Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kaptajnløjtant eller Kaptajn til Kystradiosystem


Kaptajnløjtant eller Kaptajn til Kystradiosystem

Har du lyst til at arbejde med anskaffelse og implementering af kommunikationssystemer til Forsvaret? Er du teknisk velfunderet med interesse og forståelse inden for radio kommunikationssystemer eller satellitkommunikationssystemer? Og har du lyst til et job med stort ansvar i en dynamisk hverdag? Så hører vi gerne fra dig.
Om os
I Kapacitetscenter Værnsfælles Kommunikation er vi et team bestående af 13 medarbejdere med hvert vores speciale. Vi beskæftiger os med kapacitetsudvikling og drift af kommunikationssystemer til hele Forsvaret.

Vi anskaffer nye materielsystemer inden for områderne radio, satellit og datalink, vi danner grundlag for efterfølgende drift af systemerne, iværksætter materielmodifikationer og har ansvaret for bortskaffelse af systemer – hvilket populært siges ved, at vi har materielansvaret fra ”vugge til grav” i samarbejde med brugerne ved de forskellige værn.

Vi har ansvaret for et stort og komplekst område med mange spændende og udfordrende opgaver, hvor vi tilsikrer, at Forsvarets kommunikationssystemer passer til opgaven og udviklingen, således at Forsvaret sikkert kan kommunikere til lands, til vands og i luften – såvel i Danmark som under internationale missioner.

Vi har derved en stor berøringsflade internt i FMI med leverandører såvel som med kunder - særligt i form af de enkelte kommandoer & stabe i Forsvarskommandoen.

Vi kan tilbyde dig et spændende, uformelt og fagligt arbejdsmiljø samt et godt kollegialt samarbejde. Du vil selvfølgelig blive tilbudt den efteruddannelse, der er nødvendig, for at kunne varetage stillingen.
Om stillingen
Som vores nye kollega skal du blandt andet løse opgaver såsom:
• Teknisk og Systemansvarlig for Kystradio kommunikationsystem samt andre radiomateriel system område på et akademisk niveau.

• Typeansvarlig for drift, vedligehold og optimering af kystradiosystem og relaterede materiel til operative kommunikation i samarbejde og koordination med alle interessenter, herunder leverandører, myndigheder, bruger mm.

• Anskaffe, installere, idriftsætte og introducere nyt kommunikationsmateriel, herunder at gennemføre test og udarbejde dokumentation.

• Foretage markeds- og leverandørundersøgelser i forbindelse med anskaffelses- og modifikationsprojekter.

• Opretholde kendskab til relevante civile og militære bestemmelser og fremsætte forslag til at udarbejde og ajourføre nødvendige bestemmelser inden for dit sagsområde.

Internt i Forsvaret kommer du til at arbejde sammen med mange forskellige personer og myndigheder, der også beskæftiger sig med kommunikationsområdet. Vi forventer, at du med tiden virker som rådgiver både internt i Forsvarsministeriel Materiel- og Indkøbs- styrelse samt eksternt til Forsvarets andre myndigheder.

Dit arbejdssted er Ballerup og du skal forvente ca. 3-5 rejseuger om året i forbindelse med opgaveløsningen samt møder med vores samarbejdspartnere i ind- og udland.

Endvidere kommer du til at deltage i internationalt samarbejde inden for fagområdet og yde rådgivning og vejledning til interne og eksterne partnere.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller kaptjan med en teknisk baggrund og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L.

Det er en fordel, at du har en bred teknisk viden inden for følgende områder:
• Radiosystemer
• Trådløs kommunikation
• Projektarbejde
• EMC
• Højfrekvens måleteknik og integration af tekniske systemer.

Det er desuden en fordel, at du har erfaring med projektledelse, forhandling og mødeledelse, og gerne kendskab til Prince2, som FMI anvender i projekter. Slutteligt vil det være en fordel, hvis du har kendskab til SAP.

Som person er du er i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du følger opgaverne til dørs, og du kan håndtere omfangsrige og komplekse sager. Du er proaktiv, arbejder struktureret, er omhyggelig og du bevarer overblikket selv i en travl hverdag. Du behersker dansk både mundtligt og skriftligt samt besidder gode engelskkundskaber.

Du trives i et arbejdsmiljø med mennesker med forskellige baggrunde og fagligheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ming Yu Shan på telefon 7281 5231.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022 og samtaler forventes gennemført løbende. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

24.10.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent