Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Finskytte til II bataljon ved Jydske Dragonregiment


Finskytte til II bataljon ved Jydske Dragonregiment

Ønsker du at være en del af en lille og meget specialiseret enhed, hvor du med vilje, robusthed og professionalisme kan blive blandt landets bedste? Så har vi to ledige pladser i finskyttesektionen i løbet af efteråret.
Om os
Finskyttesektionen er en lille specialiseret sektion ved Stabskompagniet. Stabskompagniet er en enhed med bataljonens specialister i form af Stabsdelingen, Bjærgningssektionen og Finskyttesektionen. Derudover har Stabskompagniet også en kommandodeling, der understøtter kompagniets enheder.

Under operativ indsættelse kan Stabskompagniet vokse til dobbelt størrelse med tilgang af enheder udefra. Det stiller store krav til fleksibiliteten hos kompagniet.

I 2021 har kompagniet været i beredskab og har tidligere deltaget i udsendelser til Afghanistan og Kosovo, samt været i øvrige beredskaber i 2015 og 2018.
I 2022 har store dele af kompagniet været udsendt til Irak, Estland og Letland og 2023 bliver uddannelse frem mod at gå i beredskab.

Kompagniets delinger og sektioner har vidt forskellige opgaver og dermed interesser. Vi er dog alle professionelle soldater til fingerspidserne og på trods af vores forskelligheder, så er der et rigtig godt sammenhold og en humørfyldt tone i kompagniet.
Om stillingen
Som finskytte er du specialist. Du bliver en del af en lille og meget specialiseret enhed, hvis forcer er inden for skydning, observationstjeneste, god fysisk form, påkaldelse og ledelse af ild og feltkundskab.

Finskyttesektionen bruges på kamppladsen primært foran egne enheder, hvor de bruges som en del af bataljonens opklaring mod fjenden. Herfra vil de kunne nedkæmpe lønnende fjendtlige mål med deres rifler eller ved påkaldelse af artilleri.

Når finskyttesektionen ikke er operativt indsat går den daglige tjeneste med at dygtiggøre sig og repetere deres færdigheder inden for fx skydning, feltkundskab, observationstjeneste, militær fysisk træning og vedligeholdelsestjeneste.
Om dig
Du er konstabel, overkonstabel eller overkonstabel-1 med minimum et års tilfredsstillende tjeneste ved en stående underafdeling og har et stort ønske om at dygtiggøre dig som specialist.

Du skal besidde stor vilje, robusthed og motivation til at lære faget som finskytte.

Vi vil hellere tilegne de nødvendige færdigheder til en soldat, som vurderes at passe godt ind i sektionen rent socialt, end en som har en masse færdigheder i forvejen, men som ikke vurderes at passe ind i sektionen.

Vi ser gerne, at man er i finskyttesektionen min. 4-6 år.

Hvis vi ønsker at se nærmere til dig, så vil vi gerne se dig til afprøvningsuge i uge 44, hvorefter vi udvælger de egnede kandidater, som hurtigst muligt bliver tilbudt ansættelse, men dog senest fra 1. januar 2023.

Efter ansættelsen vil der følge yderligere funktions- og enhedsuddannelse inden indtræden på finskyttekursus i april 2023.

Du skal have afklaret med din chef, om du kan deltage på afprøvningsugen i uge 44. Du kommer til at optjene 2x øvelsesdøgn og 10-15 timer, som umiddelbart ikke udbetales.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn K. West, sektionsfører oversergent LA eller næstkommanderende i sektionen sergent SD på telefon hhv. 72 82 34 18, 22 46 63 17 og 41 38 50 34.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 44. Stillingen ønskes besat den 7. november 2022 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent