Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Ambitiøs og selvstændig sagsbehandler til ledelseselementet i Arktisk Kommando


Ambitiøs og selvstændig sagsbehandler til ledelseselementet i Arktisk Kommando

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som sagsbehandler i Ledelseselementet ved Arktisk Kommando i Nuuk.

Du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til at skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Arktisk Kommandos Ledelseselement har overordnet tre opgaver.

Først og fremmest yder Ledelseselementet støtte til Arktisk Kommandos ledelse, herunder holder Ledelseselementet styr på chefen for Arktisk Kommandos og vicechefens aftaler og mødeaktivitet, udarbejder håndakter og sikrer, at ledelsen har den fornødne viden forud for deltagelse i møder.

Dernæst varetager Ledelseselementet sekretariatsfunktionen for hele Arktisk Kommando, hvilket bl.a. betyder, at langt de fleste opgaver, der sendes til Arktisk Kommando, går gennem Ledelseselementet, hvor opgaverne nedbrydes og videresendes til relevante sagsbehandlere i staben.

Endvidere er Ledelseselementet ansvarlig for at sikre opstilling af Arktisk Kommandos særlige stab, når dette vurderes nødvendigt, hvilket vil være i forbindelse med større operative indsættelser.

Ud over chefen og souschefen i Ledelseselementet, hvor souschefens primære opgave er at varetage funktionen som militærassistent for chefen for Arktisk Kommando, består Ledelseselementet pt. af fem medarbejdere, der blandt andet sagsbehandler aktindsigtssager, borgerhenvendelser, spørgsmål fra politisk niveau og pressehåndtering samt et utal af ad hoc opgaver.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Ledelseselementet vil du skulle løse opgaver inden for hele Ledelseselementets opgaveportefølje samt håndtere sager, oplæg og udviklings- og planlægningsopgaver, der ikke hensigtsmæssigt kan henføres til sektionerne i staben.

I det daglige skal du foretage selvstændig planlægning, sagsbehandling, forvaltning, ledelsesstøtte samt koordinere sager internt i Forsvaret og med andre myndigheder. Du kan også, efter behov, indgå i stabsarbejder herunder planlægningsprocesser.

Opgaverne medfører, at du vil få en central og synlig funktion med gode muligheder for personlig udvikling. Du vil opleve, at der i Arktisk Kommando ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, og der er gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver.

Stillingen er placeret i Nuuk.
Om dig
Du er kaptajn eller kaptajnløjtnant i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet eller Hjemmeværnet og har gerne erfaring fra NIV II-myndigheder, stabsarbejde og eventuel tidligere tjeneste i det arktiske område.

Sidstnævnte er dog ikke et krav, men det er en fordel, hvis du har kendskab til Arktis og rigsfællesskabet .

Din centrale placering i organisationen samt tætte samarbejde med militære og civile myndigheder forudsætter gode samarbejdsevner, ligesom du har forståelse for den politiske virkelighed, som Forsvaret befinder sig i.

Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket i pressede situationer, er en god kommunikator og formår at skabe relationer på alle niveauer. Det er desuden vigtigt, at du skriver og taler ubesværet dansk og engelsk og har erfaring med sagsbehandling. Du skal kunne trives med at arbejde med korte deadlines og vil skulle agere bredt på tværs af kommandoen, ligesom du skal være klar til at tage ansvar.

Som person arbejder du struktureret og målrettet samt trives med at arbejde selvstændigt. Du har en god situationsfornemmelse, hvor der skal tages hensyn til forskellige interessenter på samme tid. Stillingen er for dig, der ønsker at gøre tjeneste i en værnsfælles operativ stab i rivende udvikling og hvor ingen dage er ens.

Der gøres opmærksom på at stillingen er også i opslag som en civil stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Hvis du er militær ansøger opfordres du til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder beskatning af bolig og personalegoder samt krav om tvungen pensionsopsparing.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Ledelseselementet Christina Nielsen på Tlf.: +299 265556.

Du kan kontakte seniorsergent Kaare Bak, Arktisk Kommandos HR-partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-KAA@MIL.dk eller på tlf. +45 7281 9675, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.
Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9709, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 9. OKT 2022. Vi forventer at gennemføre samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Stillingen ønskes besat den 1. december 2022 eller efter nærmere aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, samt Siriuspatruljen, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne og i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent