Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Forsvarsakademiet søger medarbejder til Garnisonsstøttesektionen


Forsvarsakademiet søger medarbejder til Garnisonsstøttesektionen

Er du udadvendt, initiativrig og kan ”tale med alle” – både på tværs af organisationen og grader? Så er du måske den medarbejder, vi søger til at være et af de dynamiske kontaktpunkter i vores Garnisonsstøttesektion.
Om os
Forsvarsakademiet er hele Forsvarets uddannelsesinstitution og varetager alle uddannelser i Forsvaret fra sergent- og akademiuddannelse til Master i militære studier. Vi har omkring 1000 medarbejdere, herunder forskere, undervisere, studerende og stabsmedarbejdere fordelt på Svanemøllens Kaserne, Frederiksberg Slot, Antvorskov Kaserne, Varde Kaserne, Flyvestation Karup og Flådestation Frederikshavn.

Garnisonsstøttesektionen løser en bred vifte af opgaver inden for materielforvaltning, koordination med lokalt etablissement, repro- opgaver og indkøb. Vi arbejder til dagligt i 3 teams, hvor 2 af de 4 hovedområder, etablissementskoordination og materielforvaltning, er slået sammen. Sammenlægningen gør, at vi i det daglige er bedre i stand til at støtte hinanden i opgaveløsningen og derved også styrker den ønskede service.

Sektionen er en ren driftssektion til understøttelse af staben og skolerne under Forsvarsakademiet med deres tilhørende uddannelser. Vi har fokus på trivsel, god service og en fortsat stabil drift af de mange opgaver.
Om stillingen
Du bliver en del af Garnisonsstøttesektionen, der består af 14 civile og militære medarbejdere. Sektionen er en del af drifts- og støtteafdelingen, der på tværs af Forsvarsakademiets organisation yder service til både skoler, institutter og stab i et bredt spektrum af opgaver.

Du kommer til at arbejde med mange forskellige typer ”kunder”, såvel interne som eksterne.

Dine primære opgaver kan opdeles i 3 områder:

- Repro: Lettere printopgaver til konferencer, møder etc. i form af bordkort, navneskilte og menukort. På daglig basis erl der en del print og efterbehandling af undervisningsmaterialer i mindre skala Alle større opgaver sendes ud i byen. Vi fremstiller endvidere print i storeformat, hvilket du ligeledes skal forvente at kunne tage del i over tid.

- Materiel: Diverse kørselsopgaver, hjælp ved mønstringer, vedligeholdelse af lager/depot og opsætning af udstyr ved eksamener. Du får også en del kundebetjening ved Uddannelsesmaterielkontoret på Hærens Officersskole på Frederiksberg slot.

- Etablissement: Rundering af klasselokaler, mødelokaler samt auditorier. Indmelding af fejl og mangler til Forsvarsministerts Ejendomsstyrelse i form af rundering. Lettere støtte til vedligeholdelse af AV-udstyr i klasselokaler, møderum m.m. Støtte til vedligeholdelse af oversigter på alle klasselokaler, møderum, kontorer m.m. Vedligeholdelse af indendørs skiltning ved kontorer, møderum m.m.


Vores myndighedsområde spænder vidt med enheder både på Sjælland og Jylland, som betyder, at du får rejseaktivitet i mindre skala til skolerne uden for Svanemøllens Kaserne. Den daglige gang og opgaveløsning foregår på henholdsvis Frederiksberg slot og Svanemøllen, dog med hovedvægt på Frederiksberg slot.

Jobbet er alsidigt, opgaverne er dynamiske, og det hænder, at der med kort varsel er behov for at løse pludseligt opståede opgaver.

Der er også mulighed for både faglig og personlig udvikling – fx via efteruddannelse, kurser og sidemandsoplæring.
Om dig
Du har et udadvendt sind, og du søger som udgangspunkt altid at finde løsninger på diverse udfordringer. Du trives godt i et team, der arbejder på at dække ind for hinanden Du har gode samarbejdsevner, og er naturligt fleksibel i forhold til den dynamik og de ændringer, der ofte er i opgaveporteføljen.

Du kan omgås alle personelgrupper og befinder dig godt i et overvejende serviceydende arbejdsmiljø, hvor du ofte er vores "ansigt" udadtil i forhold til ”kunderne”, som vi gerne vil give en god service.

Hvis du har erfaring inden for repro, etablissement eller materielforvaltning, kan det være en fordel, men det er ikke et krav, da vi primært søger den rette person.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale mellem Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F). Basislønnen er på 23.193,71 kr. pr. måned. Basislønnen er opgivet i oktober 2022 niveau.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Garnisonsstøttesektionen, chefsergent Kim Helge Adsersen på tlf. 72 81 71 42.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Katharina Ankjær Hammer på telefon 7281 9151.

Ansøgningsfristen er den 10. oktober 2022. Vi holder løbende samtaler. Stillingen er til besættelse fra den 1. december 2022.

Vi beder dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederiksberg, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

10.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent