Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen ved Det Bornholmske Hjemmeværn


Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen ved Det Bornholmske Hjemmeværn

Er du en helhedsorienteret og ambitiøs seniorsergent med mod på at være en del af det nationale forsvar af Kongeriget Danmark i den østligste del af Rigsfællesskabet?

Har du mod på at udvikle dine personlige kompetencer i spændingsfeltet mellem frivillige og fastansatte? Vil du være en del af et distrikt som oplever en stigning i skarpe indsættelser og prioriteret øvelsessamarbejde med både danske og udenlandske enheder?
Om os
Det Bornholmske Hjemmeværn (DBH) er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Øst, og er landets eneste værnsfælles distrikt. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hær- Marine- og Flyverhjemmeværnet.

Distriktet består af en fast stab med 11 militære og civile medarbejdere, samt fem underafdelinger i den frivillige struktur, herunder et frivilligt stabselement til støtte for distriktet. Ligeledes er distriktet i færd med, at opstille én underafdeling i rammen af Totalforsvarsstyrken (TFS).

Distriktsdomicilet er placeret på Almegårds Kaserne på Bornholm hvor distriktschefen også er garnisonskommandant. Staben ved DBH er organiseret i en S-struktur fordelt i en Operations- og uddannelsessektion og en Logistiksektion.

Vi er en del af det nationale beredskab, hvor vi bl.a. løser opgaver i samarbejde med Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder.

Sektionen er kendetegnet ved et højt serviceniveau, især i forhold til den frivillige struktur, hvorfor omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Du vil som logistikbefalingsmand indgå i logistiksektionen (S4). Din primære opgave bliver at varetage logistikrelaterede opgaver for distriktet samt kontakten til distriktets underafdelinger, i samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere.

Du vil blive sagsbehandler på en række logistikrelaterede områder. Du vil være ansvarlig for logistik-/forsyningsmæssig faglig udvikling af relevant personel i den underliggende struktur. Ofte i en rådgivende og vejledende rolle.

En nær, ligeværdig og umiddelbar kontakt til nøglepersonel i underafdelingerne, med forståelse for de frivilliges specielle funktionsbetingelser, er afgørende for succes.

Derudover vil der eksempelvis være opgaver inden for følgende områder:
- Logistikmæssig sparring og støtte i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af uddannelser, operative indsættelser og øvelsesaktivitet, i Hjemmeværnet og i forhold til Totalforsvarsstyrken.
- Støtte til CH S4 i forbindelse med den daglige drift.
- Støtte til materielforvalter (fx beholdningsregnskab, mønstringer, osv.) ved spidsbelastningsperioder.
- Normeringssager (MDG).

Arbejdet i en frivillig struktur medfører behov for fleksibel arbejdstid, med i perioder aften- og weekendtjeneste i forbindelse med møder, tilsyn, øvelser, indsættelser og lignende. Oftest kan dette planlægges i god tid og de optjente friheder planlægges afspadseret, hvorved fleksibiliteten går begge veje

Du deltager efter behov i distriktets uddannelser, skydninger i skydeterræn, øvelser og indsættelser. Du indgår ca. hver sjette uge i distriktets vagthavendeordning, hvor du har tilkaldevagt.

Distriktet ønsker at levere en opdateret støtte og uddannelse til underafdelingerne, hvorfor du må forvente at deltage i kursus- og mødeaktivitet hvor det måtte være relevant.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent og har erfaring som logistik-/forsynings-/materielbefalingsmand fra Forsvaret eller Hjemmeværnet. Alternativt er du oversergent med tilsvarende baggrund og har erfaring, der kvalificerer dig til at komme i betragtning til udnævnelse.

Du har erfaring med DeMars/SAP som logistisk styringsværktøj.
Du skal endvidere være fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke.

Som person er du initiativrig, målrettet, systematisk og samarbejdsorienteret. Du er god til at bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag. Du trives med at arbejde selvstændigt med vide rammer og er god til at prioritere din tid og dine opgaver, så sidstnævnte løses både tilfredsstillende og rettidigt.

Du vil opleve, at vi i ansættelsessamtalen prioriterer både det faglige og din person højt. Både fordi vi vil sikre os, at du passer ind i vores team, men også fordi vi vil sikre, at teamet passer dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Rønne.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte DBH CH S4, orlogskaptajn Kristian Bendtzen, på telefon 20 24 03 58.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 16. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfrist. Stillingen er til besættelse 1. december 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Lands-delsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.

Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerne-opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret.

Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent