Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnibefalingsmand til NATO enhed ved Føringsstøtteregimentet


Kompagnibefalingsmand til NATO enhed ved Føringsstøtteregimentet

Brænder du for at blive kompagnibefalingsmand

Trives du godt i et operativt og internationalt miljø og vil du være med til at sætte retningen for kompagniet?

Hvis du har mod på dette kombineret med en alsidig hverdag, så er du måske den kompagnibefalingsmand vi søger.
Om os
NATO DCM er skabt til at levere deployerbare IT løsninger til NATO hovedkvarterer. Det betyder, at meget af vores daglige fokus, oftest ligger på enten at være på beredskab eller være indsat på øvelser rundt omkring i Europa i rammen af NATO. Derudover benytter NATO, i rotation, de forskellige DCM til at varetage NATO CIS i missionerne hvori NATO er repræsenteret.

Det danske DCM-E er operativt underlagt 1st NATO Signal Battalion (1NSB) som garnisoneret i Wesel – Tyskland. 1 NSB er en multinational enhed, men adskillige nationaliteter repræsenteret. 1 NSB indsætter de i alt 6 DCM’er som bataljonen rummer.

DCM-E er i den nationale struktur underlagt 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet. Bataljonen har et operativt mindset og hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt et fokus på økonomi med kræfterne. Dertil et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.

DCM-E er en enhed på 60 medarbejdere, hvoraf 45 er at finde i CIS delingen og resterende i kommando delingen. Rejseaktiviteten i DCM E er, qua vores internationale tilhørsforhold, mere omfattende end normalt i Forsvaret og er en ting der skal tages med i overvejelsen, hvis du søger stillingen.
Om stillingen
Du skal som kompagnibefalingsmand være en naturlig del af kompagniledelsen og kunne indgå i et Command team sammen med kompagnichefen.

Dette stiller krav til dig som befalingsmand på en anden måde end du måske har oplevet i tidligere stillinger. Du er først og fremmest en del af kompagniledelsen, og du skal turde stå på mål for de beslutninger der træffes både fra kompagniets side, men også fra vores fortsatte myndigheder, internationale samt nationale.

I NATO har man længe arbejdet med konceptet omkring command teams, du vil derfor også have en aktiv rolle som kompagnibefalingsmand i NATO regi.

Din rolle i Command teamet skal du selv være med til at forme og præge, da der ikke tidligere har været en kompagnibefalingsmand, men som udgangspunkt vil din rolle kunne defineres som følgende;

• Rådgive kompagnichefen målrettet og loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på, at kompagniet kan løse sine opgaver

• Objektivt og rettidigt udfordre processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe beslutninger på

• Loyalt kommunikerer kompagnichefens ledelsesbudskaber til kompagniets personel med fokus på kompagniets befalingsmænd og soldater

• Være kompagnichefens garant for enhedernes disciplin, uddannelsesmæssige niveau og taktiske formåen på enkeltmands- og gruppeniveau, ud fra egen viden og erfaring fra tjeneste i geleddet

• Være kompagnichefens forlængede arm, som vejleder/føre kontrol med kompagniets befalingsmænds førervirke og mandskabsbehandling, samt soldaternes personlige fremtræden og feltmæssige optræden

• Være mentor og rollemodel for befalingsmændene i kompagniet samt forestå udviklingen af disse

• Indgår i Bataljonsbefalingsmandens Command Team netværk.

Der vil stadig være administrative opgaver som det forventes du vil skulle løse, men dette vil være begrænset omfang.
Om dig
Du er seniorsergent og har et alsidigt tjenesteforløb, gerne med tyngde i det operative men også med erfaring indenfor uddannelse.

Såfremt du er oversergent med udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre modulerne Ledelse af mennesker og Grundlæggende taktik i Hæren i den militære akademiuddannelse (MAU).

Du er klar til en hverdag der er præget af det operative virke, som du forstår at være i samspil med.

Du har lyst til og flair for ledelse af mennesker og forstår herigennem at motivere.

Du har en synlig ledelsesstil, og er god til at delegere opgaver men også aktivt søger at inddrage viden og kompetencer fra kompagniets medarbejdere i din opgaveløsning.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer, funktioner og nationaliteter.

Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation både på dansk og på engelsk.

Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra tidligere tjeneste indenfor CIS området, ligesom det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele an-sættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved en-heder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef major Anders Høeg på telefon 72 82 66 70, mobil 41 90 45 20 eller mail FSR-2B-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorser-gent Henrik Hvistendahl Aagaard Jakobsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-HHJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. oktober og samtaler afholdes i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse 1. november 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, inter-nationale og multinationale operationer.

Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Sig-nal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent