Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Leder af administrationssektionen ved stab Danske Artilleriregiment


Leder af administrationssektionen ved stab Danske Artilleriregiment

Er du en naturlig og anerkendende leder, der med reference til stabschefen kan lede administrationssektionen ved stab Danske Artilleriregiment? Så er dette stillingen til dig.
Om os
Administrationssektionen er ansvarlig for administration af alt personel ved Danske Artilleriregiment. Dette omfatter støtte til regimentets ledelse, stab samt tre afdelinger herunder 1. Artilleriafdeling, som er vores 1. Brigade enhed.
Sektionen dækker over en bred vifte af opgaver, som løses i direkte koordination med cheferne på respektive niveauer. Opgaverne omfatter arbejdstidsstyring/planlægning, bestilling af rejser, ajourføring/oprettelse af stamdata, værnepligtsadministration, administration og sagsbehandling vedr. INTOPS relaterede opgaver samt rådgivning af cheferne i forhold til merarbejde, ferie, sygdom med mere.
Administrationssektionen er organiseret med en leder og to teams, med hver deres teamleder og ansvar. Team 1 støtter overvejende 1. Artilleriafdeling og team 2 støtter øvrige ved Danske Artilleriregiment. Samlet består administrationssektionen af 11 dygtige og dedikerede medarbejdere.
Administrationssektionen indgår i stab Danske Artilleriregiment, som ledes af stabschefen og består af syv sektioner. Stabens personel er overvejende officerer og seniorsergenter, men indeholder også nogle få konstabler og civile. Staben varetager på vegne af chefen for Danske Artilleriregiment, den overordnede planlægning, styring og koordination af opgaver og aktiviteter. Samlet består staben af ca. 40 medarbejdere.
Om stillingen
Du bliver leder af en sektion, hvor dit fokus vil være på ledelse og udvikling af medarbejdergruppen i sektionen. Dette har samlet til formål, at sektionen løser pålagte opgaver effektivt, med kvalitet for øje og til den aftalte tid.
Du skal kunne sætte dig ind i gældende love og bestemmelser, indenfor dit ansvarsområde samt holde dig opdateret i forhold til ændringer.
Ledelsen af administrationssektionen omfatter daglig ledelse af sektionen og de to teamledere, herunder deltagelse i både interne og eksterne mødefora. I ledelsen af sektionen vil dit fokus være på kontinuerlig optimering af driften i sektionen, herunder at de to teams effektivt kan løse pålagte opgaver. Dette vil løbende kræve prioritering af opgaverne i sektionen, hvor du som leder naturligt påtager dig denne opgave i koordination med stabschefen. Ledelses af sektionen omfatter endvidere udviklingssamtaler/kompetenceudvikling af underlagte medarbejdere og ansættelse af medarbejdere til evt. ledige stillinger i sektionen.
Du vil som leder af administrationssektionen skulle rådgive cheferne ved regimentet om personeladministrative forhold og løbende udvikling af regimentets bestemmelser for den administrative drift. Sidstnævnte omfatter også ansvaret for kvartalsvise koordinationsmøder med afdelingerne, hvor du både rådgiver og sætter retningen i forhold til den administrative drift.

Du vil, som leder af administrationssektionen, slutteligt varetage den udadvendte mødevirksomhed, som omfatter deltagelse i eksterne møder i rammen af Hærkommandoens G1 m.fl. og interne møder ved regimentet og staben. Du må således forvente en del mødeaktivitet i stillingen, hvoraf hovedparten dog gennemføres via Forsvarets pendant til Skype.
Om dig
Vi forestiller os, at du er kontoruddannet og evt. har en fortid i Forsvaret, men vigtigst af alt lysten til at påtage dig en udfordrende opgave i et dynamisk miljø.

Du har naturlige lederevner, en høj grad af selvstændighed og gode samarbejdsevner og sætter en ære i at opgaver løses effektivt, med kvalitet og til tiden.

Du har muligvis erfaringer fra lignende funktioner i Forsvaret og/eller det civile arbejdsmarked og måske endda tidligere arbejdet med personeladministration. I så fald er dette naturligvis en fordel, men ikke et ultimativt krav for at få stillingen.

Det vigtigste er dine lederevner, herunder evnen til at gå forrest og sætte retning i opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten). Basislønnen udgør pr. måned 32.548,25 kr. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos stabschefen, major Torben Bertel Jepsen på telefon 40740771 eller via e-mail: DAR-STCH@MIL.DK. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfrist er 12. oktober 2022. Samtaler gennemføres løbende og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt og gerne 1. november 2022 eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet igen den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl Kaserne og beskæftiger op til ca. 600 faste medarbejdere. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for primært Hæren, men også øvrige dele af Forsvaret og Hjemmeværnet.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1AA vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f.eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, simulation m.m. 2 KAP er også ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse i Mysundebatteriet, hvor ca. 140 unge mænd og kvinder indkaldes til 4 måneders tjeneste, Hærens Reaktionsuddannelse og Artilleriets konstabelelevuddannelse. Endeligt har 2KAP til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er Hærens eksperter inden for sikkerhed og ballistik – herunder sikker drift og tilsyn med Forsvarets og Hjemmeværnets skydebaner.
Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

12.10.2022

Indrykningsdato

22.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent