Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kører til STKMP/1PNIGBTN ved ingeniørregimentet i Skive (genopslag)


Kører til STKMP/1PNIGBTN ved ingeniørregimentet i Skive (genopslag)

Er du den alsidige soldat, der har lyst til at kombinere infanteri- og ingeniørfærdigheder?

Er du klar til at kæmpe skabe forudsætningen for, at kamptroppernes angreb kan fortsætte?

Om os
Stabskompagniet hører under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade. Kompagniet uddanner, træner og indsætter ingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen, herunder opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.

Kompagniet er delt i fem specialiserede delinger; en kommandodeling, en stabsdeling som danner grundlaget for stabens virke i felten og en Ingeniørrekognosceringsdeling, som indhenter ingeniørinformationer, samt to parkdelinger med bro- og maskinsektioner med alt fra feltbro, plejl og rendegravere m.m. til lastvogne og store pakninger af ingeniørammunition m.m.

I kompagniet sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.

Kompagniet er kendetegnet ved en fri omgangstone, hvor der er højt til loftet.

Kompagniet bidrager til INTOPS med personel af alle grader.
Om stillingen
I Parkdelingen vil du, alt efter kvalifikationer, flair og interesse, starte i materiel-, maskin- eller brosektionen.

Alle stillinger i kompagniet kræver stor selvstændighed og ansvarsbevidsthed, da enheder og kapaciteter ofte er indsat selvstændigt eller underlagt andre enheder.

Du vil som konstabel være specialisten i netop dit metier.

I den daglige tjeneste og uddannelse har vi fokus på vores operative virke, altså en blanding af vedligeholdelse af soldaterfærdigheder, fysik træning og specialet der kendetegner sektionen.

Du skal forvente et højt uddannelsestempo med øvelser, skydeperioder og kurser.

Uddannelse og øvelser kan ændres undervejs, hvorfor du også skal være fleksibel og omstillingsparat.

1 PNIGBTN ønsker at skabe balance mellem arbejdsliv og fritid, og derfor kan længere frihedsperioder forekomme.
Om dig
Du brænder for at være soldat og ønsker at have en hverdag der sjældent ligner hinanden.

Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og du står ikke bagerst, når der skal tages fat.

Du har flair for at tilegne dig teoretisk viden, og evnerne til at omsætte den i praksis.

Du er en ydmyg person, der altid ønsker at blive bedre. Du er udadvendt, fleksibel og lægger stor vægt på at arbejde sammen med andre mennesker.

Det er ønskeligt at du har gennemgået Ingeniørgrunduddannelsen, ligesom B- og evt. C-kørekort vil være en fordel.

Du må meget gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer.

Da vi indgår i beredskab, skal du kunne godkendes jævnfør systematiseret helbredsundersøgelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef, kaptajn Claus Ruge Pedersen på telefon 72 82 51 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

25.10.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent