Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Specialiseret børne- og ungerådgiver til Veterancentret i Fredericia


Specialiseret børne- og ungerådgiver til Veterancentret i Fredericia

Veterancentrets Familieenhed søger en specialiseret børne- og ungerådgiver, der ønsker at gøre en forskel for børn og familier til Forsvarets veteraner og tjenestegørende soldater. Vi forventer, at du har en grunduddannelse som enten psykolog, socialrådgiver, socialformidler eller pædagog med relevant erfaring og efteruddannelse på børne- og ungeområdet.
Om os
Familieenheden er et af de seneste indsatsområder i Veterancentret. Vi støtter og rådgiver veteranens børn samt veteranen og/eller dennes ægtefælle, som måtte have udfordringer med børnene og deres reaktioner som følge af at være barn i en veteranfamilie.

Ligeledes er det vores opgave at støtte børn og unge til tjenestegørende soldater, som fx står over for en udsendelse til en international mission. Vi arbejder endvidere på, at sikre smidige overgange mellem forskellige offentlige systemer, således at familien bliver støttet i at få den rette hjælp.

Du vil blive ansat som specialiseret børne- og ungerådgiver og stillingen er placeret på Ryes Kaserne i Fredercia, hvor du sammen med din nærmeste kollega vil dække opgaver inden for Region Syd. Du vil indgå i et samarbejde med 10 andre kolleger i familieenheden, der er fordelt i Aalborg, Holstebro, Fredericia, Høvelte, Slagelse og Ringsted. Din nærmeste leder er placeret i Ringsted, men er ofte ude i landet hos rådgiverne.

Veterancentret har hovedkontor i Ringsted med lokale centre rundt om i landet.
Ud over familieenheden huser Veterancentret bl.a. en socialrådgiversektion, en beskæftigelsesrådgiversektion, en opsøgende rådgiversektion og en militærpsykologisk afdeling, og vi indgår alle i et tæt tværfagligt samarbejde. Du kan læse meget mere om familieenheden og Veterancentret på www.veterancentret.dk.
Om stillingen
Som specialiseret børne- og ungerådgiver vil du opleve stor frihed til at tilrettelægge dit eget arbejde. Du vil ikke i samme grad være underlagt administrative deadlines og have traditionelle myndighedsopgaver, som man eksempelvis kender fra kommunale forvaltninger. Du har både kontakt til veteranfamilier, hvor en forælder er ramt af efterreaktioner af udsendelse, og aktive, tjenestegørende soldater, hvor en forælder skal udsendes på international mission, og tematikkerne for din rådgivning spænder derfor bredt. Du skal løse opgaver med rådgivning og vejledning, støttende samtaleforløb, børnesamtaler, psykoedukation og familiesamtaler.

I samarbejde med en kollega bliver du gruppeleder for samtalegrupper for børn og unge. Disse grupper er primært for børn af veteraner med psykiske eftervirkninger efter udsendelse (eksempelvis PTSD). Tilbuddet er en særlig indsats på området, og du vil få tilbudt uddannelse og oplæring.

Det vil endvidere være en vigtig arbejdsopgave at formidle viden om børn og unge, så professionelle og frivillige, som er i kontakt med veteraners familier, får en øget forståelse for denne gruppes situation og behov. Ligeledes kan du blive inddraget i undervisning og forberedelse i forbindelse med, at soldater skal udsendes i international mission.

Du skal forvente nogen indenrigs rejseaktivitet, ligesom der kan forekomme aften- og weekendarbejde i begrænset omfang. Det er et krav, at du har kørekort til personbil, da du kommer til at benytte Forsvarets tjenestebiler.
Om dig
Du er uddannet psykolog, socialrådgiver, socialformidler eller pædagog og har erfaring inden for børn- og ungeområdet. Vi forestiller os, at din erfaring kan stamme fra kommuner, dag- eller døgnbehandlingstilbud, Familieretshuse eller børne- og ungdomspsykiatri, hvor du har været vant til at arbejde tværfagligt og ser styrken i at samarbejde på tværs af faggrupper. Vi forestiller os derudover, at du arbejder ud fra en systemisk/narrativ tilgang.

Du har en solid faglig viden om børn og unge, udviklingspsykologi, ligesom du har kendskab til børns udvikling og udfordringer, når de vokser op i familier med psykiske belastninger. Viden om traumer og PTSD er en fordel. Du er psykisk robust, så du er i stand til at beskæftige dig med mennesker i udsatte positioner.

Du er optimistisk anlagt og har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner. Du har en opsøgende tilgang over for samarbejdspartnere og mod på at undervise og holde oplæg for eller sammen med disse.

Som person er du nysgerrig, idérig og går til dine opgaver med selvstændighed og en positiv tilgang. Du er god til at søge og give sparring i dit kollegaskab, så opgaveløsningen bliver grundig og helhedsorienteret. Du trives i en hverdag, hvor tingene går stærkt og opgaverne er mangeartede og har mod på at videreudvikle familieenheden i samarbejde med dine kolleger og nærmeste leder.
Ansættelsesvilkår
Afhængig af din baggrund, vil du enten blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for ansatte i staten eller på individuel kontrakt. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Dertil kommer en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er en 37 timers fuldtidsstilling og er til besættelse pr. den 1. december 2022.

Dit faste tjenestested vil være på Ryes Kaserne i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte socialrådgiver og specialiseret børne- og ungerådgiver Karin Kiilerich på tlf. 7216 3299 eller leder af familieenheden Marc Krabbe-Sørensen på tlf. 7216 3370. Spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesvilkår kan HR-konsulent Birgit Jepsen oplyse på tlf. 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler mandag den 17. oktober i Fredericia.

Du søger stillingen via linket, og vi beder dig vedhæfte både din ansøgning, CV og kopi af dit uddannelsesbevis. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes i PDF-format.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på vores hjemmeside http://veteran.forsvaret.dk.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse.

Ud over de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

16.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent