Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Motormekaniker ved Electronic Warfare Kompagniet, 1 ISRBTN Fredericia (genopslag)


Motormekaniker ved Electronic Warfare Kompagniet, 1 ISRBTN Fredericia (genopslag)

Er du klar på en spændende, varieret og travl hverdag, præget af opgaver med stor betydning? Så er stillingen som Mekanikker ved Electronic Warfare Kompagni lige noget for dig.
Om os
Electronic Warfare Kompagniets opgave er efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet hører under 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Kompagniet løser opgaver for flere værn og myndigheder både internationalt og nationalt. Kompagniet er beliggende i Fredericia.

Kompagniets opgaver løses i samarbejde på tværs af funktioner og rang, hvor troværdighed, ansvarlighed og professionalisme altid er grundlæggende elemeter. Sammenholdet internt og på tværs af personelgrupper vægtes højt og understøttes af sociale aktiviteter i og uden for arbejdstiden.
Om stillingen
Til dagligt er du en del af kompagniets motormekanikerværksted, og indgår på et hold bestående af en gruppefører og tre mekanikere.

Din hverdag vil hovedsageligt bestå af en blanding af:
• Arbejde med eftersyn og vedligeholdelse, herunder reparation på PIRANHA IIIC, EAGLE V, MAN HX og MERC G 270 samt i mindre omfang div. LVG, CON og GEN.

• I mindre grad støtte opbygning af udstyr til opståede operative/uddannelsesmæssige opgaver.

• Vedligeholdelse af dine soldatermæssige færdigheder og idræt.

Kompagniet har sit eget elektronikmekanikerværksted, som du vil indgå i et tæt samarbejde med for at løse kompagniets fælles vedligeholdelsesopgaver på køretøjer og forskelligt udstyr. Sekundært vil du indgå i et samarbejde med kompagniets CIS gruppe og forsyningskontor, der på lige vilkår med motor- og elektronikmekanikere understøtter vedligeholdelsestjenesten.
Om dig
Du er uddannet personvogns- eller lastvognsmekaniker.

Det er en fordel, hvis du har kurser på, eller erfaring med:
• PIRANHA IIIC
• EAGLE V
• MAN HX
• MERC G 270/280
• Container
• Generatorer
• Lastvogne

Du er serviceminded og har forståelse for den helhed du indgår i. Du skal som minimum være udnævnt konstabel eller have aftjent værnepligt.

Du har kørekort kategori C-E og du har erfaring fra lignende stillinger eller anden teknisk baggrund.

Der skal for nuværende forventes en årlig rejseaktivitet på 1-2 uger til øvelser, skydeperioder eller evt. kursusdeltagelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Fredericia.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere informationer om stillingen kan GF/MMEK kontaktes på tlf. 50897685 eller EFR-1B-203C@fiin.dk. Alternativt SF/VEDL på tlf. 72827690 eller EFR-1B-203A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne med EWKMP i Fredericia og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

16.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent