Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende/deling ved HRU kompagniet ved Ingeniørregimentet


Næstkommanderende/deling ved HRU kompagniet ved Ingeniørregimentet

Brænder du for uddannelse og udvikling af soldater, vil du være med til at skabe de bedste soldater med det rigtige fundament.

Så er jobbet som næstkommanderende deling ved HRUKMP uden tvivl noget for dig.
Om os
HRUKMP ved IGR gennemfører 8 måneders konstabelelevsuddannelse, hvor det handler om at give soldaterne mest mulig uddannelse og udvikling igennem de 8 måneder.

HRU KMP har fokus på både uddannelse og udvikling af KSE men også BM og OFF.

Som NK/DEL vil du få et stort ansvar for at uddanne og udvikle alle personel grupper.

Vi er en virksomhed med fart på, da det handler om at nå mest uddannelse og udvikling på de 8 måneder.

Der er derfor cirka 35 øvelsesdøgn og cirka 10 skydelejr dage om året.

KMP arbejder med tre grundlæggende værdier:

Vi har det godt
Vi er glade for at gå på arbejde, har gode relationer til hinanden.

Vi vil det godt
Vi yder en aktiv indsats, er initiativrig, engageret og positiv.

Vi gør det godt
Vi løser opgaven bedst muligt og ser muligheder frem for begrænsninger

Vi har derfor i HRU KMP stor fokus på mennesket og medarbejderen, således vi får skabt en arbejdsplads med trivsel og motivation, der er grundstenen for læring og udvikling. Vi stiller krav til hinanden for at skabe de bedste rammer i KMP.

Om stillingen
Du vil som NK/DEL have ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, køretøjer, materiel og forsyninger.

Du vil samtidig få en stor rolle i at uddanne og udvikle soldater på flere niveauer, KSE, BM og OFF.

I felten vil du forestå delingens indrykning og ophold i beredskabsområder, føre køretøjskommandoer, samt forestå den logistiske tjeneste.

Du skal forvente at fungere som faglærer og/eller instruktør i et eller flere fag, hvor du vil have ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse herunder også øvelser og feltdage generelt.
Om dig
Du er enten oversergent eller en erfaren sergent og har nogle års erfaring som gruppefører i en deling.

Du passer ind i KMP værdier, det vil sige.

Vi har det godt
Du er positiv af natur og har nemt ved at samarbejde med andre omkring dig. Du skaber gode relationer igennem god kommunikation, forstår at have gensidig respekt og empati.
Du er glad for dit arbejde og at denne positivitet smitter af på andre omkring dig.

Vi vil det godt
Du er selvstændig og initiativ rig. Du har nemt ved at finde opgaver til dig selv og andre for hele tiden at være et skridt foran og skabe de bedste vilkår og rammer. Du er omstillingsparat og fleksibel, således du skaber accept for ændringer i planen.

Vi gør det godt
Du har en faglig overhøjde som du kan dele ud af. Du er god til at komme med gode råd og optimeringsforslag. Du stille krav til dig selv og andre for at skabe bedste resultat. Du har en professionel stolthed som skinner igennem i bl.a. opgaveløsningen og derfor sætter pris på at tingene bliver gjort ordentligt.

Det forventes at du har følgende grundlæggende kompetencer, hvis dette ikke er tilfældet, skal du være indforstået med at der vil blive indgået aftale om erhvervelse af disse:

- IGR 201, Føringsuddannelse I for ML ved IGR.
- TRR 1451, Køreassistentuddannelse.
- FAGLÆ, Faglærerkursus alment Hæren.
- SKYLE-II, Skydelederkursus 2.
- IGR 204, Føringsuddannelse II for ML ved IGR.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef Kaptajn Nicklas S.B. Nissen, mail IGR-2B-800B.MIL.DK, tlf. 72 82 57 62 eller Administrationsbefalingsmand seniorsergent Anders P. Willumsen, IGR-2B-S10A@MIL.DK, tlf. 72 82 52 05

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent