Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Driftsleder til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Kongsøre


Driftsleder til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Kongsøre

Har du lederevner og masser af drive? Brænder du for planlægning, driftsledelse og tilfredse brugere? Vi søger en driftsleder til vores etablissementspartnerelement i Kongsøre, som vil være med til at levere professionel og engageret service.

Stillingen kan søges af både militære og civile kandidater.
Om os
Vi har 28 etablissementspartnerelementer, som er fordelt på Forsvarsministeriets tjenestesteder, hvor vi skal sikre en styrket lokal tilstedeværelse samt kontakt og nærhed til brugerne. Vi har blandt andet selvstændigt ansvar for bygningsdrift og mindre vedligeholdelsesopgaver. Det er vores rolle, at støtte tjenestestedscheferne i forhold til etablissementsdrift og udvikling af tjenestestedet. Lokalt er vi tjenestestedets og brugernes primære indgangsvinkel til rekvirering af ydelser hos Ejendomsstyrelsen.

Vi består af en kasernemester, to kontorfunktionærer, tre ejendomsserviceteknikere, en faglært håndværker som fungere som varmemester, og snart også en driftsleder/næstkommanderende. Alle har en baggrund inden for administration, ejendomsservice, bygningsvedligehold og/eller tekniske installationer. Alle arbejder tæt sammen, så der sikres en lokal og god service til vores brugere.

Vores opgaver omfatter håndtering af brugerhenvendelser, initiering af indkøb, støtte til arrangementer, mindre arealpleje, tilsyn, kvalitetssikring og stikprøver, varemodtagelse, spørgsmål eller bestillinger i forbindelse med etablissementsdrift og bygningsvedligehold osv. Alt i alt håndterer vi alle de spørgsmål, forespørgsler eller forhold, som relaterer sig til etablissementsdrift og til det at drive faciliteterne på de lokale tjenestesteder.

I første halvår af 2022 hjemtog Ejendomsstyrelsen en lang række opgaver, samtidig med at der sket en virksomhedsoverdragelse af medarbejder fra den daværende facility management leverandør.
Om stillingen
Som driftsleder ved etablissementspartnerelementet er du i samarbejde med kasernemesteren ansvarlig for den samlede planlægning, prioritering og iværksættelse af leverancer og opgaver relateret til etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelses- og tekniske projekter under 100.000 kr. Herudover er du ansvarlig for koordination med eksterne leverandører, samt varemodtagelse af leverancer fra eksterne leverandører og sikre opretholdelse af den nødvendige kvalitet i såvel egenproduktionen samt leverandørenes serviceleveranser. Det betyder, at du skal sikre opfølgning på klager, fejl og mangler samt tage ansvar for problemløsningsprocessen ved tvister og behandling af lokale klager.

Én af dine primære opgaver vil være at tilsikre udarbejdelse og gennemførsel af lokale driftsplaner for serviceleverancer og arbejdsopgaver i overensstemmelse med Ejendomsstyrelsens godkendte driftsmanual og indkøbsprocesser. Driftsplanerne skal sikre planlægning, prioritering og iværksættelse af serviceleverancer og opgaver. Dette foregår i samarbejde med tjenestestedschefen og i forhold til de lokale forhold og behov, men til stadighed inden for det tildelte budget. Du vil varetage funktionen som stedfortræder for kasernemesteren, for eksempel ved mødevirksomhed eller repræsentation samt indgå i tæt samarbejde om ledelse og udvikling af partnerelementet generelt.

Du får mulighed for, at arbejde med mangeartede arbejdsopgaver, som spænder fra ledelse og drift til økonomiopfølgning og kundeservice. Spændet i dine samarbejdsflader er bredt, hvilket giver stor dynamik i hverdagen og vil give dig et godt netværk, både i ejendomsstyrelsen, men også på det lokale tjenestested.

Der kan forekomme rejseaktivitet rundt i landet og en mindre del af arbejdet kan ligge uden for normal arbejdstid. Det er et krav, at du har kørekort til personbil, da du kommer til at benytte Forsvarets tjenestebiler.
Om dig
Vi forventer, at du enten er en erfaren befalingsmand eller en driftsleder, som har en erfaring fra Forsvaret samtidig med, at du har en stærk faglig profil inden for et håndværksfag.

Det er et krav, at du har erfaring med ledelse og etablissementsdrift samt kendskab til kunde- og leverandørforhold i forbindelse med håndtering af eksterne leverandører.

Dette kunne eksempelvis være en kombination af produktionsplanlægning, ledelse af medarbejdere, lovpligtige eftersyn, drift af bygninger eller økonomi- og budgetstyring og erfaring med at have kontakt med offentlige myndigheder.

Ligeledes forventes det, at du har erfaring med driftsplanlægning og -styring, prioritering og opfølgning på dine medarbejderes præstationer. Du har formentlig en relevant faglig uddannelse eller erhvervsuddannelse; fx en teknisk baggrund som håndværker og, eller anden relevant ledelseserfaring fra en driftsorganisation. Der kan være et uddannelseskrav forbundet med ansættelsen.

Du ser en høj værdi i åben kommunikation, løsningsorienteret tilgang, har forståelse for processer og besidder evnen til at træffe svære beslutninger som en naturlig del af din personlige værktøjskasse. Derudover har du let ved at skabe og fastholde stabile og længerevarende relationer - også i en hverdag med et foranderligt og til tider højt tempo.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet i Forsvaret, da indgående kendskab til Forsvarsministeriets koncern, offentlig forvaltning og Forsvarets forvaltningspraksis prioriteres. Du har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk samt erfaring i anvendelse af it-værktøjer; det er et krav for stillingen, at du kan arbejde med Microsoft Office pakken. Herudover vægtes erfaring med SAP højt.
Ansættelsesvilkår
Bemærk at stillingen også er slået op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat. Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som Militær:
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Kongsøre, 4500 Nykøbing Sjælland.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte leder af Etablissementspartnerelement Kongsøre, Merethe Elberg Bork på tlf. 4024 3843

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. december 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Kongsøre, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.10.2022

Indrykningsdato

22.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent