Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Er du vores nye administrative kollega ved Det Danske Nationale Support Element, Multinational Division North?


Er du vores nye administrative kollega ved Det Danske Nationale Support Element, Multinational Division North?

Interesserer du dig for forvaltningsmæssig administration af personale. og er du god til at opbygge relationer og investere i et styrket tværgående samarbejde?

Så har du nu muligheden for at udfordre dig selv inden for administration af personale, og økonomi i et internationalt miljø ved Det Danske Nationale Support Element.
Om os
Multinational Division North er et operativt divisionshovedkvarter, som er beliggende i Riga, Letland, og har satellitter på dansk jord i henholdsvis Slagelse, Karup, og Fredericia.
Vi er en taktisk landmilitær føringskapacitet med en afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATO’s styrkestruktur, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordinerer hærstyrker i Estland og Letland.

Vi forestår bl.a. uddannelse af de danske, estiske lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer og bidrager til udvikling af de førnævnte hærenheder inden for doktrinområdet og specialer på troppeenheds niveauet. Herudover gennemfører vi den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter; herunder integration af enheder fra enhanced Forward Presence.

Vi er placeret i henholdsvis Letland (Adazi) og i Danmark (Karup/Slagelse). Vores fornemmeste opgave er at støtte det danske bidrag til Multinational Division North. Opgaverne i elementet omfatter bl.a. administration af personel, økonomi, logistik og koordination i tæt samarbejde med Senior national Officer, hvor der særligt i forhold til vores udstationerede personel, er særlige opgaver, som bl.a. indbefatter at opbygge og opretholde kendskab til lettiske forhold med henblik på at kunne yde bedst mulig støtte til medarbejderne og deres familier.

Du vil indgå i et team bestående af 6 medarbejdere placeret i Danmark og Letland, hvor vi sammen varetager administration af dansk personel ved Multinational Division North.
Om stillingen
Du bliver en del af det det Danske Nationale Support Element i Slagelse, hvor dine daglige arbejdsopgaver blandt andet vil omfatte:
• Rejseafregning, arbejdstid og vedligeholdelse af stamdata
• Personaleadministration
• Materieladministration
• Økonomiforvaltning
• Assisterende sikkerhedsofficer

Foruden ovenstående er du interesseret i at varetage opgaver, hvor det multinationale personel støttes. Herunder kontakt til danske myndigheder i relation til at tage ophold i DK for vores udenlandske kollegaer.

Teamet er i høj grad vant til at arbejde selvstændig og alle har deres opgaver og funktioner, men ikke mere end at, der arbejdes sammen om opgaver når situationen kræver dette og teamet løser også hinandens opgaver. Altid med fokus på at yde bedst mulig støtte under fornøden iagttagelse af forvaltningsgrundlaget, hvilket du også vil bidrage til.

Som ansvarlig for teamet har du den daglige kontakt til leder af det Danske Nationale Element, som har fast tjenestested i Adazi, Letland.

Vi tilbyder dig en spændende stilling med stor fleksibilitet og mulighed for hjemmearbejde. Der vil også være mulighed for at forfølge efteruddannelsesønsker i stillingen. Der vil indtil hele Multinational Division North er helt på plads i Slagelse, i nødvendigt omfang være tjenesterejser til Karup og i et mindre omfang til Adazi i Letland, ca. 30 dage årligt.
Om dig
Vi ser gerne, at du har en kontoruddannelse inden for offentlig administration, eller en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration, eller anden relevant kontoruddannelse, gerne suppleret med mange års erfaring fra tidligere ansættelsesforhold.

Vi forventer, at du kan kommunikere klart i skrift og tale, herunder at du har flair for at kommunikere på engelsk. Du er en rutineret i brugen af Microsoft Office, SharePoint, og ønskeligt SAP.

Som person er du:
• Problemløsertypen – du kommer med konstruktive løsningsforslag til udfordringer og går forrest i løsningen af opgaver
• Samarbejde – du er god til at skabe samarbejdsrelationer, og du evner at forstå såvel som respektere andres forskelligheder
• En stærk kommunikator – du evner at formulere dig kort og præcist i såvel skrift som i tale, og du giver åbent udtryk for dine holdninger og idéer

Din arbejdsstil hviler på ansvarlighed, både i forhold til problemløsning og overholdelse af forvaltningsregler, men også afspejlet i din kommunikationsstil, dit helhedssyn og din professionalisme.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er slået op civilt og militært.

Civile ansættelsesvilkår:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er på kr. 26.098,56 pr. måned. Basislønnen er oplyst i oktober 2022 niveau.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Stillingen er placeret i Slagelse, dog med mulighed for en periode at kunne blive tilpasset dig.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte LD NSE Michael Damgaard Pedersen på telefon +45 22240466 eller DCOS oberst Henrik Fischer på +45 21534762.

Har du spørgsmål til de militære løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Har du spørgsmål til de civile løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på mail FPS-LBU@mil.dk.

Ansøgningsfrist er den 10. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes gennemført hurtigst muligt derefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt efter aftale.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.

Multinational Division North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

Multinational Division North hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

10.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent