Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Frekvensmanager til Forsvarets Frekvenskontor


Frekvensmanager til Forsvarets Frekvenskontor

Har du interesse for føringsstøtte og frekvensmanagement og trives du godt i stillinger med høj grad af selvstændighed og ansvar er du måske vores næste manager for Forsvarets Frekvenskontor.
Om os
Forsvarets frekvenskontor (FFK), er en værnsfælles kapacitet, der skal optimere Forsvarets rådighed over og anvendelse af frekvenser til alle formål.
Derfor støtter vi alle Forsvarets enheder når de har brug for frekvenser eller sendetilladelser i Danmark, Grønland eller i udlandet, uanset om det er på missioner i udlandet eller på øvelser.

Derudover støtter vi vores samarbejdspartnere fra NATO og PfP lande i forbindelse med frekvensanvendelse på dansk eller Grønlandsk territorium. I den sammenhæng indgår vi i et internationalt samarbejde igennem vores ansvar som ”National Radio Frequency Agency (NARFA).

Vi koordiner bl.a. med civile myndigheder og opgavekomplekset omfatter Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Det betyder, at vi har en meget stor kontaktflade og skal kunne agere mellem alle stabe i Værnsfælles Forsvarskommando såvel som med øvrige styrelser, herunder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, under Forsvarsministeriet.

Desuden indgår vi i et samarbejde med Energistyrelsen, herunder Støjtjenesten, Trafikstyrelsen og vores ambassader i de lande Forsvarets enheder skal operere i.
Om stillingen
Vi søger en frekvensmanager, der er god til samarbejde med mange instanser og med en udadvendt personlighed, der er understøttet af stærke kommunikative evner og gode strukturmæssige færdigheder. Vores kommunikation med NATO o.a. foregår på engelsk.

En stor del af dit ansvarsområde vil omfatte koordination med NATO og danske enheders indsættelser i udlandet samt udenlandske enheder i forbindelse med aktiviteter i Danmark. Du skal kunne yde missionsstøtte til bl.a. udarbejdelse af frekvensanmodninger og håndtering af eventuelle interferensproblemer.

Stillingen medfører også, at der skal bidrages til uddannelse inden for området bredt i Forsvaret, i Hjemmeværnet og ved Beredskabsstyrelsen.

Da FFK er en dynamisk enhed, er der mulighed for, at du selv kan være med til at præge stillingens fremtidige indhold, ligesom opgaverne kan ændre sig over tid.
Om dig
Du er oversergent med et bredt kendskab til anvendelse af frekvenser og kommunikationssystemer og gerne med et godt kendskab til flyvevåbnet. Stillingen er værnsfælles, så du kan komme fra alle værn.

Fagligt er du teknisk velfunderet og har en vis erfaring inden for Forsvarets radio-, radar- og ECM-systemer. Du er i stand til at arbejde selvstændigt inden for udstukne rammer.

Du er initiativrig samt besidder stort overblik, da opgaverne er mange og kan strække sig over flere områder. Dagligdagen foregår i meget skiftende tempi, og derfor er det vigtigt, at du er fleksibel og serviceminded og at du kan håndtere pres fra flere sider - uden at miste overblikket. Du kan ubesværet kommunikere med såvel kollegaer som gæster på alle niveauer på både dansk og engelsk.

Vi forventer, at du kan planlægge, koordinere og ikke mindst prioritere de opgaver, der lander på dit bord, således fastlagte terminer overholdes. Da frekvensanvendelse er et område, der kræver stadig mere specialviden vil du skulle have en del uddannelse, på kurser, der foregår både i Danmark og i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Frekvenskontor major Anders Bandholm på telefon 21 28 52 42 eller på mail FSR-3B-100A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO
Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens
Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

02.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent