Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionsfører/IT-supporter i Command Support Company


Sektionsfører/IT-Supporter til Communications Element i Command Support Company

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme med gode udviklingsmuligheder!?
Om os
Stillingen er en del af et nyt element, hvor Division Communications Element (DCE) er ved at blive oprettet. CSCOY er en del af Command Support Battalion (CSBn), og støtter Multinational Division North (MNDN) operative opgaveløsning i såvel Danmark som i Letland.
Om stillingen
Som sektionsfører vil du være en del af Del W, hvor du vil skulle håndtere IT-tekniske udfordringer i rammen af HelpDesk i dagligdagen samt uddannelse.

Opgaverne er mangeartede, og spænder fra direkte brugerhjælp til konfiguration af access laget på de stedlige netværk.

Du vil ligeledes kunne blive brugt til at løse opgaver på tværs af MNDN forskellige serverstacks alt efter kvalifikationer og interesseområder. Du vil stå med det ledelsesmæssige ansvar i hverdagen for CSCOYs soldater i Slagelse (6 soldater).

Du vil skulle påregne, at deltage i MNDN årlige øvelser, som oftest vil være i Letland og Estland, hvor divisionen afholder sine store øvelser.

CSCOY er en enhed i udvikling, så der vil være rig mulighed for, at du kan specialisere dig inden for de serviceområder, som er efterspurgt af MNDN. Du vil få brede rammer til at gøre dine egne erfaringer, og samtidigt blive støttet i din faglige udvikling. Du vil opleve et fantastisk sammenhold i enheden, hvor alle løfter i flok og hvor ens kompetencer er vigtigere end rangen.
Om dig
Du er oversergent med et svendebrev som IT Supporter. Alternativt en sergent med gode udviklingsmuligheder ift. uddannelsen til oversergent. Er du ikke IT-Supporter, så laver vi et uddannelsesforløb mhp. dette.

Du skal kunne arbejde i en omskiftelig hverdag, hvor der sjældent er to ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.

Du skal have en høj grad af selvstændighed, og du forventes til stadighed uopfordret, at igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til enhedens fælles mål.

Rejseaktiviteten er forholdsvis høj i CSCOY. Dog tilstræbes det at perioderne ikke er længere end 3 uger.

Det er vigtigt, at du har interesse for ledelse og IT-teknik, og lyst til at udvikle dig inden for området. For den rette medarbejder kan dette job være det første skridt i retning af en lidt tungere teknisk karrierevej, med mulighed for efteruddannelse inden for IT, sikkerhed og øget indsigt i multinationale domæne(r).

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Det er en fordel, at du har erfaring med kommunikations - og informationssystemer fra international tjeneste.

Hvis du ikke har grundlæggende kompetencegivende CIS kurser, vil dette være prioritet at du gennemfører relevant uddannelse, for således at ruste dig til din kommende stilling.

Du skal endelig skrive en ansøgning og høre mere om hvad CSCOY kan tilbyde dig. Jeg er sikker på, at hvis enderne kan nås, så vil du opleve en unik enhed, som skiller sig ud i hverdagen på en positiv måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen i Command Support Company, kaptajn Jan Iskov Jürgensen på tlf. 41 65 62 78 eller via mail på MNDN-CB-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. december 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om MNDN

”Multinational Division North (MND North) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

14.10.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent