Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Kaptajner af reserven søges til Ingeniørregimentet (genopslag)


Rådighedsstilling – Kaptajner af reserven søges til Ingeniørregimentet (genopslag)

Brænder du for kampingeniørtjeneste, det operative stabsarbejde og vil du gerne være med til at støtte 1. Panseringeniørbataljon i krise og krig?
Trives du i et miljø, hvor vi har fokus på at løse opgaven?
Så skal du søge stillingen som kaptajn af reserven ved 1 PNIGBTN!
Om os
1. Panseringeniørbataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade, med dagligt tjenestested ved Ingeniørregimentet på Skive Kaserne.
Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet består bataljonen af 449 soldater.
Stabskompagniet er bataljonens værktøjskasse med bl.a. maskiner, feltbroer og kolonnevej.

De pansrede ingeniørkompagnier består af kampingeniørdelinger med Piranha 5 og en panserparksektion med specialkøretøjer opbygget på Leopard undervognen.
1. Panseringeniørbataljon uddanner og træner højt specialiserede og dygtige ingeniørsoldater til indsættelse i rammen af bataljonen under 1. Brigade.

I bataljonen sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.

Herudover er bataljonen kendetegnet ved en fri omgangstone på tværs af alle grader, samtidig med at vi forsøger at være en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet.
Om stillingen
Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion / stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion ved 1. Panseringeniørbataljon. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal forventeligt være indstillet på at gøre tjeneste 10-15 dage om året.

I stillingen vil du indgå som ingeniørofficer i S2 efterretningssektionen. Som reservist ved 1. Panseringeniørbataljon vil du ligeledes være tilknyttet Ingeniørregimentets reserveenhed, der sikrer løbende udvikling, uddannelse og koordination på tværs af Ingeniørregimentets enheder og øvrige enheder med tjenestegrensspecifik interesse.
Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren, gerne med erfaring inden for stabstjeneste ved BTN/BDE niveau, uddannelse af kampingeniører eller lignende. Du har eventuelt erfaring fra international tjeneste.

Du er kaptajn af reserven eller premierløjtnant af reserven med stort potentiale og egnethed til udnævnelse. – du er tillige en erfaren ingeniørofficer.

Du har en baggrund inden for planlægning og føring af ingeniøroperationer på bataljonsniveau eller tilsvarende. Du har overblik og interesse for sammenhæng indenfor de øvrige funktioner i en stab, da du vil få en bred kontaktflade til stabens øvrige medlemmer.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed - og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du har en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til de ledige stillinger, kan du kontakte major af reserven Flemming Glud Hansen på telefon 21 83 04 41 eller mail: IGR-TI-04R@MIL.DK eller alternativt stabschef ved 1. Bataljon major Jeppe Iversen på telefon 72 82 51 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kevin Lykkegaard Betnass ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 06.

Ansøgningsfristen er den 8. januar 2023, idet der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i perioden. Samtaler gennemføres i Skive umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.01.2023

Indrykningsdato

01.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent