Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Idrætsbefalingsmand og sagsbehandler ved Helicopter Wing (genopslag)


Idrætsleder og sagsbehandler ved Helicopter Wing - genopslag

Helicopter Wing (HW) søger en engageret seniorsergent, der brænder for idræt og det at støtte kolleger i forbedring af deres fysiske formåen. Som en del af HW stab vil du også skulle bidrage aktivt til sagsbehandling og koordination opgaver og aktiviteter af generel karakter.

Er du måske vores nye kollega?
Om os
Helicopter Wing har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Helicopter Wing træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver sø-redningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Wing Støttesektionen (WSS) er en del at HW hovedkvarters stab, som støtter HW topledelse i driften af wingen. WSS består af et Kommunikations- og et Støtteelement. Sektionen leverer ledelsesinformation og støtte til Wingens ledelse og underlagte enheder inden for en bredvifte af opgaver fra forvaltningsprocesser generelt, arbejdsmiljø over idrætsvirket til kommunikation og opdatering af Helicopter Wing web platforme.
Om stillingen
Stillingen er forankret i Støtteelementet. Opgavekomplekset i elementet spænder bredt fra idræt, arbejdsmiljø, behandling og fordeling af myndighedsopgaver til koordination af og udmøntning af personel relaterede forvaltningssager.

Du støtter op omkring den samlede forvaltningsopgave i WSS, med fokus på idrætsområdet, trivselsinitiativer og sagsbehandling generelt. Du kommer til at sagsbehandle og koordinere aktiviteter inden for idrætsområdet til støtte for HW enhedschefer, fx ved udarbejdelse af individuelle træningsplaner for medarbejdere, er ikke består Forsvarets Basistest.

Du bliver sagsbehandler på trivselsinitiativer som fx HW årlige 100 km challange.

Du vil også indgå i HW stab som sagsbehandler af generelle sager. I forbindelse med HW udsendelse af større enhedsbidrag i INTOPS, får du en aktiv rolle i planlægning og gennemførelse af delelementer og aktiviteter, der understøtter udsendelsen.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt oversergent, der er vurderet egnet til senior. Du er initiativrig, har gode samarbejdsevner og sans for detaljer – uden at miste dit helhedsperspektiv, dit kundefokus og din handlekraft.

Din faglige baggrund kan være mangeartet, men skal være kendetegnet af interessen for idræt og forbedring af kollegers fysiske formåen. Du skal også kunne arbejde med generelle koordinations- og sagsbehandlingsopgaver, hvor skriftlige produkter skal leveres.

Du skal trives i et miljø med stor selvstændighed, høj faglighed, koordinationskrav og fleksibilitet.

Du har uddannelse som Militær Fysisk Træner niveau 1-3.

Du får en stor indflydelse på HW medarbejderes trivsel og fysiske formåen. Der lægges derfor vægt på at du agerer som en rollemodel med ansvarlighed, faglighed, troværdighed og engagement.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Michael Dam, CH-WSS ved Helicopter Wing Karup på telefon nr. 728 42125 eller CSG Erik Leth, HW-CSG (HW myndighedsbefalingsmand) på telefon 728 42003 eller mobil 4186 3545.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 33 og stillingen er til besættelse snarest og gerne pr. 1. november 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

16.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent