Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kontorhjælper til ADMELM ved ingeniørregimentet i Skive (genopslag)


Kontorhjælper til ADMELM ved ingeniørregimentet i Skive (genopslag)

Har du administrativ erfaring?

Kan du både samarbejde med andre og arbejde selvstændigt?

Er du initiativrig og kreativ og har du mod på at blive en vigtig del af det Personeladministrative element på Skive Kaserne.
Om os
S1 ved Ingeniørregimentet er en enhed, der bl.a. yder ledelsesstøtte til chefer og administrativ støtte til medarbejdere og enheder på Skive Kaserne.

S1 består af 2 elementer, hvor det Personeladministrative element (ADMELM) bl.a. har ansvar for håndtering af personaleadministration, arbejdstid og rejser samt øvrige administrative opgaver for ca. 1.200 medarbejdere.

Elementets 17 dedikerede og erfarne militære og civile medarbejdere yder service for alle, med den personlige relation i centrum, og fleksibilitet, kvalitet og rettidighed i højsædet.

Vi arbejder til dagligt i 4 teams, hvoraf team 1-3 er tilknyttet hver deres bataljon. Det sidste team er hovedsagelig tilknyttet staben ved IGR.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, og vil være en professionel og attraktiv arbejdsplads, hvor forskellig baggrund og forskellige standpunkter ses som en styrke i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som kontorhjælper i ADMELM vil dine primære arbejdsopgaver omfatte gennemførelse af den generelle administration, herunder selvstændigt:

- foretager, på vegne af myndigheden, ekstern korrespondance indenfor eget ansvarsområde,
- registrerer og vedligeholder arbejdstid i DeMars arbejdstidsstyring,
- registrerer og vedligeholder rejser i DeMars rejsestyring,
- registrerer deltagere til kurser og uddannelser i DeMars arrangementsstyring,
- registrerer og vedligeholder data i DeMars personalestamdata,
- udfører øvrigt relevant administrativt arbejde for enhedens personel,

Bidrager til sagsbehandling af sager vedrørende arbejdstidsregler, merarbejde, ferie og arbejdstidsbestemte ydelser for staben, herunder for evt. personel af reserven.
Bidrager til sagsbehandling af sager vedr. udbetaling af merarbejde.
Om dig
Du trives godt i et til tider hektisk miljø.
Du har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed.
Du har stærke administrative kompetencer.
Du er faglig dygtig og sætter en ære i høj kvalitet i arbejdet og aftalte tidsfrister overholdes.
Du er fleksibel og serviceminded.
Du har gerne kendskab til SAP, herunder DeMars rejsestyring samt DeMars arbejdstidsstyring, men intet krav.
Du har en kontoruddannelse med speciale i Administration (grundlag for faglært aflønning).
Har du ikke ovenstående uddannelser, skal du være indstillet på, at du skal oplæres i funktionen, herunder på diverse kurser.
Vi anser det som en fordel for bestridelse af stillingen, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer og/eller tjeneste som kontorhjælper i en enhed i Hæren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Seniorsergent Kasper Aggerholm på telefon: 72 82 50 61 eller på Mail: IGR-S1-12A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent