Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til enterprisearkitektur- og data management fora


Sagsbehandler til enterprisearkitektur- og data management fora

Er du god til at skabe overblik og arbejde på tværs? Og har du lyst til at arbejde med it, der skal understøtte brugerne i både fred, krise og krig?
Så er stillingen som sagsbehandler ved Koncern IT i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse måske lige noget for dig.
Om os
Koncern IT er en af landets største it-virksomheder. Vi løser drifts- og udviklingsopgaver der sikrer kommunikation og it for Forsvarets ansatte uanset, om de er ombord på skibe i Nordatlanten, på mission i ørkenen eller arbejder på kaserne og kontorer herhjemme.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor det gode arbejdsmiljø og worklife-balance er i fokus. Du vil blive en del af et stærkt fagligt fællesskab med brede kompetencer og du vil have mulighed for løbende at dygtiggøre, specialisere og videreuddanne dig.

"Du får et stort ansvar som den drivende kraft bag vores kommunikation og tværgående samarbejde!” siger chefen for enterprisearkitekturen, Glenn Jeilsø.

Hvem er dine nærmeste kolleger?
Det faglige arkitekturfællesskab består af 15 enterprise- og domænearkitekter med blandet civil og militær baggrund, der tilsammen har en utrolig bred viden og en bred opgaveportefølje. Du vil også skulle arbejde tæt sammen med it-ledere og specialister fra Forsvarets øvrige styrelser og værn.

Hvem bliver din leder?
En chef, der tror på det bedste i dig, og som giver plads til, at du kan udvikle dig med opgaverne, og som gerne bidrager til, at vi alle skaber værdi og kvalitet i vores arbejde til gavn for forretningen - alt sammen mens vi samtidig prioriterer det gode arbejdsmiljø!
Om stillingen
Du er hovedansvarlig for to fora, nemlig Arkitektur og Data Management Board (ADAM) og Forsvarsministeriets Koncernfælles Arkitektur Komité (FKAK). Du vil skulle varetage planlægning af foraenes arbejdsopgaver, indsamle og udarbejde mødematerialer, foretage tværgående koordinering og høring af materialer, der skal behandles på møderne, driver behandling af aftalte aktiviteter, skriver mødereferater samt medvirker til at udbrede kommunikation og information om vores arkitekturarbejde. Du er ansvarlig for, at begge mødefora modtager god mødeforberedelse, sagsfremstilling, referater mm.

ADAM har til opgave at foretage arkitekturvurderinger af projekter inden de kan opnå inve-steringsgodkendelse. ADAM skal sikre en sammenhængende og tværgående arkitektur, det gør sig gældende for alle kapaciteter med indbygget informations- og kommunikationsteknologi.
FKAK er koncernens overordnede strategiske arkitektur komite, hvor der er fokus på en arkitektur hvor der er sammenhæng mellem strategi, processer, data/information og it-understøttelse for alle dele af Forsvaret i fred, krise og krig.

Dine 3 første prioriteter inden for de 6 første måneder:
- Indgå som ansvarlig for planlægning og afvikling af ADAM og FKAK møder
- Opbygning og eksekvering af proces for mødeforberedelse og arkitekturvurderinger i ADAM
- Udarbejdelse af kommunikationsmateriale, hvor resultatet af arkitekturvurderinger enkelt og
forståeligt præsenteres for beslutningstagere, herunder opbygning og styring af en/flere websites.

Hvordan ser din arbejdsdag eksempelvis ud?
Du starter dagen med sammen med din chef, at sammensætte dagsordenen for næste møde i hhv. ADAM og FKAK. Formiddagen bruges på at samle og forberede materialet om de næste løsninger, der skal arkitekturvurderes i ADAM, så det kan blive sendt afsted til deltagerne. Efter frokost tikker en mail ind fra en kollega, som ønsker at løfte en problematik til diskussion i FKAK. I tager en snak om, hvad sagen drejer sig om, samt hvornår og hvordan den skal behandles. Inden dagen slutter publicerer du referatet fra det seneste møde i ADAM på intranetsiden og sørger for at alle relevante dokumenter er journaliseret i sags- og dokumenthåndteringssystemet.

Fast tjenestested er Hvidovre.
Om dig
Du har en relevant uddannelse indenfor fx it, kommunikation eller administration, meget gerne med speciale inden for databehandling og meget gerne med minimum 5 års erfaring indenfor området.

Alternativt har du en militær baggrund som major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det vil være en fordel såfremt du tidligere arbejdet med kommunikations- & informationsteknologi samt med forberedelse og afholdelse af mødefora, herunder varetagelse af sagsbehandlingsopgaver.

Eksekveringskraft skal være betydelig, og du har forståelse for de elementer, der gør at vi når i mål og er ikke bange for at ”smøge” ærmerne op. Det er vigtigt, at du har evnen til at eksekvere de indgåede aftaler.

Du har erfaring med kommunikations- & informationsteknologi samt it-arkitektur og trives især med de drifts- og udviklingsarkitekturopgaver, der knytter sig til arkitekturprocessen. Du er struktureret og kan lide at tale med mennesker, både meget tekniske og forretningsmæssige drøftelser, men kan også formidle teknisk viden til udenforstående, og du er god til at bevare overblikket og roen – også når der til tider måtte være run på.

"Du skal være serviceminded, struktureret og kunne lide at arbejde i et it-miljø med udviklings- og driftsopgaver. Og så egentlig bare have dit gode humør med på arbejde. Det har vi nemlig," slutter Glenn Jeilsø, der står klar til at tage godt imod dig.
Ansættelsesvilkår
Som civil:
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

For militære ansøgere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte din måske kommende leder Glenn Jeilsø på tlf. nr. 72 81 43 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulen kaptajnløjtnant Claus Rasmussen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66.

Ansøgningsfristen er den 04. december 2022. Vi afholder samtaler løbende.
Stillingen er til besættelse pr. 01. januar 2023 eller snarest herefter. For militære ansatte vil ansættelsesdato blive koordineret med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

03.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent