Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Leder af Personeladministrationselementet ved Gardehusarregimentet i Slagelse (genopslag)


Leder af Personeladministrationselementet ved Gardehusarregimentet i Slagelse (genopslag)

Kan du praktisere ledelse med faglig akkuratesse for en flok dygtige militære dedikerede specialister? Er du chefsergent eller erfaren seniorsergent med potentiale til udnævnelse og med praktisk erfaring inden for administration? Behersker du reglerne inden for personelforvaltning herunder overenskomster og tjenesterejseaftaler? Så kan du meget vel være vores nye leder af Personeladministrationselementet ved Gardehusarregimentet i Slagelse.
Om os
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

Personeladministrationselementet, der er en del af regimentsstaben, er placeret i S1.

Vi er løbende indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på, at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder, faglige skel og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads styrker løsningen af vores opgaver.

Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, der i fællesskab løser opgaver med mening. Du skal som leder gå forrest og skabe rammerne for en god arbejdsplads i samarbejde med næstkommanderende.
Om stillingen
Som leder af Personeladministrationselementet refererer du til chefen for S1 ved Gardehusarregimentet. Du har i samarbejde med næstkommanderende ansvar for 10 dedikerede militære kontorhjælpere, der er organiseret i tre teams, som primært støtter ST/GHR, ST/2BDE samt I og V GHR. III Opklaringsbataljon støttes af et administrativt team fra Bornholm.

Som leder af Personeladministrationselementet vil du være Gardehusarregimentets faglige rådgiver på arbejdstids- og rejseadministration for chefgruppen ved Gardehusarregimentet.

Som leder er du ansvarlig for ledelse, styring, udførelse og kontrol af Personeladministrationselementets samlede opgaver under anvendelse af rådigt personel.

Som leder gennemfører du personel- og lønsamtaler med alt personel i Personeladministrationselementet.

Som leder deltager du i ugentlige møder ved regimentsstaben og forestår ligeledes interne møder i Personeladministrationselementet. Der vil ligeledes være eksterne møder, hvor du forventes at skulle deltage og hvor du vil være Gardehusarregimentets ansigt udadtil.

Der vil være mulighed for kontinuerlig efteruddannelse inden for primært ledelse og administration.

Der vil være gode muligheder for at planlægge og tilrettelægge arbejdet i det omfang, at frister bliver overholdt, så der derved kan skabes en god balance mellem arbejds- og familieliv.

Stillingen som leder for Personeladministrationselementet fordrer synlig ledelse, hvorfor hjemmearbejde kun i begrænset omfang ville kunne imødekommes. Du vil blive tildelt enekontor.
Om dig
Vi ser gerne, at du er udnævnt chefsergent. Alternativt er du erfaren seniorsergent, vurderet egnet til udnævnelse og har afsluttet en faglig relevant uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du har solid ledelseserfaring med militært personel. Som person er du god og har lyst til at samarbejde med alle uanset grad. Du stræber altid efter at levere et godt resultat. Du sætter en ære i at lede og koordinere og du er altid omhyggelig i udførsel af dine opgaver.

Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring som sagsbehandler inden for personaleadministration på arbejdstid- og rejsestyringsområdet, idet der lægges stor vægt på indsigt i arbejdstidsregler, overenskomster og koncernens rejsebestemmelser.

Som person er du imødekommende, serviceorienteret, ansvarsbevidst og udadvendt. Du kan samarbejde på tværs i en stor organisation og du har udpræget helhedssyn. Internt i elementet skal du være god til at lede og fordele arbejdsopgaver og være med til at skabe det gode arbejdsmiljø.

Du er velformuleret i skrift og tale og er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende måde. Derudover er du ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din og dine medarbejderes arbejdsdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte major Michael Møller på telefon 72835013 eller 42630331.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er 13. oktober 2022 og samtaler forventes gennemført løbende, med forventelig tiltrædelse 1. november 2022.  

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

13.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent