Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kontorassistent til Personeladministrationssektionen ved Slesvigske Fodregiment


Kontorassistent til personeladministration ved Slesvigske Fodregiment

Har du lyst til at arbejde med personeladministration? Det vil sige, med arbejdstid, tjenesterejser og ajourføring af stamdata? Vil du være en del af et stærkt team, som dagligt støtter regimentets soldater med stort og småt? Så skal du læse videre her.
Om os
Staben ved Slesvigske Fodregiment er nyoprettet og løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelseselementet, Personelsektionen, Efterretningssektionen, Operationssektionen og Logistiksektionen. Hertil kommer yderligere to sektioner, som er bemandet med reservister.

Staben løser blandt andet
• Presse- og informationstjeneste
• Kontakt og velfærd
• Den militære sikkerhedstjeneste, informationstjeneste, informatik- og kryptosikkerhed
• Personeladministration og –forvaltning
• Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning
• Driver uddannelsesmaterielkontoret med stort fokus på at støtte og vejlede vores soldater!

Personeladministrationssektionen er en del af personelsektionen som i alt udgøres af 14 personer. Sektionen består af to dele – forvaltningen og administrationen.

Sektionen varetager centralt alle administrative opgaver ved Slesvigske Fodregiment. Sektionen støtter også med administrative opgaver for de enheder der er placeret på Haderslev Garnison.
Om stillingen
Du administrerer dagligt personel tjenestegørende ved Slesvigske Fodregiment.

Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
• Arbejdstid
• Rejseafregning
• Stamdata
• Sikkerhedsgodkendelser
• Disciplinarsager
• Kursusadministration

Sektionen er opdelt i teams, og alle medarbejdere er dedikeret til et kompagni eller en bataljon/regiment- stab, med et stort ansvarsområde for den enkelte kontorhjælper.

Stillingen vil være et rigtigt godt springbræt, hvis du senere ønsker en karriere inden for administration og HR.

Arbejdstiden er som udgangspunkt inden for normal tjenestetid, med fleksible komme/gå tider, samt mulighed for at arbejde hjemmefra.
Om dig
Vi ser gerne du har gennemført en kontoruddannelse med speciale i administration.

Hvis du har erfaring fra Forsvaret eller en anden offentlig myndighed, er det bestemt et plus, men ikke et krav.

Du skal have et ønske om at være en del af administrationen.
Du kan med fordel have en baggrund fra andre administrative stillinger i det offentlige.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med SAP, da det vil blive dit primære arbejdsværktøj.

Vi forventer, at du kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til elementets opgaveløsning.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.

Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et administrativt miljø.

Vi anser det som en vigtig del, at du er indstillet på at du skal kunne forrette tjeneste i
internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Lederen for Personaleadministrationssektionen Chefsergent Poul Erik Petersen på telefon 72 83 12 30 eller på mail SLFR-S1-12A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sheeba Krause ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 36 eller på mail FPS-SMK@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. november 2022, eller snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet. Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment. Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil
derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

07.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent