Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

IT-faglærte til CIS Operationscenter netværks- og serverelement


IT-faglærte til CIS Operationscenter netværks- og serverelement

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en teknisk ramme med gode udviklingsmuligheder
Om os
3 CISOPSBTN indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark, og som enhederne bruger operativt.
Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel. Bataljonen vil derfor altid være involveret i støtte til Forsvarets aktiviteter på den ene eller anden måde.

Communication and Information System Operationcenter (CISOC) er teknisk ansvarlig for drift af operative netværksløsninger til støtte for Forsvarets øvelser, operationer og missioner. Vi støtter både nationalt og internationalt.

CISOC består af et ledelseselement, et serverelement, et netværkselement og et CIS-materielelement, der samarbejder for at yde den bedst mulige service til brugerne.

Der arbejdes ofte autonomt med specielle opgaver og arbejdstempoet kan være højt for at kunne være klar inden brugerne starter aktiviteter eller hvis der opstår problemer på de operative net. Arbejdet vil derfor være afvekslende og til tider uforudsigeligt.

Enheden har et teknisk højt niveau, som i kombination med en stor operativ forståelse sikrer, at vi i samarbejde med de øvrige bataljoner ved regimentet kan levere gode og solide føringsstøtte-løsninger til de operative brugere inden for alle værn. Så vidt muligt søger vi at lave standardløsninger – som naturligvis altid skal tilpasses en given opgave eller enhed.

Derfor baserer vi vores virke på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister, hvor en flad ledelseskultur sikrer inddragelse af specialister i tide. Dette giver både fleksibilitet, effektiv ressourceudnyttelse og et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du vil skulle virke som ITTEK, og indgå i et professionelt team med en stor faglig viden og kompetencer.

Som ITTEK er du med til at drive flere forskellige systemer. Du skal først og fremmest kunne arbejde sammen med de andre teknikere og i fællesskab kunne erkende og løse problemer. Du skal kunne arbejde struktureret og være opmærksom på dokumentation.

Du skal kunne vejlede ikke-uddannet personel og du skal have gode faglige kompetencer, som du forstår at omsætte i praktiske løsningsforlag, hvis der bliver behov for det.

Du vil skulle virke som specialist og ikke mindst problemknuser, når vi skal have løst de pålagte opgaver. Det forventes derfor, at du har et indgående teknisk kendskab til det almindeligt forekommende hardware og teknologi der indgår i vores standardløsninger og hurtigt kan tilegne dig viden om det mere specielle udstyr, der også bruges til at støtte brugerne.

I stillingen indgår endvidere rejseaktivitet samt mulighed for deltagelse i arbejdshold til missionsområderne.
Om dig
Du skal være uddannet IT-tekniker med relevante IT-kurser, alternativt er du lige nu IT-supporter med ønske om videreuddannelse.

Du skal være initiativrig, struktureret, fleksibel og serviceminded.

Du skal kunne indgå i et samarbejde med de andre teknikere og kunne se hvorledes vores produkter indgår i den samlede løsning og derved være med til at kunne give de bedst mulige delprodukter.

Du skal kunne arbejde i virtualiserede miljøer med remote adgang.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET.

Ønskelige kvalifikationer:
• CCNA / CCNP, routing and switching
• CCNA / CCNP, security / wireless
• Microsoft Server certificeret
• VMware Vsphere

Ønskelig erfaring:
Har arbejdet i operativt miljø, med forståelse for vilkårene som operativt indsat, med høj latency og begrænset båndbredde.

På netværksområdet:
Har tidligere arbejdet med Cisco produkter, overvejende indenfor routere, switche og firewalls, samt forsvarets kryptoprodukter.

Eller på serverområdet:
• Microsoft Hyper-V
• Microsoft Sharepoint Server
• Microsoft Exchange
• Microsoft Skype for Business
• Microsoft SQL
• Microsoft Endpoint Configuration Manager
• VMware Horizon
• Veeam backup
• Syslog server

Det vil endvidere være en fordel hvis du har kendskab til NATO og FMI KAKI netværksmiljøer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CISOC MJ Kim Eg Pedersen på mail FSR-3B-300A@MIL.DK eller telefon 72 82 65 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer. Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
Læs
Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

04.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent