Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vil du have verden som din arbejdsplads? Bliv konstabel i MOVCON (2022-61)


Vil du have verden som din arbejdsplads? Bliv konstabel i MOVCON

Vil du arbejde med logistikkens spændende udfordringer i et dynamisk operativt miljø, hvor to dage sjældent ligner hinanden? Vil du levere et godt resultat, der matcher dine kompetencer, hvad enten opgaven løses på Flyvestation Karup, et sted i Danmark eller ude i verden, hvor der er et militært behov? Hvis ja, så er denne stilling sikkert lige noget for dig.
Om os
Movement Control (MOVCON) er den udøvende enhed, som er underlagt Joint Movement and Transportation Organization (JMTO).
Enheden er placeret på Flyvestation Karup. Vi er en værnsfælles enhed og ansætter derfor medarbejdere fra alle Forsvarets værn: Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

I forbindelse med transporter arbejder vi i terminaler. En terminal er det sted, hvor en transport skifter mellem vej, sø, luft eller jernbane. Én af vores kerneydelser er, at lette enheders passage gennem en terminal. Vi støtter derfor Forsvarets enheder med planlægning af deres transporter gennem terminaler i ind- og udland.

MOVCON er kendetegnet ved stor professionelisme, fleksibilitet samt vilje til at løse opgaven og dette ændrer sig ikke selvom tingene til tider går rigtig stærkt. Vi løser opgaver af forskellig karakter. De større opgaver planlægges i samarbejde med enhederne i god tid med besøg hos enheden, hvor vi udfører rådgivning i forsvarlig pakning samt korrekt udfyldelse af dokumenter til transporten. Andre gange oplever vi mindre opgaver, som kræver afrejse fra Karup med kort varsel og hjemkomst efter få dage.
Om stillingen
I MOVCON er der tre delinger.
Strukturen i delingerne ser således ud:
Delingsfører: En premierløjtnant. Næstkommanderende: En seniorsergent. Gruppeførere: To oversergenter. Næstkommanderende i grupperne: To sergenter. Terminalhjælpere: 12 konstabler, fordelt i de to grupper

Delingen tilrettelægger og gennemfører terminaltjeneste inden for samtlige transportformer, hvad enten det er til lands, til vands eller i luften, og derfor stiller det store krav til vores kompetencer. Disse kompetencer opbygges gennem en kombination af interne og eksterne kurser samt on the job training, hvor du deltager i delingens operative opgaver med sidemandsoplæring.

Imellem indsættelse på de operative opgaver vedligeholder og træner vi vores kvalifikationer med udgangspunkt fra Flyvestation Karup. Særligt er vores udvikling og vedligeholdelse af færdigheder inden for dokumenter, farlig gods og terminaltjeneste i fokus, da det er vores kerneopgaver. I stilleperioder plejer vi vores personale, opbygger kampkraft og afvikler friheder.

”Man kommer rundt og ser verden, ser lande, man aldrig har set før og opleve en masse fremmede kulturer. Og man mærker, at man gør en forskel for de enheder, der er udsendt.”
Nicolai, konstabel i MOVCON.

I stillingen deltager du på opgaver af forskellig varighed i både ind- og udland.
Opgaver i udlandet kan strække sig fra dage til uger og måneder.
Der er ligeledes mulighed for at blive udsendt til INTOPS i op til seks måneder.

Hvis du ønsker det, er der mulighed for at tage ansvar som led i opgaveløsningen. Der er mulighed for at videreuddanne sig inden for forskellige områder. F.eks. kan du få uddannelse i at undervise, hvis du har interesse for det. Vi bruger ofte vores konstabler til undervisning, da de er specialisterne.
Om dig
Du er konstabel eller har som minimum gennemgået og bestået en grundlæggende militær basisuddannelse fra enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Du er nysgerrig, har gå-på-mod, er positiv og imødekommende.

Vi opfordrer alle til at søge, uanset erfaring på området, da vi sørger for grundig oplæring og uddannelse.

MOVCON uddannelsen er specialiseret, derfor har du lyst til at udvikle dine boglige og sproglige færdigheder inden for fagområdet.

Du samarbejder med udenlandske civile og militære terminaler. Det er derfor et krav, at du kan begå dig på engelsk i skrift og tale.

Du skal have gyldigt kørekort i kategori B.

I MOVCON er vi soldater og specialister. Derfor skal du kunne honorere sundhedstriaden (Forsvarets Fysiske Basiskrav, helbredsgodkendelse samt tandgodkendelse).

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, kan vi love dig en spændende og afvekslende hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen samt Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte premierløjtnant Frederik Næblerød på telefon 41 73 25 88 eller på mail JMTO-MT-3001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. november 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.
Ansættelse efter aftale. 

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.11.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent