Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler og planlægger til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization (JMTO)(2022-65)


Sagsbehandler og planlægger til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization (JMTO)

Vil du have en afgørende finger med i indsættelsen af Forsvarets enheder såvel som modtagelse af allierede forstærkningsstyrker? Er du handlekraftig og kan bevare overblikket også når det brænder på med kort terminer - så er jobbet som sagsbehandler og planlægger ved JMTO lige noget for dig.
Om os
I JMTO PLANS gennemfører vi den samlede planlægning og drift af Forsvarets strategiske transporter til understøttelse af øvelser i udlandet, internationale operationer (INTOPS), samt større transportopgaver i Danmark.

Sektionen består af 8 officerer, 5 stregbefalingsmænd og to civile speditører. Vi arbejder tæt sammen på tværs af organisationen for at løse de mange opgaver.

Vi er værnsfælles og alle tre værn er repræsenteret i vores sektion, hvilket er en styrke for os, opgaven og hele JMTO.

Trivsel står meget højt på dagsordenen i JMTO. Vi kerer os om alle vores medarbejdere, og vi har jævnligt forskellige aktiviteter, der styrker samarbejdet og korpsånden.
Om stillingen
De primære arbejdsopgaver vil bestå af planlægning og tilrettelæggelse af deployeringer, genforsyning og redeployering af danske enheder, som anmoder om transportstøtte til INTOPS og øvelsesaktivitet.

Planlægningen sker i et tæt samarbejde med den enhed eller myndighed, der har anmodet om støtte. Arbejdet gennemføres ofte i projektgrupper, hvor du som planner er ansvarlig for at lede projektarbejdet.

Opgaverne som planner er meget forskelligartede, men du ville bl.a. kunne blive udpeget som mission manager, og dermed få ansvaret for de transportmæssige rammer for din mission. Det gør blandt andet, at udover at opbygge et detaljeret kendskab til rammer, vilkår og kapaciteter i det pågældende missions område, så har du et stort ansvar i koordinationen mellem JMTO, Operationsstaben, værnskommandoerne samt enhederne.

Endvidere vil du kunne blive udpeget som forbindelsesofficerer til én af de mange myndigheder under Forsvarsministeriet. Du skal sikre et opdateret billede af eksisterende og kommende indsættelser, både øvelser og missioner ved den pågældende myndighed.

Forudgående kendskab til logistik er ikke et krav - har du viljen og lysten, så skal vi nok lære dig det.

Du vil få tildelt en mentor, og herigennem blive oplært som ’Movement Planner’. Vi gør meget ud af et introforløb, der hurtigt sætter dig i stand til at løse opgaverne.

På sigt vil du kunne blive udpeget til, at skulle deltage i forskellige nationale og internationale arbejds- og planlægningsgrupper i relation til ’Movement and Transportation’ området

Det er vores intention, at stillingen ved JMTO vil udgøre et solidt fundament og et godt springbræt til din videre karriere i Forsvaret.
Om dig
Vi søger en kollega, hvor drivkraften er lysten og viljen til at være en del af missionen fra start til slut – og som kan lide at være i en enhed, der løser mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag.

Du vil blive udfordret og udviklet som planlægger - og du vil kunne se, at effekten af din planlægning har direkte indvirkning på Forsvarets opgaveløsning.

Da funktionen som planlægger skal dække et meget bredt sagområde, er det essentielt at du har viljen og lysten til at kunne sagsbehandle selvstændigt, men samtidig også være en del af det tværfaglige arbejde som gør JMTO til en spændende arbejdsplads.

Du skal have evnen til at analysere opgaven, skabe strukturen og gennem din kommunikation sikre at opgaven er klar og forståelig.

Da JMTO ofte samarbejder med både nationale samt udenlandske specialister og enheder, er det en nødvendighed at du i skrift såvel som i tale kan arbejde både på dansk og engelsk.

Din ansvarsfølelse og din vilje til at blive ved indtil opgaven er løst, kommer til udtryk i din person gennem adfærd og handlinger.

Vi prioriterer medarbejderen højt, hvor gensidigt kendskab og respekt, konstant har vores fokus i udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer.

Du er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant, alternativt er du en erfaren premierløjtnant der har færdiggjort, er i gang med eller er vurderet egnet til videreuddannelse og efterfølgende udnævnelse. du vil i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er indstillet på at deltage i rejse- og mødeaktiviteter i op til ca. 30 dage om året, afhængig af sagsområde.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har stabserfaring fra Niveau III eller højere stabe, samt et godt kendskab til eget værns kernekapaciteter og en generel forståelse for det værnsfælles område.

Det er en fordel med international erfaring, men ikke et ubetinget krav.

JMTO bemander for nærværende ikke fast en stilling i INTOPS, men vi bidrager til enkeltmandsudsendelser. Her kan der blive mulighed for en udsendelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Per Svarre på telefon 40 31 51 30 eller på mail JMTO-P-CH@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfrist 10. oktober 2022, samtaler forventes gennemført i uge 41/43. Tiltrædelse 1. december 2022 eller hurtigst muligt efter nærmere aftale.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.
JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.
JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.10.2022

Indrykningsdato

23.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent