Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Taktisk kaptajnløjtnant til 2. Eskadres Operationsafdeling.


Taktisk kaptajnløjtnant til 2. Eskadres Operationsafdeling.

2. Eskadre søger en taktisk velfunderet kaptajnløjtnant, der brænder for udvikling og drift af operative indsættelsesparate enheder.
Vil du være med til at præge udviklingen vedr. indsættelsen og udviklingen af kapaciteter i undervandsdomænet, så kan 2. Eskadre tilbyde en afvekslende og spændende sagsbehandlerstilling ved Flådestation Korsør.
Du brænder for det operative miljø, men har brug for en periode med landtjeneste og en mere forudsigelig tjenesteplanlægning
Om os
Du vil indgå i 2. Eskadre Operationsafdeling. Afdelingen består af tre sektioner:
OP1: Planlægningssektionen
OP2: MCM DNK og Søværnets Dykkertjeneste
OP3: Operativ afprøvning og kontrol.
Din nye stilling er placeret under OP2, der understøtter 2. Eskadres evne til at opstille og indsætte enheder i nationale og internationale operationer. Dit daglige tjenestested vil som udgangspunkt være ved Flådestationen i Korsør, men der er mulighed for en pragmatisk vekslen mellem tilstedeværelse og tjeneste i hjemmet. Der vil ligeledes være korte perioder med tjeneste i Frederikshavn. Ved 2. Eskadre praktiserer vi en fleksibel tilgang til tjenesten. Det er effekten af dit arbejde, der er vigtig. Du kan i begrænset omfang deltage kortvarigt i sejladser for at fastholde og udvikle en opdateret indsigt i enhedernes vilkår for opgaveløsningen. Som sagsbehandler i OP2 refererer du direkte til chefen for Operationsafdelingen.
Om stillingen
Du vil som taktisk sagsbehandler ved 2. Eskadre stab have ansvar for generel sagsbehandling i relation til styrkeproduktion og styrkeindsættelse af enheder. Dit primære fagområde vil være undervandsdomænet, MCM og Dykkertjenesten.
Du vil få direkte indflydelse på planlægning af indsættelse i konkrete missioner, enhedernes deltagelse i øvelser samt bidrage i relevante arbejdsgrupper på området.
Derudover vil du blive direkte involveret i udviklingen af fremtidens systemer på MCM området og i dykkerrelaterede spørgsmål. Stillingen omfatter således både drift af eksisterende kapaciteter og den fremtidige udvikling på området.
Der vil være mulighed for at udvikle dine kompetencer og praktiske færdigheder som sagsbehandler. Dette vil styrke dit kandidatur til efterfølgende stillinger. Uanset om du tænker i retning af den operative søjle, strukturel videreuddannelse, eller om du sigter efter en stilling i et værnsfælles miljø. 2. Eskadre vil målrettet og konstruktivt understøtte dine ambitioner for fremtiden.
Stillingen giver i høj grad mulighed for, at du selv har direkte indflydelse på din tjenesteplanlægning. Og derved også en konkret og direkte mulighed for at praktisere en sund balance mellem arbejdsliv og familieliv.
2. Eskadres operationsafdeling foretrækker, at du varetager funktionen i en periode af minimum to år. Dette af hensyn til nødvendig effekt til opgaveløsningen og hensynet til de operative enheder. Faglig integritet og gode relationer til de operative enheder har høj prioritet ved 2. Eskadre.
Om dig
Som taktisk sagsbehandler ved 2. Eskadre er det afgørende, at du har en solid erfaring og indsigt fra taktisk niveau. Vi forventer derfor, at du allerede er kaptajnløjtnant. Alternativt er du en meget erfaren premierløjtnant, der allerede har gennemført relevante videreuddannelseskurser med henblik på udnævnelse til M321 niveauet. Det vil være en stor fordel, hvis du har opdateret konkret operativ erfaring fra tjeneste ved MCM DNK eller Søværnets Dykkertjeneste og generelt har en stor faglig interesse for undervandsdomænet. Du har et solidt og veldokumenteret bedømmelsesgrundlag, der gør, at du kan indtræde i stillingen med tilstrækkelig gennemslagskraft og autoritet. Du er ligeledes i stand til at samarbejde på tværs af myndigheder og funktionsniveauer.
Du har evnen til at kunne overskue komplekse problemstillinger og kunne prioritere opgaver. Du arbejder systematisk og er god til at opbygge og udvikle solide relationer.
Det kan være en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling fra tidligere tjeneste, men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du gennem din faglighed og dine personlige kompetencer er motiveret for at levere effekt til 2. Eskadres opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for operationsafdelingen OK Henrik Stilling enten på mail 2E-ST-CH0@mil.dk eller telefon +45 2529 7534, Alternativt OK Jes Hultquist, 2E-ST-SBHX@mil.dk, telefon 3038 0759.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1 oktober 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022, og vi forventer at holde samtaler uge 39.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være ved Flådestation Korsør

OM 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent