Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Oversergent til Elektronisk Krigsførelsescenter


Oversergent søges til Elektronisk Krigsførelsescenter i Frederikshavn

Du er oversergent med speciale i kampinformation eller kommunikation i Søværnet, og har du lyst til at specialisere dig yderligere, hvor du bliver fagligt udfordret? Så har du nu mulighed for dette, samtidig med at du kan sætte din erfaring og faglighed i spil.
Om os
Elektronisk Krigsførelsescenter (EKC) er en del af Søværnets Center for Data (SCD), som ligger på Flådestation Frederikshavn.

EKC består af et mindre antal specialister, hvor der lægges stor vægt på det at være specialist. Vi arbejder under udtrykket ”frihed med ansvar”, som for os betyder, at vores medarbejder tager ansvar for sig selv og hinanden.

Vi prioriterer det stærke faglige fællesskab, gennem dialog, tillid og samarbejde kommer vi sammen, frem til de løsninger der sikrer vores opgaver løses professionelt og til tiden.

EKC er ansvarlig for
• Indhentning, bearbejdning, supervision og analyse af data inden for radar.
• Udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets nationale emitter database (EWare).
• Programmering af biblioteker til nogle af Forsvarets ESM-systemer.
• Support og samarbejde med Hæren og Flyvevåbnet.
• Dansk deltagelse i NATO samarbejdet.

Vi er en enhed, hvor der bliver lagt vægt på familie, sammenhold, fleksibilitet og gensidig respekt.
Om stillingen
Du bliver leder af en afdeling, hvor du som leder og manager er ansvarlig for EWare. Sammen med dit team er I ansvarlige for at producere og udvikle ESM biblioteker til Søværnets enheder. Du medsejler efter behov på Søværnets enheder.

Det er dit ansvar at drive og udvikle afdelingen, således afdelingen til hver en tid understøtter EKC opgaveløsning.

Tjeneste væk fra tjenestestedet skal forventes i forbindelse med deployering/øvelser med søværnets skibe. Vi tilstræber minimum 3 måneders planlægning - en planlægning hvor du vil blive hørt og have medindflydelse.

Dine primære opgaver:
1. Planlægge den daglige tjeneste ved elementet.
2. Varte udsendelse af ESM biblioteker til Søværnets ESM bærende enheder.
3. Varte og udvikle EWare.
4. Deltagelse i relevante nationale arbejdsgrupper.
5. Deltagelse i sejladser med søværnets enheder.
6. Støtte udvikling og uddannelse for EKC.
7. Gennem teamet bidrage til SCD samlede produktion
Om dig
Som oversergent vil du skulle bidrage til udviklingen af organisationen og koordinere driften med den øvrige ledelse, samtidigt med du står for udvikling, drift og trivsel af dit eget team og derigennem skaber resultater.

Du har et åbent sind og er klar til at indgå i en organisation, hvor kvalitet og professionalisme er prioriteret og ambitionsniveauet højt. Du har en naturlig autoritet baseret på din person, dine kompetencer og din erfaring. Du er nytænkende og fleksibel, kan arbejde selvstændigt og trives i et, til tider, hektisk arbejdsmiljø.

Du er desuden ”lokal”. Arbejdet sker fra SCD faciliteter beliggende på Flådestation Frederikshavn. Der vil ikke være mulighed for hjemmearbejdsplads. Vi forventer derfor, at du er realistisk i relation til afstand til os.

Kvalifikationer
Krav:
Du skal være ansat i Søværnet.
Du er oversergent, eller sergent med potentiale til udnævnelse til oversergent.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til behørigt niveau.
Du skal kunne begå dig i engelsk både på skrift og tale.

Ønskelige:
Du skal tidligere have gjort tjeneste på søværnets sejlende enheder.
Du skal have gennemgået Søværnets uddannelse i enten KI eller KU.
Har gennemgået kurser inden for elektronisk krigsførelse.
Erfaring med IT.
Erfaring fra sejlende tjeneste, som operatør af ESM udstyr.

Helbredskrav:
Du skal have en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal have en godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
Du skal have grundvaccination.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Martin Stiller Jensen, leder EKC på telefon 7285 4720, eller CH SCD, Orlogskaptajn Pernille Jensen på telefon 7285 4701
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 43.

Stillingen er til besættelse 1. december 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.10.2022

Indrykningsdato

23.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent