Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Brænder du for HR og vil du være en del af et dynamisk team, der støtter chefen for Hærkommandoen og hans underlagte myndigheder?


Brænder du for HR og vil du være en del af et dynamisk team, der støtter chefen for Hærkommandoen og hans underlagte myndigheder?

Ser du dig selv arbejde i et værnfælles miljø omgivet af engagerede og dygtige kollegaer? Er du handlekraftig, udadvendt og ansvarsbevidst?

Så er du måske netop den medarbejder, som vi søger til HR-partner for Hærkommandoen.
Om os
Hærkommandoens HR-Partnerelement har en central og koordinerende rolle på tværs af Hæren vedrørende operationalisering og implementering af HR-strategien samt øvrige HR tiltag. Vi leverer støtte og sparring til chefer og ledere ved Hærkommandoen samt Hærens enheder.

Vi bidrager til, at Hæren er bemandet med kvalificerede soldater i rette tid og på rette sted.

Elementet består af seks engagerede, dedikerede og dygtige medarbejdere, der har fokus på et godt og konstruktivt samarbejde såvel internt som eksternt.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker, som vi arbejder sammen med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.
Om stillingen
Du bliver en del af et team, der vejleder og støtter Hæren inden for personelområdet.

Du gennemfører selvstændig sagsbehandling og rådgivning primært inden for INTOPS og reserven i Hæren, men du vil ligeledes skulle bidrage på M1xx og M2xx området.

Du gennemfører individuelt opgaveløsning af forvaltningsopgaver, herunder er med til at optimere interne og eksterne arbejdsprocesser i koordination med de andre i teamet.

Dine individuelle kompetencer og interesser giver ligeledes god mulighed for at påvirke dine opgaver.

Vi tilbyder muligheden for kompetenceudvikling igennem spændende arbejdsopgaver, sparring og interne/eksterne kurser.

Vi arbejder som udgangspunkt inden for almindelig daglig arbejdstid, men der kan i perioder være behov for overarbejde ligesom du må forvente lejlighedsvis rejseaktivitet i forbindelse med deltagelsen i relevante mødefora m.v.
Om dig
Du er chefsergent eller seniorsergent med potentiale til at gennemføre uddannelse mhp. udnævnelse til chefsergent efter tilfredsstillende uddannelsesforløb.

Det er en fordel, at du har kendskab til Hæren og dets virke, men ingen nødvendighed, da din indstilling og dine personlige kompetencer vægtes.

For at opnå succes i stillingen, er det afgørende, at du er initiativrig, imødekommende og relationsskabende.

Som person er du løsningsorienteret og forstår den sammenhæng opgaven indgår i. Du trives med at tage ansvar, begå dig i en understøttende rolle og kan stå på mål for HR-strategien.

Som person har du et positivt menneskesyn, udadvendt, handlekraftig og er god til at samarbejde og kommunikere med alle niveauer på en klar og konstruktiv måde.
Du motiveres af at levere god og helhjertet støtte, hvor modtagers behov bliver tilgodeset igennem faglig ekspertise, personlig håndtering og gensidig sparring.

Du er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende og informativ måde – både i skrift og i tale. Kommunikation er vores håndværk.

Du er selvstændig, diplomatisk og ansvarsbevist og du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Du ønsker at indgå i et team hvor vi støtter, hjælper og sparrer med hinanden, hvilket vil kræve aktiv deltagelse i vores fælles aktiviteter af både social og faglig karakter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte major Benny Egelykke Werge på telefon 29 21 69 89 eller mail FPS-BEW@mil.dk.
Du kan også kontakte en af dine kommende kollegaer kaptajn Mathias H. Mørch på telefon 32 66 54 08 eller mail FPS-MDM@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2022. Din ansøgning vil blive behandlet i takt med at den modtages, og der vil evt. blive gennemført samtaler løbende inden ansøgningsfristen. Stillingen ønskes besat 1. december 2022 eller hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

23.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent