Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Befalingsmand som næstkommanderende til Forsvarets strategiske transporter ved Movement Control


Befalingsmand som næstkommanderende til Forsvarets strategiske transporter ved Movement Control

Vil du have en afgørende finger med i indsættelsen af Forsvarets enheder såvel som modtagelse af allierede forstærkningsstyrker? Vil du styrke dine ledelseskompetencer og uddanne engageret personel? Så er jobbet som næstkommanderende ved en terminaldeling i MOVCON, lige noget for dig.
Om os
Movement Control (MOVCON) er en værnsfælles enhed under Joint Movement and Transportation Organization (JMTO).

Vores opgaver består af at understøtte Forsvarets strategiske transport til øvelser i ind- og udlandet samt internationale operationer (INTOPS). Det gør vi gennem terminaler i havne, lufthavne og jernbanestationer.

Vi er en enhed, hvor tingene går stærkt under opgaveudførslen. Dette løser vi gennem grundig planlægning og samarbejde. MOVCON er kendetegnet ved stor professionalisme, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden og i den aftalte kvalitet. For til stadighed at kunne løse vores opgaver effektivt, er deltagelse i kurser og videreuddannelse en integreret del af vores dagligdag.

Som en værnfælles enhed har vi taget det bedste fra alle tre værns kulturer og skaber en udfordrende og udviklende hverdag.
Trivsel står højt på dagsordenen i MOVCON. Vi har jævnligt aktiviteter, der styrker samarbejdet og korpsånden.
Om stillingen
Du indgår i en deling ved MOVCON. En deling består af i alt 18 soldater. En delingsfører (premierløjtnant), en næstkommanderende (seniorsergent), fire befalingsmænd (oversergent/sergent) og 12 konstabler, alle med høj faglighed og engagement.

Du arbejder med logistik, hvor fokus er på at støtte Forsvarets øvrige enheder i kortere eller længere perioder. Det indebærer til tider skæve arbejdstider, men sjove og spændende operative opgaver, som kræver ophold væk fra tjenestestedet, både i og uden for Danmark.

Du er, som næstkommanderende delingsførerens primære sparingspartner, ift. den daglige virksomhed, og du er medansvarlig for at delingens uddannelsesniveau, holdning og kultur opretholdes.

”Det bedste ved MOVCON er de muligheder, der er for at komme rundt i hele verden og løse opgaver for Forsvaret”
Citat SSG, NK 1 DEL

Dine hovedopgaver er:
• Ansvarlig for at delingens medarbejdere har de operative uddannelseskompetencer, der kræves i MOVCON.
• Ansvarlig for terminaldelingens tildelte materiel.
• Vejlede og rådgive i operativ planlægning, løsning og opfølgning i gruppe og –delingsstørrelse.

Delopgaver.
• Gennem stabsarbejde er du medansvarlig i beslutningsprocessen ved Forsvarets deployeringer.
• Deltage i MOVCON Site Surveys.
• I samarbejde med delingsføreren og gruppeførerne, deltager du i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen i delingen.


Du bliver udfordret og udviklet som befalingsmand – og du ser effekten af din planlægning og dens indvirkning på Forsvarets opgaveløsning. Du har mulighed for både nationale og internationale tjenesterejser.
Vi giver dig frihed og medbestemmelse over dine opgaver og vi har et godt og uformelt arbejdsmiljø.

Og ikke mindst, giver vi dig verden som din arbejdsplads.
Om dig
Vi søger en kollega, hvor drivkraften er lysten og viljen til, at være en del af missionen fra start til slut. Du trives i en enhed, der løser mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag, som er en integreret del af Forsvarets indsættelser. Du ønsker at dygtiggøre og udvikle dig og forbedre processer, som en central del af hverdagen.

Du bruger din erfaring som fører og nytænker, når det kommer til kompetenceudvikling af dine medarbejdere.

Du er indstillet på at undervise inden for militære fagområder.

Vi prioriterer medarbejderen højt, hvor gensidigt kendskab og respekt, altid er i vores fokus i udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer.

Du vil i nogle tilfælde arbejde sammen med kollegaer fra andre lande, så du skal begå dig på engelsk - både skriftlig og i tale.

Du er udnævnt seniorsergent, alternativt er du en erfaren oversergent, der har færdiggjort, er i gang med eller er vurderet egnet til videreuddannelse og efterfølgende udnævnelse.

Derudover er det et krav, at du har kørekort til kategori B.

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, kan vi love dig en spændende og afvekslende hverdag.

JMTO bemander for nærværende ikke fast en stilling i INTOPS, men vi bidrager med enkeltpersoner. Her kan der blive mulighed for en udsendelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premierløjtnant Frederik Næblerød på JMTO-MT-3001@MIL.DK eller på telefon 41 73 25 88.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 9. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. december 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent