Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

SAGSBEHANDLER I LOGISTIKAFDELINGEN VED HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN


SAGSBEHANDLER I LOGISTIKAFDELINGEN VED HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

Trives du med at nedbryde problemstillinger og skabe resultater på styrelsesniveau - også hvor det på samme tid kan være nødvendigt at navigere mellem modstridende interesser og forskellige niveauer for at få opgaven løst? Så har vi en ledig stilling som forvalter og sagsbehandler i Logistikafdelingen – netop til dig.
Om os
Du kommer til at arbejde i logistikafdelingen, hvor du bliver en del af et tværfagligt og rutineret team på 14 medarbejdere – civile og militære, der beskæftiger sig med logistik, IT-udvikling, etablissementsdrift, vedligehold og arbejdsmiljø inden for Hjemmeværnets myndighedsområde. Du bliver en del af en organisation med stor diversitet.

Vi er en afdeling med kvalitet og rettidighed i højsædet, men samtidig prioriterer vi at styrke og vedligeholde de gode interne relationer i respekt for balance mellem arbejde, familie og fritid. Vi interesserer os i arbejdet og hinanden.
Om stillingen
Vi tilbyder dig et afvekslende værnsfælles arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling på niveau 1. Vi forventer, at du er en holdspiller, der er initiativrig, ressourcebevist og omstillingsparat. Til gengæld tilbyder vi dig en attraktiv arbejdsplads, hvor du har stor berøringsflade med såvel de frivillige som Hjemmeværnets myndigheder og enheder.

Dine hovedansvarsområder indbefatter bl.a.:
• Primær sagsbehandler inden for det maritime områder, herunder Marinehjemmeværnsfartøjer, gummibåde, navigationsmateriel, samt sikkerheds- og redningsmateriel.

• POC i relation til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, KAMA.

• Sagsbehandling af maritime spørgsmål, herunder koordination med myndigheder internt og eksternt.

Der vil også være sagsområder, der ligger uden for det maritime fagområde, og du vil i høj grad kunne påvirke sammensætningen af opgaveporteføljen ud fra særlige kompetencer eller ønsker.

Udgangspunktet for dit daglige virke er Hjemmeværnskommandoen på Vordingborg Kaserne, men der kan forekomme rejsevirksomhed i forbindelse med besøgs-, tilsyns- og mødeaktiviteter for at sikre sammenhæng mellem planlægningsgrundlaget og de praktiske rammevilkår. Der vil være gode muligheder for hjemmearbejdsdage på ugebasis.

Fast tjenestested vil være ved Hjemmeværnskommandoen i Vordingborg.
Om dig
Vi forestiller os, at du er en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant eller major 322. Det er ønskeligt, at du har viden og erfaringer inden for det maritime miljø, vedligehold og/eller sagsbehandling. Det er også ønskeligt, at du har rutine ved anvendelse af SAP, KESDH, PM oa.

Du formår at formulere dig klart og tydelig i skrift og tale, herunder formår at udarbejde eller bidrage til formelle skrivelser og styringsdokumenter.

Du er udadvendt, ansvarsfuld og samarbejdsvillig i din forvaltning og sagsbehandling med respekt for opgaven og enhedernes vilkår. Dit sagsområde har stor bevågenhed med fokus på rådgivning, forvaltning og kontrol inden for Hjemmeværnets myndighedsområde, men også i relation til at sikre interoperable enheder, der kan indsættes og samarbejde med Forsvarskommandoens enheder.

Du har overblik og selvstændighed i opgaveløsningen med blik for at sikre eller bringe orden i forvaltningen ved hjemmeværnet myndigheder.

Vi forventer, at dit virke er autentisk og empatisk med sans for at bevare balancen mellem mål og midler, så dine arbejdsmæssige ressourcer prioriteres til gavn for både Logistikafdelingen som Hjemmeværnskommandoens samlede opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Michael Gøttske telefon 2572 1147 eller Christian Blixencrone 2060 4686.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022 og samtaler forventes gennemført herefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HJK - Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

16.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent