Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Elektronikfagtekniker til Kommunikationsværkstedet ved Air Control Wing på Flyvestation Karup


Elektronikfagtekniker til Kommunikationsværkstedet ved Air Control Wing på Flyvestation Karup

Har du lyst til en stilling, med mulighed for at arbejde sammen med et team af dygtige elektronikfagteknikere og med plads til personlig udvikling i nationalt og internationalt miljø?
Så kan Air Control Wing tilbyde en spændende stilling ved Vedligeholdelseselementet i Karup. Vi søger en engageret, fleksibel, og positiv kollega til Kommunikationsværkstedet i Karup.
Om os
ACW LMK (Air Control Wing Logistics Maintenance Element Karup) består af fire værksteder med i alt ca. 35 engagerede og dygtige medarbejdere, som bl.a. har fokus på ACW’s faste installationer i Karup samt den mobile kapacitet med flere delkapaciteter. Delkapaciteterne i den mobile kapacitet er modulopbyggede og strækker sig fra et luftrumsovervågnings-/koordineringselement, til et mobilt luftrums-kontrolcenter, der alle kan integreres i allierede enheders netværksbaserede systemer.
Som enhed ønsker vi at profilere os som en respekteret, top motiveret, professionel og altid indsatsberedt enhed, fuldt i overensstemmelse med vores pålagte beredskab.
Om stillingen
Du bliver en del af Vedligeholdelseselementets Kommunikationsværksted i Karup. Værkstedet har ansvaret for at opstille og vedligeholde de operative kommunikationssystemer. Du vil, som en del af teamet være med til teknisk support af kommunikationsmateriel, herunder den praktiske gennemførelse af vedligehold, reparation, modifikation og installation. Du vil endvidere kunne komme til at yde faglig assistance ved internt og eksternt projekt- og udviklingsarbejde.

Vi tilbyder dermed et spændende og alsidigt job, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling i nationalt og internationalt miljø. Du vil få relevant uddannelse og sidemandsoplæring, inden du selvstændigt skal arbejde med udstyret og systemerne.

Arbejdsdagen i elementet er præget af tillid, fleksibilitet og frihed under ansvar. Vi lægger vægt på en åben og ærlig dialog, og tilstræber at bringe hinandens kompetencer i spil på bedste vis.

Som et led i enhedens pålagte beredskab, må du forvente at indgå periodevis på beredskabshold. For at skærpe enhedens indsatsparathed, deltages der i ca. 1-2 øvelser årligt i enten ind- eller udland. Øvelsernes varighed vil oftest være ca. 14 dage. Du kan derfor forvente, som en naturlig del af tjenesten, at skulle deltage i øvelsesvirksomhed, fælles fysisk træning, vedligeholdelse af dine militære færdigheder samt være udsendt i international tjeneste.
Om dig
Du har som minimum aftjent værnepligt eller er klar på at gennemfører denne i forbindelse med ansættelse.

Du er uddannet elektronikmekaniker, radiomekaniker eller elektronikfagtekniker. Du har gerne erfaring med radiokommunikation og intercom-systemer. Du sætter fokus på høj faglighed, fleksibilitet og kan i korte perioder håndtere at arbejde i situationer med pres.

Desuden har du kørekort til kategori B, du kan honorere Forsvarets fysiske og helbredsmæssige krav samt udsendes til Forsvarets internationale operationer. Hvis du ikke har aftjent værnepligt skal Flyvevåbnets basisuddannelse gennemføres efter en eventuel ansættelse.

Ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer, er du en god kollega, som samarbejder, kommunikerer og deltager i hverdagen. Du kan arbejde selvstændigt og målrettet med opgaver inden for eget felt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du p.t. civil, skal du gennemføre afprøvning forud for ansættelse. Denne vil bestå af en lægelig vurdering, psykologsamtale, samt Forsvarets Fysiske Basistest.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
fungerende værkstedsleder Peter Schøler telefon 72 84 54 52 eller på mail ACW-LSO-007@MIL.DK, eller elementleder Michael L. Sommer på telefon 72 84 54 25 eller på mail ACW-LMK-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 9. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen ønskes besat 1. november 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om ACW
Air Control Wing (ACW) er en af Flyvevåbnets operative enheder i Danmark. Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. ACW deltager også i internationale missioner. Air Control Wing lever op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
I Air Control Wing fokuserer vi på at skabe resultater gennem høj faglighed, godt arbejdsmiljø og udvikling – medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

ACW er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads med mange typer medarbejdere.
Air Control Wing er geografisk spredt med hovedsæde i Karup og med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent