Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Banjermester til 4. Besætning, Inspektionsskib/THETIS-kl.


Banjermester til 4. Besætning, Inspektionsskib/THETIS-kl.

Er du en erfaren seniorsergent, som har et stort overblik og brænder for at arbejde med udvikling af personel og selvstændigt varetage en række administrative opgaver?

Er du klar til at blive en del af skibets ledelsesgruppe?
Om os
THETIS klassen indgår i Division 11 som en del af 1. Eskadre. Skibene i THETIS klassen sejler primært i Nordatlanten, hvor de prioriterede opgaver bl.a. er militær tilstedeværelse og suverænitetshævdelse. Herudover udfører skibene fiskerikontrol, støtte til de civile samfund og søredning.

Division 11 er i gang med implementeringen af DANSARC. I starten af 2020 var 4. Besætning igennem et træningsforløb i Tyskland. I besætningen prioriterer vi højt at holde fast i procedurer og principper tillært under denne træning.

Som banjermester kommer du til at indgå i skibsledelsen, der ud over chefen består af næstkommanderende, teknikofficeren og operationsofficeren. Under sejlads udvides skibsledelsen med en helikoptergruppeleder og en skibslæge.
Om stillingen
Skibets banjermester er underlagt næstkommanderende, og er en del af forvaltningsdivisionen. Forvaltningsdivisionen består af en officer, to sergenter og i alt ni menige.

Dine opgaver i dagligdagen er meget alsidige, og spænder både over administrative og praktiske opgaver. De administrative opgaver relaterer sig i særdeleshed til administration af skibets personel, fra de ankommer til skibet, til de afgår. Andre væsentlige og daglige opgaver omfatter tidsregistrering, budgetopfølgning, registrering og opdatering af persondata i DeMars samt tilmelding til kurser mv.

De praktiske opgaver forbundet med stillingen er bl.a. vartning af skibets indkvarteringsplan og deltagelse i vagttjenesten som vagtassistent. Som vagtassistent vil du blandt andet skulle agere som Flight Deck Director, deltage som leder under ankring, sætning af gummibåd m.m.

Som banjermester er du tillige skibets regnskabsfører for ammunition og deltager aktivt i samarbejde med skibets våbenofficer omkring planlægning af skydetræning med de tilgængelige våbentyper.

Stillingen som banjermester kræver mange kvalifikationer og kompetencer. For kandidaten med den rigtige personlige profil vil der blive givet mulighed for erhvervelse af kvalifikationer og kompetencer efter ansættelsen.
Om dig
Du har erfaring som leder i Søværnet, samt at du er seniorsergent eller meget erfaren oversergent. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra THETIS klassen.

Du fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand. Forventningerne er endvidere, at på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og tydelig måde kan formidle budskaber til ledelse såvel som den øvrige besætning. Som en del af skibsledelsen kan du forvente at skulle arbejde i et begrænset omfang i perioder mellem togter.

Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver, holde fokus og træffe hensigtsmæssige helhedsorienterede afgørelser. Det er ønskeligt, at du har et godt kendskab til tjenesten som banjermester, dæks- og våbenerfaring og gerne erfaring med DANSARC procedurer og -træning.

Du skal have gennemført grunduddannelsen til sergent i Søværnet.

Du er en fordel, hvis du har gennemført relevante DeMars kurser inden for personeladministration (PAM 1), arbejdstidsregistrering, arrangementsstyring. Ligeledes er det en fordel, hvis du har praktisk erfaring inden for disse områder.

Som banjermester bliver du aktivt deltagende i forberedelse af skydning. Det er derfor en fordel, hvis du har gennemført skydelederuddannelse og uddannelse som gruppeleder til tungt maskingevær. Slutteligt skal du have uddannelse som pjecekommandør på M/85 kanon. Såfremt du ikke i forvejen er i besiddelse af disse kvalifikationer, forventes det, at du erhverver dem efter ansættelse.

Som person skal du have en positiv tilgang til tjenesten i Søværnet. Derudover er det vigtigt, at du besidder en stor personlig integritet, at du kan motivere og udvikle andre, og at du går foran med et godt eksempel over for resten af besætningen. Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø samt fysisk og psykisk velvære.

Du skal være erklæret egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets næstkommanderende OK Brian Jensen, mail: E11-B4-NK@mil.dk, telefon +45 30670742 eller CSG Lars Hoel, SCA-BEM11@mil.dk, telefon +45 72 85 75 53

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-rth@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent