Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Miljøspecialister i støj, akustik og vibrationer til Miljøsektionens Team Støj i Forsvaret


Miljøspecialister i støj, akustik og vibrationer til Miljøsektionens Team Støj i Forsvaret

Vil du være med til at skabe de bedste rammer for vores soldater på miljøområdet, og kan du se dig selv i rollen som støjekspert/sagsbehandler i en dynamisk og stor statslig virksomhed, hvor miljø er sat højt på dagsordenen?

Der er stor efterspørgsel på vores opgaver i Miljøsektionen, og vi har derfor behov for yderligere dygtige engagerede medarbejdere, til at løse vores mange spændende opgaver inden for støjområdet.
Med stillinger såvel i Jylland, som på Sjælland, fx. i hovedstadsområdet.
Om os
Miljøsektionen varetager forvaltning og rådgivning for opretholdelse af myndighedsansvaret på miljøområdet, samt bidrager til den overordnede strategiske udvikling på området inden for Forsvarsministeriets ressortområde. Miljøsektionen er en dynamisk sektion med 18 medarbejdere og er opdelt i to faglige teams:

• Team Støj.
• Team Industrimiljø.

Du vil blive tilknyttet Team Støj, der er ansvarlige for myndighedsbehandling af miljøgodkendelser og tilladelser, deltagelse i miljøtilsyn, rådgivning inden for støjområdet.

Team Støj består fremadrettet af seks miljøsagsbehandlere. Der er gode muligheder for faglig sparring både internt i teamet, samt med de øvrige medarbejdere ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Miljøsektionen har endvidere en bred berøringsflade med Forsvarsministeriets øvrige styrelser og myndigheder, nordiske og baltiske lande, øvrige NATO-lande samt eksterne samarbejdspartnere, hvilket ligeledes giver gode muligheder for faglig sparring og udvikling.

Du vil som udgangspunkt være tilknyttet vores kontor i Hjørring, men du vil også skulle forbi blandt andet Aalborg, Karup, Skrydstrup og vores øvrige lokationer, når du er på rundering og rådgiver og vejleder.
Alt efter den endelige stilling og din bopæl kan ansættelsen evt. være på vores nærmeste kontor og tættere på din bopæl.

Hjemmearbejdsdage, fleksibilitet og udvikling i fokus. Vi udvikler på den fleksible arbejdsplads med mulighed for 1-2 ugentlige hjemmearbejdsdage, hvor vi har kontakten til hinanden og vores samarbejdspartnere via de elektroniske medier. Vi har fleksible arbejdstider, så du kan få en god balance i din hverdag. Vi prioriterer at gå på ferie med god samvittighed. Derfor har vi en stærk team-kultur, som sikrer, at du aldrig står alene med opgaverne. Vi har gode udviklingsmuligheder, og vi er interesserede i at investere i dig både fagligt og personligt.

Der sker rigtig meget inden for vores felt i øjeblikket, derfor er vi gode til at dygtiggøre os, og søger altid udad for den nyeste information på området. Vi ser også gerne, at du har lyst til at tage del i de mange netværk med din værdifulde viden og kompetencer.
Om stillingen
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor du, i samarbejde med dine kollegaer, vil spille en vigtig rolle i arbejdet med støjfaglige opgaver i Forsvaret.

Vi søger flere dygtige og erfarende støjsagsbehandlere, gerne med betydelig kendskab til ekstern støj fra fly og køretøjer. Det vil derudover være en fordel, hvis du har kendskab til støj fra våben og sprængninger, herunder vibrationer og lavfrekvent støj.

De primære opgaver er at varetage rådgivning og miljøsagsbehandling inden for støjområdet i relation til Forsvarets aktiviteter på kaserner, flyvestationer, skydebaner og øvelsesområder. Opgaveporteføljen vil kunne tilpasses efter erfaring og kvalifikationer.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. kunne omfatte:

• Sagsbehandling og rådgivning vedrørende støjforhold ved Forsvarets aktiviteter.
• Revidering af støjbekendtgørelsen for forsvarets øvelsesområder, herunder koordinering og indhentning af data på tværs af Forsvarsministeriets koncern samt at kvalitetssikre udførelse af støjberegninger.
• Deltage i revision af Flystøjbekendtgørelsen for lufthavne og flyvestationer.
• Kvalitetssikring af støjberegninger inden for flystøj, skudstøj og virksomhedsstøj samt støjkonsekvensområder hertil.
• Løbende opdatering af støjregistreringssystemer.
• Kontakt og korrespondance med ministerier, kommuner, regioner og borgere vedrørende støj og støjklager samt indhentning og koordinering af myndighedstilladelser, godkendelser og dispensationer.
• Kvalitetssikring og udarbejdelse af ansøgninger om miljøgodkendelse af skydebaner.
• Deltagelse ved miljøtilsyn og audits på Forsvarsministeriets etablissementer.
• Varetagelse af udbud af støjopgaver via rammeaftaler med eksterne rådgivere.
• Afklaring af relevante myndighedskrav inden for støjområdet i forbindelse med ressourcefastsættelser af bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesprojekter.
• Evaluering og afrapportering på lovkrav og andre forpligtelser som Forsvarsministeriet er underlagt på støjområdet.

Du skal påregne ca. 20 dages rejseaktivitet årligt, primært inden for landets grænser.
Om dig
Du har en relevant naturvidenskabelig uddannelse som civilingeniør, cand.scient. eller lignende.

Du ønsker at bidrage aktivt til en professionel håndtering af Forsvarsministeriets mangeartede opgaver og problemstillinger på miljøområdet.

Da vi har flere ledige stillinger, kan du enten være en stærk specialist eller generalist inden for miljøområdet med en solid teoretisk og praktisk baggrund, hvor du gerne har erfaring med miljøopgaver ved større virksomheder med forskelligartede industriprocesser. Desuden prioriteres det, at du har erfaring med sags- og myndighedsarbejde inden for miljøområdet samt et godt kendskab til miljølovgivningen.

Som person forventes det, at du er fleksibel, har overblik samt gode samarbejds- og kommunikationsevner. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være god til at formulere dig på dansk i både skrift og tale. Endelig skal du kunne styre opgaver gennem alle faser af et projektforløb og opnå helhedsorienterede løsninger i et krydsfelt af forskellige interesser.

En stor del af opgaverne løses med bidrag fra eksterne rådgivere, derfor skal du kunne koordinere opgaveløsningen og samarbejdet med rådgiverne. I denne sammenhæng er det en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til miljøledelse efter ISO 14001.

Du skal have gyldigt kørekort til bil kat. B.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.

Som akademiker vil du blive ansat som og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%.

Som ansat i Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte chef for Miljøsektionen Jacob Brinkmann på telefon 7281 3134 / mail fes-chmil@mil.dk. Desuden kan du kontakte faglig leder/stedfortræder Morten Lundqvist Riisager på tlf. 7281 3148 / mail fes-mil02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er nu forlænget til den 30. november 2022, men vi forventer at afholde samtaler løbende, så send os gerne din ansøgning allerede i dag.
Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Du søger via linket. For at kunne komme i betragtning, anmodes du om at vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger mere end 1.000 medarbejdere.
Se evt. mere om os på ejendomsstyrelsen.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Danmark

Geografi

Intet fast arbejdssted

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.11.2022

Indrykningsdato

21.10.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent