Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper til CBRN- & GEOKMP i Skive (genopslag)


Forsyningshjælper til CBRN- & Geospatialkompagniet (CBRN- & GEOKMP) ved Ingeniørregimentet i Skive (genopslag)

Har du interesse for forsyningstjenesten og arbejder systematisk med tildelt opgaver, herunder flair for logistik og ser dig selv om en udpræget holdspiller?

Såfremt ja, så er du måske den helt rette kandidat til at være kompagniets kommende forsyningshjælper (FSHJ).
Om os
CBRN- & GEOKMP er en speciale enhed i hæren, der består af Forsvarets centrale Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN)- og Geospatial (GEO) kapaciteter.

Med ovenstående in mente, er kompagniet årligt pålagt et stort antal unikke opgaver, såvel nationalt som international, og råder derfor over en bred vifte af specialiseret materiel.

Kompagniets bemanding er for nuværende på 79 soldater, hvor vi i skrivende stund kun har få ledige stillinger på M100 niveauet, hvilket vidner om en stigende popularitet for specialerne og et sundt arbejdsmiljø at videreudvikle sig i.

Kompagniet er for nuværende konfigureret i henhold til HRN I-43 med hhv. en CBRNDEL, en værnsfælles CBRNDEL og en GEODEL med henblik på at opstille og uddanne CBRN og GEO kapaciteter til beredskab eller indsættelse.

Kompagniet er en enhed med fem iboende specialer, herunder CBRN Opklaringssektioner (OPK), Samplingssektioner (SAMP), CBRN centraler (CT), Dekontaminerings (DEKON) sektioner og GEO grupper, derudover er der selvfølgelig også en Kompagnitrop (KMPTR) og en Kommandodeling (KDODEL) indeholdende såvel en Forsyning- og Vedligeholdelses (FS/VEDL) enhed.

Kompagniets deltager i øvelser/aktiviteter ved Danske Division, 1. Brigade, Det Civile Beredskab og Værnsfælles aktiviteter, samt min. to faste øvelser i udlandet hvert år.

Kompagniets motto er gennemsyret at være evne til hurtigt at kunne tilpasse os den givne situation, med henblik på fortsat at kunne opretholde den fornødne effektivitet.
Om stillingen
Som forsyningshjælper (FSHJ) støtter du, i rammen af forsyningssektionen (FSSEK), kompagniet og dets delinger, ved at tilvejebringe den logistiske støtte til den daglige uddannelse, deltagelse i diverse øvelsesaktiviteter i såvel indland som udland samt støtte til gennemførelse af kursusvirksomhed m.v.

Foruden førnævnte, er du ligeledes med til at vedligeholde og tilrette enhedens materielbeholdning i DeMars.

FSSEK er kompagniets hjerte, og den instans, der får hverdagen til at hænge sammen, hvorfor du forventes at være serviceminded og proaktiv af natur.

Hverdagen vil være præget af et tæt sammenspil med de resterende kollegaer i sektionen. Herunder forsyningsbefalingsmanden (FSBM), som vil være din nærmeste fører og samtaleleder.

Du indgår i kommandodelingen, som er den deling sammensat af specialister og fagpersonel med det formål at understøtte kompagniets og dets ledelse under både den daglige tjeneste og operative indsættelse.
Om dig
Du har en naturlig interesse inden for det aktuelle fagområde, hvor du dagligt løser reelfaglige opgaver.

Vi søger med andre ord en medarbejder som besidder en god arbejdsmoral, positiv tankegang og som ikke er bange for at tage fat – heller ikke selvom man ikke tidligere har prøvet kræfter med opgaven.

Det vil være en fordel, om end ikke et ubetinget krav, såfremt du allerede har en baggrund i CBRN-verden i form af grunduddannelsen inden for specialet, CBRN- specialistkursus eller lign. samt en nyere operativ erfaring på enten GRP, SEK eller DEL niveau.

Du behøver ikke være specialist, så længe du blot har den fornødne interesse og motivation, samt formår at bringe dine kompetencer i spil, i rette tid og i rette mængde, med det evige ønske om en proportionel udvikling.

Som person er du driftig, styringsorienteret samt fremsynet, herunder en dygtig planlægger.

Derudover skal du være proaktiv og opsøgende af natur i din tilgang til virket og tilmed kunne indgå i specialiserede arbejdsgrupper, såfremt der fra foresattes side måtte være behov for dette.

Du skal desuden være rede til at deltage i mange forskelligartede aktiviteter, hvor du til tider kan forvente at være væk hjemmefra på grund af f.eks. øvelsesaktivitet eller kursus for at opbygge din og kompagniets færdigheder.

Følgende vurderes som et ubetinget krav forud for tiltrædelse i stillingen:

- Udnævnt konstabel (KS) og har forrettet tilfredsstillende
tjeneste.
- Gyldig sikkerhedsgodkendelse til minimum fortroligt.
- Gyldig sundhedstriade, herunder i besiddelse af en god
fysisk formåen.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det ligeledes at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer:

- DeMars grunduddannelse og Myndighedsbeholdning samt
Vedligeholdelsesrekvirent.
- Truckcertifikat.
- Last- og surringskursus.
- ADR-bevis – herunder IMDG kursus (søtransport) og IATA kursus (lufttransport).

Det er slutteligt et krav, at du har kørekort kategori B samt ønskeligt, at du tilmed besidder kørekort til kategori C/CE. Du skal kunne leve op til kravene for erhvervelse af kategori C/CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef Bjarke Beck tlf.: 51 51 90 70, alt. Næstkommanderende PL M. Olesen tlf.: 60 22 27 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent