Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Daglig leder af tidselementet ved Søværnets Center for Administration


Daglig leder af tidselementet ved Søværnets Center for Administration

Kunne du tænke dig at arbejde på en dynamisk arbejdsplads i Søværnet, hvor vi giver plads til udvikling og uddannelse?
Søværnets Center for Administration (SCA) søger en daglig leder til Tidselementet.
Om os
SCA servicerer Søværnets myndigheder, skibe og personel inden for det samlede administrative område. SCA består af to afdelinger, som er placeret på hver sin flådestation i hhv. Frederikshavn og Korsør med i alt 40 medarbejdere, fordelt i fire elementer; Administration, Bemanding, Personale og Tidsstyring.

Kundeservice er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Samtidig anerkender, anvender og kompetenceudvikler vi vores medarbejderes faglige og personlige kvaliteter med fokus på vores kerneopgaver.

Vi tilbyder en faglig kompetent arbejdsplads, gode kollegaer og gode relationer. Endvidere tilbyder vi plads til at du kan udvikle dig i dit eget tempo. Vi tilbyder fleksible arbejdsforhold, hvor du i høj grad får indflydelse på dine arbejdsopgaver, dine prioriteringer og dit tidsforbrug. Vi understøtter en god balance imellem dit arbejdsliv og dit privatliv.
Om stillingen
Du vil blive den daglige leder af et etableret element på i alt ni medarbejdere, hvoraf de fire er placeret ved SCA i Frederikshavn og de fem ved SCA i Korsør. Du skal forestå den overordnede prioritering af elementes opgaver og sikre den nødvendige rettidighed i opgaveløsningen. Du skal endvidere kunne yde faglig støtte til medarbejderne, samt understøtte disses faglige og personlige udvikling.

Kompleksiteten i det faglige felt fordrer, at du kan bistå medarbejderne med at holde det nødvendige fokus på opgaveløsningen.
Sammen med medarbejderne skal du kunne identificere forbedringsområder og efterfølgende kunne anvise fagligt korrekte løsninger, der bidrager til effektivisering af arbejdsgange inden for arbejdstidsområdet. Dette under hensyntagen til at gældende forvaltningsbestemmelser inden for arbejdstidsområdet bliver fulgt.

Stillingen er placeret ved SCA i Korsør og du må, efter aftale, påregne regelmæssige tjenesterejser til SCA i Frederikshavn

Tidselementets opgaver indbefatter:
- Arbejdstidsadministration for eskadrer og centre i Søværnet.
- Løn- og ydelsesadministration for eskadrer og centre i Søværnet.
- Rådgivning og støtte til eskadrer og centre i Søværnet.
- Arbejdstidsadministration for FRONTEX, INTERFLEX og INTOPS.
- Controlling af arbejdstid.
- Tastning af lønsumsbudgettering (PCP).
- Opdatering af regelsæt, overenskomster.
- Samarbejde med Styrelser og andre værn.
Om dig
Du er seniorsergent med en solid ledelsesmæssig baggrund og det er en fordel, hvis du har tidligere erfaring med ledelse i en stabsfunktion med militære såvel som civile medarbejdere.

Derudover forventer vi at du:
- Har en solid baggrundsviden og erfaring med arbejdstids- og personaleadministration.
- Har gode sociale kompetencer, gode samarbejdsevner, samt kan håndtere forskellighed og bruge dette som en styrke.
- Er god til målrettet formidling af regelsæt, processer mv. såvel internt i elementet, som for øvrige medarbejdere og ledelse i Søværnet.
- Kan arbejde systematisk med opfølgning og foretage nødvendige prioriteringer.
- at du, når nødvendigt, selv kan bidrage til løsning af alle typer arbejdstids opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Henrik Petræus, tlf.:72857501, sca-ch@mil.dk eller nuværende stillingsindehaver Seniorsergent Anne-Grethe Gade, tlf.: 72857524, sca-tid01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt uge 43. Stillingen er til besættelse 1. december 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent