Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kampvognssoldater til 1. Kampvognseskadron ved I Panserbataljon, Jydske Dragonregiment, med udsendelse til eFP 2024


Kampvognssoldater til 1. Kampvognseskadron ved I Panserbataljon, Jydske Dragonregiment, med udsendelse til eFP 2024

Ønsker du operativ tjeneste ved en af Danmarks mest slagkraftige enheder? Har du det der skal til, for at arbejde tæt sammen i et lille team, og er du klar på en udsendelse til eFP 2024?
Om os
Ved 1. kampvognseskadron, i daglig tale Niels Kjeldsens Eskadronen, har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.

Ved Niels Kjeldsens Eskadronen har en del af medarbejderne været i Afghanistan, så der er meget erfaring samlet i enheden. Vi har modtaget de opdaterede LEOPARD 2A7. Eskadronens altoverskyggende fokus i 2023, vil være klargøring og træning til udsendelse, hvor eskadronen udsendes til eFP primo 2024.

Vores daglige tjenestetid er fra 0700 til 1430, dog vil der være uddannelsesdage der gennemføres med tjenestetid fra 0700-1700. Du skal desuden deltage i både skydeperioder, øvelser og andre afgivelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk fra kasernen mere end 10 uger om året.
Om stillingen
Du vil som kampvognsoldat i Niels Kjeldsens Eskadronen indgå i en kampvognsbesætning på 4 mand. Din første uddannelse vil give dig kompetencerne til at kunne fungere som kampvognshjælper. Som kampvognshjælper vil din primære opgave bestå i at betjene kanonen og maskingeværet, samt hjælpe kommandøren med observations- signal- og sanitetstjeneste. Herefter vil du alt efter kvalifikationer og ønsker blive uddannet til enten kampvognsskytte eller kampvognskører.

I kommer til at arbejde tæt sammen som besætning, idet det kræves 4 besætningsmedlemmer til at få en kampvogn til at operere optimalt på kamppladser. Det er derfor vigtigt, at du er åben, social og kan parere ordrer uden at stille spørgsmål, når det er nødvendigt.

I hverdagen på kasernen går en del af tiden med vedligeholdelse af kampvognen og de færdigheder du skal besidde, for at betjene og anvende kampvognen, såvel teknisk som taktisk. Det forventes, at du både kan arbejde selvstændigt og sammen med resten af besætningen om opgaverne.

Derudover vil der blive brugt uddannelsestid på at vedligeholde og udvikle dine grundlæggende soldatermæssige færdigheder, blandt andet inden for skydning, førstehjælp, materielkending og militær fysisk træning.

Du skal påregne at starte på grundmodul i Holstebro primo 2023.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel, og du har forrettet tilfredsstillende tjeneste ved din tidligere underafdeling. Optimalt set har du gennemført Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og et forløb i SRS.

Det er ønskeligt, at du har B eller C kørekort.

Det forventes, at du fremstår kompetent, velsoigneret og har en god holdning til tjenesten. Personligt er du fleksibel, målrettet og trives i et omskifteligt miljø. Du har en ydmyg tilgang til opgaveløsningen, en god situationsfornemmelse samt i høj grad evnen til at holde mange bolde i luften samtidigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG N. Ståhl på telefon 72 82 32 42 eller via mail: JDR-1b-101a@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 6. november 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 47. Stillingen ønskes besat den 1. januar 2023 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.11.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent