Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler til Supply Chain Management, Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup - geopslag


Sagsbehandler til Supply Chain Management, Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup - genopslag

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en oversergent der brænder for Supply Chain Management (SCM) og som sætter god service i højsæde. Har du erfaring med flyoperativ forsyningsvirksomhed? Er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Er du analytisk og har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser? Så er du vores nye kollega!
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens. Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Logistic Support Squadron inkluderer samtlige funktioner, der støtter op om flyvedligeholdelse, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af flyvestationens tårn og radarer, flytankning samt SCM.

SCM har ansvaret for den samlede forsyningstjeneste ved FW, Tool Control i forbindelse flyvedligeholdelse inklusiv kalibrering, samt udarbejdelse af deployerings- og pakkeplaner i tæt samarbejde med interne og eksterne myndigheder. Opgaverne løftes af 57 kompetente medarbejdere m/k der alle bærer et stort engagement, har høj faglighed, og alle medarbejdere kan arbejde selvstændigt.
Om stillingen
Supply Stab er knudepunktet for de tre afdelinger i Supply Chain Management (SCM).

Din stilling vil blandt andet omfatte arbejdsopgaver som sagsbehandling af materielnormering og controlling af forsyningsvirksomheden ved SCM.

Du bidrager ligeledes til udarbejdelse af mønstringsaftaler med FW enheder.

Du vil ikke udelukkende skulle lave stabsarbejde, men også indgå i den daglige drift ved lejlighedsvis at deltage i forskudt tjeneste for bemanding af F-35 reservedelslager til støtte for afflyvning og flyvedligeholdelse.

Derudover vil du deltage på deployeringer relateret til øvelser såvel som INTOPS.

Du vil blive uddannelsesansvarlig for forsyningspersonellet.

Du vil skulle bidrage til ajourføring af FW deployerings- og pakkeplaner.
Om dig
Du er oversergent, gerne med erfaring inden for Supply Chain Management. Det vil være en fordel, at du har operativ erfaring inden for forsyningstjeneste i forbindelse med drift og vedligehold af luftfartøjer på NIV II eller NIV III.

Du er en positiv person med et godt humør, som brænder for dit fagområde.

Du er fleksibel og kan godt lide at have flere bolde i luften.

Du er god til at kommunikere i skrift og tale, og har gode samarbejdsevner på tværs af organisationen. Vi forventer af dig, at du er faglig velfunderet, samt har en struktureret tilgang til arbejdsopgaver.

Det forventes, at du er omhyggelig, proaktiv og ansvarsfuld samt har fokus på at levere en god service.

Du skal derudover være i besiddelse af svendebrev som Logistikassistent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan be-sættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Udnævnelse til oversergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Lars Ole Larsen, Sagsbehandler SCM ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 23 38 47 37 eller mail FW-L-LSCM07@mil.dk
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er fredag d. 14. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 42 2022.
Stillingen ønskes besat pr. 01. december 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange for-skellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejds-partnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent