Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Elementleder, INTEL-specialist til Helicopter Wing


Elementleder, INTEL-specialist til Helicopter Wing

Har du lyst til at udfordre din nysgerrighed om fjendtlige trusler og kapaciteter?
Vi tilbyder et job i en specialiseret enhed, med stor fleksibilitet.
Vælg INTEL.
Om os
På Danmarks base for de nuværende helikoptere, EH-101, MH-60R og AS-550, er helikopter Wing aktør på mange forskellige opgaver. Search and rescue, taktisk troppetransport, farvandsovervågning og indsættelse af specialstyrker er blot en del af opgaverækken.

”Grundet den sikkerhedspolitiske situation ser jeg at INTEL bliver mere og mere prioriteret fra alle sider i flyvevåbnet” – Chefen for A2

Grundet den seneste tids konflikter og løbende implementering af især MH-60R kapacitet, søger vi at udvikle og udvide vores efterretningskapacitet både på eskadrille niveau, men især ved A2 på stabsniveau.

Efterretning har tidligere været forankret ved eskadrillerne, men i den fremtidige struktur søger vi at konsolidere efterretning ved at forankre den ved A2 på stabsniveau, men med direkte placering ved de operative enheder for at skabe de nære relationer til brugerne.
Om stillingen
Du vil være den som sætter dagsordenen for en gruppe på fem medarbejdere.

Du vil være forgangsmand for kvalitet af de leverede produkter, hvor faglig stolthed vil være i fokus.

Der vil være fleksibilitet til at tilrette arbejdsdagen, hvor noget hjemmearbejde til fordybelse kan være en mulighed.

Hvis du i forvejen ikke har en INTEL uddannelse til at bestride jobbet, skal du gennemgå uddannelse, for at kunne indgå i et tæt samarbejde med både vores piloter og missionsplanlæggere.

Du skal kunne give piloterne et opdateret efterretningsbillede omkring trusler mod egne helikoptere, modstanderens handlemuligheder, samt efterretninger på eventuelle målområder.

Flere af de INTELs uddannelser forventes at være i udlandet, hvor dit netværk inden for området vil blive yderligere styrket.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, eller som minimum oversergent.

Ideelt har du gennemgået en formaliseret INTEL-uddannelse, men det er ikke et krav.

Du skal trives i et dynamisk operativt miljø, der er præget af konstant forandring.

Du skal være forudseende og omstillingsparat, og tage højde for at planer kan kræve ændringer med kort varsel.

Du skal være god til at prioritere og bevare overblikket i stressede situationer, da tiden ofte er en modspiller, og deadlines skal overholdes.
Du skal være god til at samarbejde og være serviceminded.

Du skal beherske engelsk i både skrift og tale, da du ofte vil få brug for at koordinere med enheder fra andre lande.

Såfremt du ikke allerede er Efterretningsspecialist, så er det er en forudsætning at du kan gennemgå og bestå uddannelsen som dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for A2 på mail HW-A5-037@MIL.DK eller på tlf: 72 84 87 22. Du kan også kontakte Wing CSG på mail HW-CSG@MIL.DK eller tlf. 72 84 20 03.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent