Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Fartøjsfører til sejlads med, - og føring af slæbebåde og stationsfartøjer


Fartøjsfører til sejlads med, - og føring af slæbebåde og stationsfartøjer.

Er du klar til at tage ansvar? Har du mod på at blive fører af Flådestation Korsørs slæbe- og stationsfartøjer både i Korsør og rundt omkring i landet? Kan du løse praktiske opgave på Flådestationens område og også være ansvarlig for sejlads?

Så er det måske dig, som vi har brug for som fartøjsfører.
Om os
Havneelementet i Korsør er et element under Basesektionen på Flådestation Korsør.

Havneelementet løser mange forskellige opgaver: slæbe- og bugseropgaver i og uden for basehavn, levering af vand og brændstof til skibe i basehavn, dykkeropgaver i og uden for basehavn, samt generel oprydning på og reparation af kajområdet.

Havneelementet anvender fartøjerne ALSIN, BALDER, HERMOD og MSF 4 til løsning af disse opgaver.

Havneelementet har desuden 4 medarbejdere på Nyholm i København, primært til at støtte for DANNEBROG.
Om stillingen
Du vil som medarbejder i havneelementet indgå i et team bestående af 9 menige og en elementleder, der bl.a. har til opgave at sejle med, reparere og vedligeholde Flådestation Korsørs bådmateriel. Som fartøjsfører ved havneelementet vil din kerneopgave være at føre havneelementets fartøjer, hvad enten det drejer om bugserassistance eller andre opgaver, der involverer havneelementets fartøjer, - også uden for Flådestationens område. Du skal ligeledes i høj grad deltage i vedligeholdelse af havneelementets fartøjer, således at disse fartøjer til stadighed er klar til at yde søværnets sejlende enheder assistance.

Yderligere vil du, som en del af Basesektionen, indgå i Stationsvagten ved Flådestation Korsør i en 24 timers vagt.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste, samt arbejde uden for normal arbejdstid og i weekender. Der vil også være mulighed for at blive udsendt til FRONTEX i Middelhavet, eller som en del af Flådestationens Maritime Støtteelementer, der leverer operativ logistik til Søværnets enheder i udlandet i begrænsede perioder.
Om dig
Du har gennemført Søværnets Basisuddannelse eller tilsvarende, og det er en fordel hvis du er uddannet kystskipper, ellers vil det blive nødvendigt at tage denne uddannelse. Der lægges vægt på, at du har erfaring fra sejlende tjeneste, og gerne militære kompetencer fra andre dele af Forsvaret.

Du har det godt med en afvekslende hverdag med en variation af både administrative og praktiske opgaver.

Det er ønskeligt, at du er uddannet dykker i søværnet, eller er indstillet på at tage uddannelsen.

Du er som medarbejder professionel, struktureret, god til at samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt, samt helhedsforståelse for Søværnets og Forsvarets behov.

Af personlige kompetencer lægges der vægt på fleksibilitet, og at du tager aktiv del i fællesskabet.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af havneelementet seniorsergent Dan Høj, mail 3e-kor-ldhne@mil.dk, telefon 30 45 04 92 eller chefen for basesektionen orlogskaptajn Lars Hemme Nielsen, mail 3e-kor-chbss@mil.dk, telefon 30 55 74 84.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 16. oktober 2022 og vi forventer at holde samtaler den uge 43 (24. – 28. oktober).

Stillingen er til besættelse den 1. december 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre (3 ESK)
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.10.2022

Indrykningsdato

23.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent