Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnichef til CBRN- & Geospatialkompagniet (CBRN- & GEOKMP) ved Ingeniørregimentet i Skive


Kompagnichef til CBRN- & Geospatialkompagniet (CBRN- & GEOKMP) ved Ingeniørregimentet i Skive

Besidder du evnen og viljen til at gøre en forskel som henholdsvis fører og leder, herunder agere rollemodel for kompagniets (KMP) officerer, befalingsmænd samt yderst dedikeret soldater og specialister?
Såfremt ja, så er du måske den helt rette kandidat til at være enhedens nye kompagnichef (KC).
Om os
CBRN- & GEOKMP er en speciale enhed i Hæren, der består af Forsvarets centrale Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN)- og Geospatial (GEO) kapaciteter.

KMP er årligt pålagt et stort antal unikke opgaver, såvel nationalt som international, og råder derfor over en bred vifte af kompetente soldater, specialiseret materiel samt køretøjer.
KMP består af 94 stillinger ved tilgang af designeret personel fra Forsvarets Sanitets Kommando. Selvom KMP ikke er fuldt bemandet opleves der en stigende interesse for specialerne grundet vores fokus på kvalitativ uddannelse sammenholdt med et udfordrende og sundt arbejdsmiljø at videreudvikle sig i.

KMP består af en CBRNDEL, en værnsfælles CBRNDEL og en GEODEL med henblik på at opstille og uddanne CBRN og GEO kapaciteter til beredskab eller indsættelse.
KMP deltager i øvelser og aktiviteter ved bl.a. Multinational Division North, 1. Brigade, det civile beredskab og værnsfælles aktiviteter, samt min. to faste øvelser i udlandet hvert år i hhv. Canada og Sverige.
Om stillingen
Som kompagnichef bliver du den ledende og helt naturlige autoritet i kompagniledelsen, herunder indgår du Command Team med din nærmeste rådgiver, kompagnibefalingsmanden.

Det forventes at du kan forholde dig objektivt til givne opgave- og problemstillinger og samtidig formår at udfordre såvel processer og procedurer, så både foresatte og dine kollegaer har det bedst mulige grundlag at træffe beslutningerne ud fra.
Det forventes endvidere, at du motiveres af god ledelse, og at du evner at bringe dine kompetencer i spil i dit daglige virke, hvor bl.a. helhedsforståelse og uddannelse samt udvikling af enhedens samlede indsættelsesevne anses som værende nogle af hovedopgaverne.

Som KMP øverste fører og leder, herunder primære rådgiver og mentor for enhedens officerer, indtager du en bærende rolle, hvorfor troværdighed, tillid samt en høj grad af ansvarlighed anses som centrale værdier for et godt samarbejde med den øvrige ledelse i CBRN- & GEOKMP.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn og har gennemført enten Bataljon- og Brigadekursus eller Føringskursus med et tilfredsstillende resultat. Som ingeniørofficerer (IGO) har du gennemført Ingeniørregimentets Føringskursus for officerer. Såfremt førnævnte ikke er tilfældet, vil det manglende efterfølgende indgå i din udviklingskontrakt.

Det vil være en fordel, dog ikke et ubetinget krav, såfremt du i forvejen besidder en baggrund inden for specialet i form af tidligere virke som faglærer, deltagelse i forskellige CBRN- specialistkursus eller lign. samt besidder en nyere operativ erfaring fra virket som IGO i en operativ stab.
Du behøver med andre ord ikke at være specialist, så længe du blot har den fornødne interesse og formår at bringe dine kompetencer i spil, i rette tid, i rette mængde og med ønske om en proportionel udvikling.

Du skal kunne arbejde selvstændigt inden for dit ansvarsområde, samt kunne samarbejde med andre typer enheder med henblik på at skabe en fælles forståelse for samvirke og indsættelse af enhedens operative kapaciteter til støtte for foresattes manøvre m.v.

Det forventes at du besidder gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at gøre en forskel for dit personel og den ramme, som enhederne indgår i.

Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent officer, og herigennem formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden og disciplinen ved KMP.

Du skal være proaktiv og opsøgende af natur i din tilgang til virket og tilmed kunne indgå i specialiserede arbejdsgrupper. Du skal desuden være klar til at deltage i mange forskelligartede aktiviteter, hvor du til tider kan forvente at være væk hjemmefra på grund af f.eks. øvelsesaktivitet eller kursus for at opbygge din og KMP viden, færdigheder samt kompetencer.

Du skal være indstillet på, i tæt samarbejde med resten af kompagniledelsen, at holdningspræge KMP via din naturlige autoritet i form af udarbejdelse/opdatering af procedurer for f.eks. opbevaring af KMP materiel m.m.

Det er ydermere ønskeligt at du besidder følgende kompetencer:
- Grundlægende kursus i DeMars, Arbejdstid (2160826)
- Arbejdstid, disponent (4363430)
- Rejsestyring, disponent (2204204)
- Grundlæggende kursus i økonomi (2854339)
- Økonomi, disponent (1704903)
- Indkøb, disponent (4422065)
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 3 CBRN- & KONSTBTN, oberstløjtnant Søren Kyrval på tlf. 22 74 96 82, eller nuværende kompagnichef Bjarke Beck på tlf. 51 51 90 70.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse snarest muligt, men den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent