtte til hele afdelingen i form af projektledelse, projektstøtte og supporterer vores tekniske sagsbehandlere med formålet, at tilvejebringe det bedst mulige materiel til de ansatte inden for Forsvarsministeriets område, med hovedvægten af anskaffelserne primært til Hærens soldater.

Afdelingen som har ansvar for at anskaffe, drifte og bortskaffe landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk argumentation, som er tilpasset gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.
Dagligdagen er meget dynamisk, da vi har en stor berøringsflade med interessenter på tværs af hele Forsvarsministeriets område. Du får derfor en stor kontaktflade internt i styrelsen, rundt om i Forsvaret og med eksterne leverandører.

Vi er professionelle, har fokus på opgaven og passer samtidig på hinanden. Trivsel og et godt arbejdsmiljø vægtes højt i sektionen og vi stræber efter at skabe Work-life balance. Derfor er hjemmearbejdsdage muligt med plads til arbejdsplanlægning for den enkelte.

Det er vigtigt for os at have glade og kompetente medarbejdere, derfor prioriterer vi kompetenceudvikling lige så højt som vores trivsel, og at vi har gode relationer til hinanden. Vi skaber og tilbringer tid med hinanden i forskellige sammenhænge såsom deltagelse i DHL, sektionsdage, vi cykler til arbejdet, eller noget så simpelt som at drikke en kop kaffe sammen i pausen.
Om stillingen
Du bliver en del af vores faste driftselement bestående af sektionschefen, projektsekretæren og kontoreleven, som styrer og understøtter driften i afdelingen med produktionsfremmende foranstaltninger, herunder SAP (MM-modulet).

Vi støtter således med en bred vifte af opgaver i hele afdelingen og koordinerer en lang række opgaver med Forsvarets øvrige myndigheder, primært Hærkommandoen.

Sammen med divisionens driftselement, er dine arbejdsopgaver blandt andet:
• Controlling på sanering af udvalgte materielgenstande og kapaciteter.
• At bistå KALA- koordinerende sagsbehandler for forsynings- og vedligeholdelsesdirektiver med det formål, at sikre ensartethed og kvalitet, samt rettidig udgivelse til de brugende og vedligeholdende enheder.
• At bistå med optælling, mønstring og rapportering af KALA lagre og myndighedsbeholdninger.
• At vejlede i opgaveløsninger relateret til SAP inden for alle materiel- og logistikanliggender på tværs af KALA område.
• At deltage i koordinationsmøder inden for alle materiel- og logistiske anliggender på tværs KALA områder med interne som eksterne enheder.
• At udvikle og vedligeholde driftselementets teamsite.
Om dig
Du har relevant erhvervsfaglig uddannelse med svendebrev/uddannelsesbevis inden for logostik.

Vi ser gerne, at du allerede har gennemført minimum et obligatorisk- og et valgfag fra akademiuddannelsen med fokus på ledelse, eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau. Hvis du ikke allerede har det, skal du være klar på at tage denne uddannelse.

Vi forventer, at du har erfaring med SAP (MM modulet, herunder myndighedsbeholdning og/eller lagerbeholdning) og at du kan støtte, vejlede og rådgive KALA medarbejdere i anvendelse af SAP.
Logistisk erfaring fra Forsvaret er en fordel, men ikke et krav.

Vi forventer desuden, at du kan anvende Microsoft Word og Excel, og at du kan kommunikere klart og præcist både skriftligt og verbalt.
Du er serviceminded, og kan lide at have en stor berøringsflade. Du er fleksibel og fungerer godt i en hverdag, som er præget af arbejdsopgaver forskellige steder i afdelingen. Derudover forventer vi, at du kan arbejde selvstændigt og fokuseret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Stillingen er også slået op civilt.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Søren Høst på telefon 91 33 51 52 eller via mail på FMI-LA-CHS@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

07.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent