Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionschef ved HR-partnersektionen for Niveau III myndigheder, i FPS Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø.


Sektionschef ved HR-partnersektionen for Niveau III myndigheder, i FPS Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø.

Er du klar til at lede erfarne civile og militære medarbejdere i et spændende og dynamisk HR-miljø, som understøtter den operative opgaveløsning? Brænder du for ledelse af en organisation, som rådgiver niveau III cheferne i HR-relaterede opgaver og udfordringer lokalt? Vil du være en del af et fagligt stærkt team af rådgivere, med høje ambitioner, højt tempo og godt humør? Så er du måske den kommende sektionschef i Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø.
Om os
Vi støtter operationalisering og implementering af HR-strategien inden for ministerområdet. Vi rådgiver og støtter chefniveauet ved ministerområdets styrelser og myndigheder. Det er vores målsætning altid at give chefer kvalificeret rådgivning og vejledning inden for HR og at understøtte HR-udviklingen lokalt med udgangspunkt i chefens behov.

Du ansættes i Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Centeret omfatter ca. 135 medarbejdere. Niveau III partnersektionen er placeret i Karup, og medarbejderne er fordelt over hele landet ved niveau III myndighederne.
Om stillingen
Sektionschefen driver sektionens HR-støtte til chefer. Du støttes i det daglige virke af dine nærmeste medarbejdere som er sektionens faglige koordinator og den administrative HR-medarbejder. Du vil få mulighed for, gennem din ledelse af sektionen og din rådgivning og dialog med NIV III chefer at præge chefernes opgaveløsning inden for HR.

Du varetager personaleledelsen i sektionen, og skaber rammer for medarbejdernes opgaveløsning gennem direkte dialog med operative NIV III chefer i forsvaret. I samarbejde med dine nærmeste medarbejdere, er du ansvarlig for at sætte den overordnede faglige retning for sektionen, således du følger Centerets og Personalestyrelsens prioriteter.

Etablering af relationer til medarbejdere og myndigheder er en væsentlig del af sektionschefens funktion, og du skal være indstillet på at stillingen indebærer rejse- og mødeaktivitet.

Dine opgaver er blandt andet at:
• Indgå i sektionschefkredsen ved Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø.

• Koordinere indsatsen med øvrige chefer ved HR-rådgivningen og de faglige ansvarlige i Personalestyrelsens øvrige centre.

• Koordinere sektionens ydelser med NIV III myndighederne.

• Forestå al personaleledelse i sektionen.

• Være ansvarlig for sektionens kompetenceudvikling.

• Indgå som sektionens repræsentant i mødefora og arbejde med strategiske udviklingsprojekter på HR-området.

• Inspirere, udvikle og formidle både lokale og centrale HR-initiativer.

• Kvalitetssikre opgaveløsningen på tværs af sektionen, og bidrage til synergi inden for HR-området på tværs af ministerområdet.

• Bidrage med overordnet sagsbehandling i Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø.

• Lejlighedsvis indgå i projektarbejder som sagsbehandler eller projektansvarlig i centeret og/eller Personalestyrelsen.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har ledelses- og stabserfaring fra minimum NIV III. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra Forsvarets operative opgaveløsning (NATOPS/INTOPS). Det er ønskeligt, at du har HR erfaring f.eks. via din baggrund som leder eller chef.

Du besidder helhedsforståelse og bruger dine stærke relationelle evner til at skabe sammenhæng på tværs af din egen organisation og til både interne og eksterne samarbejdspartnere. Virket som sektionschef indebærer distanceledelse af medarbejderne, og du skal være indstillet på, at investere kræfter i opbygning og vedligeholdelse af relationer til både medarbejdere og de myndighedschefer du støtter med HR-rådgivning.

Du er analytisk stærk og trives med høj kompleksitet og mange igangværende opgaver. Du er omstillingsparat - også når højt prioriterede opgaver forandrer din planlagte hverdag. Du er udviklingsorienteret og griber selv mulighederne for at drive opgaveløsningen fremad, men forstår samtidigt at navigere sikkert i forhold til kravene til forvaltning og tværgående interesser.

Du har en målrettet og effektiv indstilling til dine opgaver, og du har mod på at skære opgaverne til. Du kommunikerer klart, positivt og inspirerende i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen, FPS-JMP@fiin.dk, telefon 3266 5556.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-TSE@mil.dk, telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FPS - Vi rekrutterer og fastholder kompetente ansatte til mere en 40 uddannelser og 20.000 stillinger for Danmarks sikkerhed, og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren.
Vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med fokus på udvikling. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Det kræver mere end almindelig HR.
Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.10.2022

Indrykningsdato

16.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent