Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Tankvognsoperatør ved Logistic Support Squadron, Fighter Wing Skrydstrup - geopslag


Tankvognsoperatør ved Logistic Support Squadron, Fighter Wing Skrydstrup - genopslag

Kunne du tænke dig betjene flytankvogne, tanke F-16, F-35 og andre flytyper samt blive specialist på flybrændstof? Kunne du tænke dig at blive del af et dynamisk team af højt motiverede medarbejdere?
Så er det lige dig vi søger!
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup (FW) aktør på mange forskellige opgaver. FW står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

FW har en stolt tradition med over 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt, og kan byde på en kultur der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens. Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Logistic Support Squadron (LSS) er en af to eskadriller i F-35 LOG regi, der inkluderer samtlige funktioner som støtter op om flyvedligeholdelse og den operative flyvning, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af flyvestationens tårn og radarer, flytankning, Supply Chain Management samt deployering.

LSS fodaftryk spænder vidt på flyvestationen, hvorfor det er en af vores kerneopgaver, at fastholde og udvikle vores samarbejde og samhørighed internt såvel som til vores kunder eksternt. LSS sætter en ære i det gode samarbejde, både i ekstern og intern opgaveløsning samt i den støtte vi leverer til den resterende del af flyvestationen. LSS er et vigtigt tandhjul i forhold til at opretholde FW nødberedskab samt den samlede operative drift.

Fuel Service forestår al tankning af fly og helikoptere, samt tankning af jordudstyr som anvendes i forbindelse med flyvning og startbane beredskab. Vi er 16 tankvognsoperatører ved FLS, herunder en leder samt en næstkommanderende.

Enheden er bemandet uden for normal arbejdstid med en tankvognsoperatør, som varetager opgaver i forbindelse med afvikling af det nationale beredskab.
Om stillingen
Som tankvognsoperatør vil din primære opgave være at udføre tankning af Flyvestationens flyvende kapaciteter samt jordudstyr, hvorfor der kræves kompetence til kørsel med tung last med lastvogn.

Brændstoffet er under skarp kontrol, da det på egen hånd bevirker at vores kapaciteter kan levere den effekt som kræves. Derfor vil arbejdet herudover indebære en kvalitetskontrol af det brændstof som vi tilbyder.

Idet Fuel Service varetager tankning af vores nationale beredskab, der skal kunne indsættes på hele døgnets 24 timer, vil du skulle indgå i en vagtordning med ca. 3 vagter pr. måned.
Om dig
Du er konstabel, hvor du har gennemgået Flyvevåbnets Basis Uddannelse eller tilsvarende.

Du er en positiv og engageret person, som brænder for dit fagområde og dine kolleger, og du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver.

Du skal være åben for at lære nye kompetencer, men i lige høj grad være åben for at indgå i vores team.

Det forventes, at du opretholder en god holdning, bestående i at du går til opgaverne med engagement, men også at du spørger om støtte, når du har behov for det.

Du har en professionel tilgang, bidrager positivt til den samlede opgaveløsning, og sætter en ære i at levere et godt resultat.

Du er indforstået med at forskudt tjeneste kan forekomme i forbindelse med øvelser, natflyvning og lign, samt herunder indgå i vagttjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Bo Lindahl, leder Fuel Service på 728 49171 eller PL Asger Thy Sørensen, NK LSS ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 728 49102.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-MAN@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 13. november 2022. Samtaler forventes at blive afholdt efterfølgende.
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange for-skellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejds-partnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.11.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent