Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Maritim, logistisk sagsbehandler ved Operationsstaben


Maritim, logistisk sagsbehandler ved Operationsstaben

Vil du være med til at understøtte Forsvarets maritime operationer logistisk på det operative niveau og være logistisk mission manager på maritime missioner fra planlægningsfasen til missionsafslutning?

Er du god til at samarbejde, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses?
Har du et ønske om at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor der skal jongleres med mange bolde, og der samtidig er forståelse for, at familielivet skal fungere?

Som sagsbehandler i J4 er du med til at sikre, at Forsvarets indsatte enheder logistisk set kan løse deres operative opgaver og opnå de ønskede operative effekter, uanset hvor disse enheder måtte være indsat.
Om os
Operationsstaben i Forsvarskommandoen er struktureret efter en J-struktur.
Operationsstabens J4/Logistikafdeling på Flyvestation Karup forestår planlægning og drift af logistik for alle Forsvarets indsættelser.

J4 er 21 medarbejdere med logistisk erfaring fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, og sammen udvikler vi fælles logistiske løsninger i forbindelse med nationale og internationale styrkeindsættelser samt bidrager til national og NATO-forsvarsplanlægning inden for operativ logistik.
Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte. I J4 arbejder vi i et værnsfælles miljø med en uformel omgangstone. Her er fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Stillingen er som sagsbehandler i J43, Logistiske Operationer i det maritime element. Du kommer til at arbejde med logistisk understøttelse af Forsvarets maritime operationer, nationalt som internationalt, hvor du vil få ansvaret for den enkelte mission fra det operative planlægningsarbejde starter, over eventuelle site surveys, enabling og disabling af missionen til missionen slutter – missionen fra vugge til grav. Og dette i tæt samarbejde med Søværnskommandoen.
Endvidere har det maritime element i J43 til opgave at støtte Arktisk Kommando, hvorfor stillingen også rummer dialog med – og eventuelt kontaktbesøg hos – Arktisk Kommando.

Primære opgaver i stillingen:
• Planlægning og drift af logistisk støtte til nationale og internationale operationer inden for det maritime område.
• Deltage i fact finding, recce, enabling, disabling, og logistiske kontaktbesøg i internationale operationer.
• Sagsbehandling som en del af del af det maritime element i J43.
• Hovedsagsbehandler på logistik til Arktis.
• Er som logistisk mission manager logistisk tovholder på maritime operationer.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har en baggrund fra Søværnet, gerne som materielberedskabsofficer i Søværnskommandoen eller som logistikofficer med INTOPS-erfaring ved et maritimt bidrag

For den rette ansøger vil der være mulighed for at gennemføre MMS sideløbende med stillingen.
Om dig
Vi forventer, at du har interesse for operativ logistik og dermed har haft en stor del af din karriere med baggrund inden for logistikområdet, ligesom det vil være en fordel, hvis du har forrettet tjeneste i Arktis. Du er en erfaren M321, som har en bred baggrund og med fordel har forrettet tjeneste på styringsniveau I eller II. Endvidere har du lyst til at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor du kan lære og blive mere bredt anvendelig.

Du har gode samarbejdsevner, da indsættelse af Forsvarets kapaciteter og logistisk understøttelse indebærer, at du kan indgå i samarbejde med en lang række interessenter, herunder danske og udenlandske militære og civile myndigheder samt private leverandører/firmaer mv.

Den logistiske understøttelse af Forsvarets kapaciteter er afhængig af mange forskellige interne og eksterne aktører gennem komplicerede processer, hvorfor der også lægges vægt på gode analytiske evner.

Du er villig til at tage nødvendig efteruddannelse, og du behersker engelsk i skrift og tale.
Du er ligeledes indstillet på at deltage i rejse- og mødeaktiviteter i forbindelse med sagsbehandling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos fg. chef J43 major Kristian Bach Jensen på tlf.: +45 728 11870 eller på FIIN: FKO-O-J414 eller souschef orlogskaptajn Verner Dam på tlf.: +45 728 40469 eller på FIIN: FKO-O-J419.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige tiltrædelsesdato forventes at være den 1. februar 2023, men vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Stillingen er med fast tjenestested i Karup.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

24.10.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent