Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kaptajn til J35 Kongeriget


Kaptajn til J35 Kongeriget i Forsvarskommandoens Operationsstab

Unik mulighed for at komme i J3 i Operationssektion Kongeriget i Operationsstaben.

Er du kaptajn med en solid operativ baggrund og et ønske om at prøve dig selv af på Niveau I?

Har du lyst til et arbejde, hvor du har fingeren på pulsen med Forsvarets operationer i et værnsfælles miljø? Så er der en unik mulighed for at komme i en stilling i Operationssektion Kongeriget i Operationsstaben.
Om os
Operationssektion Kongeriget er en sektion i J3 Operationer i Operationsstaben under Forsvarskommandoen placeret i Karup. J3 Operationer er netop startet i ny organisation og består af tre sektioner; Operationssektion Kongeriget, Operationssektion Global og Operationssektion Operationscenter.

Opgaveporteføljen og ansvarsområder er under konstant udvikling i en dagligdag, hvor Forsvarets mange opgaver skal løses professionelt under hensyntagen til en optimal anvendelse af Forsvarets ressourcer og kapaciteter. Opgaverne spænder bredt og dækker både Forsvarets internationale og nationale operationer fra det militæroperative niveau. Vi arbejder tæt sammen med Forsvarsministeriet, Operationsstabens andre afdelinger og sektioner samt andre stabe og styrelser såsom de enkelte værn og øvrige underlagte myndigheder. Vi koordinerer på tværs af mange myndigheder og har stor indflydelse og beslutningskompetence. Dermed har vi et stort aftryk og ansvar inden for Forsvarets operationer generelt.

Vi har fokus på den opgave, som hele Forsvaret i sidste ende skal være rettet mod; Enheder indsat i operationer.

J3 fungerer i et højt tempo, da Forsvarets engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø. J3 iværksætter operationer og i den forbindelse giver vi direktiver til underlagte kommandoer, samt prioriterer og vejleder styrker, der er indsat i forskellige operationer. Dette sker ofte med korte terminer, men til gengæld med relevante og spændende opgaver i en dynamisk verden.

Vores opgaver fordrer, at vi er gode til at kommunikere og samarbejde. Vores omgangstone er afslappet, og vi tilstræber at have et godt sammenhold.

Operationssektion Kongeriget varetager Forsvarets nationale operationer herunder indsættelser i nærområdet. Derudover varetages opgaver som diplomatiske tilladelser, havforskning, søredning, samt Forsvarets beredskaber både nationalt og NATO-beredskaber.

Sektionen deltager også med relevante input til briefinger af Forsvarets øverste ledelse samt Forsvarsministeren og deltager også i relevante arbejdsgrupper og samarbejdsfora. Ligeledes bidrager sektionen til besvarelse af relevante Forsvarsudvalgs spørgsmål og aktindsigtssager.
Om stillingen
Du vil indgå i J35K som landmilitær sagsbehandler. Du kan bl.a. forvente at skulle indgå i den operativ planlægningsproces og fungerer som mission manager for én eller flere internationale missioner, hvor du er Forsvarskommandoens primære kontaktperson og koordinator for de indsatte styrker. Du skal støtte de indsatte styrker og nationalt sikre, at bl.a. operativ og faglige støtte ydes i nødvendigt omfang. Dette kræver, at du konstant har et veludbygget situationsbillede af tildelte operationer.

De samlede opgaver løses i tæt koordination og samarbejde med øvrige sektioner og afdelinger i Operationsstaben, værnstabene i Forsvarskommandoen, Forsvarets Personalestyrelse m.fl. Du vil i regi af operative planlægningsgrupper skulle bidrage til planlægning eller omlægning af igangværende landmilitære og værnsfælles operationer.

Du deltager herudover i løsningen af sektionens øvrige opgaver, f. eks. i relation til sagsbehandling af aktindsigtssager, borgerhenvendelser, udkast til svar på spørgsmål fra Forsvarsudvalget og andre politiske udvalg. På regelmæssigt basis støtter du Forsvarsministeriets departement med oplysninger om igangværende operationer.

Du skal forvente, at skulle gennemføre nogen rejseaktivitet i forbindelse i forbindelse med deltagelse i mødeaktivitet i ind- og udland. En god fysik samt et godt helbred er nødvendig.

Stillingen vil give den ambitiøse kaptajn gode muligheder for at blive afklaret i forhold til Operations- og Føringskursus (OFU), Master i Militære Studier eller evt. udenlandsk stabskursus.
Om dig
Du er uddannet kaptajn i Hæren. Vi lægger vægt på, at du har et bredt kendskab til Forsvarets og Hærens organisation og opgaveløsning. Du skal have solid, operativ erfaring fra tjeneste ved Hærens enheder og gerne fra internationale operationer.

Vi sætter pris på, at du er i stand til både at arbejde selvstændigt, og at kunne indgå i et effektivt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere.

Dine evner til samarbejde, planlægning og koordinering er centrale, også i pressede situationer, og du besidder gode analytiske evner.

Du har gode danske og engelske kommunikative egenskaber, både i skrift og tale, da du i stillingen har en bred kontaktflade til kollegaer i Forsvaret, til civile myndigheder og alliance- og koalitionspartnere.

Du befinder dig godt i en omskiftelig hverdag, hvor situationen ved de internationale operationer i høj grad dikterer dine daglige arbejdsopgaver. To dage er sjældent ens, og det er vigtigt for os, at du er fuld af gå-på-mod og følger dine opgaver helt til dørs.
Der er omvendt også mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen, herunder mulighed for hjemmearbejdsdage i det omfang som tjenesten tillader det.

Endelig er det vigtigt, at du har situationsfornemmelse og respekt for de udsendte styrkers vilkår.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende i sektionen, orlogskaptajn Claus Kitnæs på telefon 7284 0422.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. november 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære an-svar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militær-faglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent