Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsyningsbefalingsmand til Det Regionale Servicecentre Øst


Forsyningsbefalingsmand til Det Regionale Servicecentre Øst

Vil du være vores nye Indkøbs- og beholdningsansvarlige forsyner, for De Regionale IT Servicecentre Øst? Og dermed have ansvar for planlægning, koordinering, opgavetilrettelæggelse og prioritering for materiel og køretøjer, i vores region?
Så læs med her, måske du er vores nye kollega!
Om os
De Regionale IT Servicecentre, også kendt som Lokal IT, er en landsdækkende IT organisation, der servicerer Forsvarsministeriets medarbejdere med on-site IT opgaver, hvilket sker igennem de Lokale IT Servicecentre (LITS), som med 180 medarbejdere, er geografisk fordelt over hele landet. Vi lægger vægt på videndeling, læring, service og god humor.
Lokal IT Region Øst består af 7 Lokale IT Servicecentre samt 6 bemandede satellitter, og løser de lokale IT-opgaver for alle brugere på Sjælland samt Bornholm.

Vores arbejdsdag er travl og præget af tillid, selvstændighed og fleksibilitet. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause. På vores unikke arbejdsplads har du med andre ord tid til et liv ved siden af, uden du skal give afkald på kompetenceudvikling og udfordrende arbejde.
Om stillingen
Arbejdet som forsyner sker ved anvendelse af SAP-systemet DeMars. Stillingen kræver indsigt i IT materiel i Forsvaret og de relaterede koncernfælles administrative procedurer på indkøbs- og logistikområdet. Du vil blive beholdningsansvarlig for materiel og køretøjer for alle LITS i Region Øst og dermed varetage den daglige materielforvaltning af LITS myndighedsbeholdninger.

Dine arbejdsopgaver bliver:
• At samarbejde med andre logistik og indkøbs enheder i FMI, heriblandt lokalt ved LITS og –lager.
• Varetage sagsbehandlingsprocesser omkring rekvisition, omlagering, og indkøb i DeMars
• Foretage den løbende kontrol af beholdningen samt udarbejde og foranstalte en plan for fremtidig mønstring
• At være ansvarlig for opnormeringssager herunder etablering af en struktur i centerets lagersystemer
• At være ansvarlig for dokumentation og løbende status på lovpligtige sikkerhedseftersyn af materiel, køretøjer, trailere og containere
• Sikre at Lokal IT lever op til forvaltningsgrundlaget vedr. materiel og lagre
• Kommunikere logistiske forhold til andre som ikke har stor viden omkring logistik

Stillingen er som udgangspunkt oprettet med tjenested ved FMI Ballerup, men kan efter aftale også ligge på en af region øst andre adresser.
Om dig
Faglige kompetencer:
• Du er uddannet inden for Demars logistik og Indkøb (Myndighedsbeholdning samt Indkøbsrekvirent)
• Du har kendskab til IT hardware på højere niveau end en alm. bruger
• Du har kendskab til ITSM værktøjet Remedy
• Du har kendskab til ITIL er en fordel
• Det er en fordel hvis du har kendskab til KESDH
• Kørekort, personbil kat. B er nødvendigt.


Personlige kompetencer:
• Strukturerettruktureret og selvkørende og er i stand til at planlægge din arbejdsdag, samt efterfølgende opfølgning samt foretage afrapportering.
• Fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel og kan begå dig blandt medarbejderne.
• Kvalitets- og serviceorienteret, kunden i fokus.
• Teamorienteret og kan arbejde på kryds og tværs i organisationen.
• Du er engageret i dit arbejde og ønsker at udvikle dig fagligt, ligesom du er indstillet på, løbende selv at sætte dig ind i nye produkter og teknologier, når det er nødvendigt.
• Du kan planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer.
• Du skal have ”brede skuldre”, når tingene ikke altid lige kører efter planen.
• Vidensdeling og koordinering med de øvrige kolleger.
• God sans for humor er en fordel.

Du skal kunne dansk og engelsk i skrift og tale. Endvidere er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Regions Chef Carsten Norrbohm på 4073 3485

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent