Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Oversergenter ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg


Oversergenter ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg

Vi søger oversergenter til stillinger præget af ledelse, ansvar og operativ logistik i en spændende og varieret hverdag på Sydsjælland.
Om os
4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 4 NSBTN opstiller og uddanner Nationale Støtteelementer (NSE), der leverer operativ logistik til Forsvarets missioner, Hærens beredskaber og øvelser.

I øjeblikket er tre NSE'er udsendt. Et i Estland under eFP, et i Letland under NFP og et i Kuwait og Irak under OIR, så INTOPS er en naturlig del af stillingen.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, og kerneopgaverne ligger i depottjeneste, transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4NSBTN er en arbejdsplads hvor man kan udvikle sig som leder og/eller specialist inden for operativ logistik, igennem flere forskellige befalingsmandsstillinger.

4NSBTN er en bataljon hvor der er fart på, men også hvor der er plads til individuelle hensyn og udvikling.
Om stillingen
4 NSBTN søger oversergenter, som kan se sig selv i en af nedenstående stillinger.

Material Requirement Planner/ Indkøber (MRP/INDK).
Du bliver enhedens specialist inden for materielbehovsplanlægning og indkøbsstyring. Her bliver du ansvarlig for ordrebehandling, kontrol og frigivelse af rekvisitioner. Desuden skal du udfærdige behovs- og trækprognoser for beholdningerne, samt at foretage indkøb.

Stillingen stiller store krav til dine evner til at bevare overblikket, arbejde selvstændigt, holde fokus på den overordnede målsætning, samt at du er ressourcebevidst.

Materielbefalingsmand (MATBM)
Som MATBM er du en aktiv medspiller i opretholdelsen af den daglige drift, hvor du er med til at udarbejde bestemmelser og procedurer.

Det er ikke vigtigt, at du har erfaring inden for området. Det vigtige er, at du har lyst til at sætte dig ind i et nyt sagsområde og bidrage til at soldaterne i den skarpe ende får de forsyninger, de har behov for.

Undervejs i dit ansættelsesforløb og din uddannelse får du til stadighed mulighed for at udvikle eller tillære nye færdigheder, hvor dele af disse giver civile kompetencer.

På sigt vil du kunne udsendes til internationale missioner som en del af depotet i rammen af et NSE.

Efterretningsbefalingsmand (EBM)
Som EBM er du sammen med næstkommanderende (NK) ansvarlig for efterretningstjenesten ved NSE.
Du vil skulle være ansvarlig for at kunne vejlede NSE i fm. transporter fra NSE til Reaktionskampgruppen (RKG) eller blot bevægelser i nærområdet. Din opgave er at indhente efterretninger fra forsatte myndigheder og kunne omsætte disse til brugbare informationer ved NSE.

Du vil skulle anvende C2IS som indhentnings- og situationsopdatering kilde. Du vil skulle stå for sikkerhedstjenesten, sammen med sikkerhedsofficeren ved NSE.
Om dig
Som befalingsmand er du en dedikeret og handlekraftig oversergent eller en sergent, der er klar til udnævnelse med mindst 4 års tilfredsstillende tjeneste som sergent. Du kan arbejde selvstændigt og har en høj grad af faglig stolthed og sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar.

4 NSBTN søger kandidater med forskellige profiler, du behøver ikke at være logistiker, da det er den rette person vi søger. Derfor er din nuværende faglige uddannelse af mindre betydning. For den rette kandidat sørger vi for en uddannelsesplan, som vil udvikle dig, så du opnår succes i stillingen og får god mulighed for at udvikle dig som leder.

Som person er du imødekommende, fleksibel og løsningsorienteret, da NSE håndterer mange forskelligartede opgaver. Desuden ser du INTOPS som en naturlig del af din ansættelse i forsvaret.

Du er klar til en hverdag, hvor der er fart på, i kortere eller længere perioder, hvor 4NSBTN støtter hærens indsættelse i internationale missioner. Du er derfor klar til en omskiftelig hverdag, med en del rejse- og øvelsesaktivitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Har vi fanget din interesse omkring stillingerne eller muligheden for at komme til Sydsjælland, er du velkommen til at kontakte Sagsbehandler HR for 4 NSBTN, SSG Mads Illum Frandsen på tlf. 72837420 eller på mail TRR-4B-312A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 30. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Ud over den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder.
Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.10.2022

Indrykningsdato

22.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent