Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende til Stabskompagni/1 Brigade


Næstkommanderende til Stabskompagni/1 Brigade

Stabskompagni/1 Brigade (STKMP/BDE) søger ny næstkommanderende (NK/KMP), som vil være med til at videreopbygge kompagniet.
Dine kollegaer i kompagniet forventer en dedikeret, motiveret og ansvarsbevidst premierløjtnant - til gengæld tilbyder vi et arbejdsmiljø som er motiverende, udfordrende og med god mulighed for at forberede sig til Føringskursus.
Om os
Stabskompagniet hører hjemme i 1. Føringsstøttebataljon under 1. Brigade, og er garnisoneret i Fredericia, som også er dit faste tjenestested.
Kompagniet består for nuværende af en kommandodeling og en stabsdeling og skal vokse med endnu en deling i 2023.
Vores opgave er at opstille føringsinstallationerne til stabene ved 1. Føringsstøttebataljon og 1. Brigade - en opgave som du kan være med til at skrive doktrinen til.
Vi er stolte over at være en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at udvikle os yderligere. Der lægges vægt på, at vores medarbejdere trives og hvor der, til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Kompagniet er kendetegnet ved en uformel og professionel omgangstone, hvor opgaveløsningen er i højsædet.
Om stillingen
Som næstkommanderende gennemfører du planlægningen, tilrettelæggelsen og kontrollen af uddannelsen, baseret på direktiver fra chefen. Uddannelsen gennemføres som funktions- og enhedsuddannelse, både i rammen af de enkelte sektioner og i rammen af kompagniet.
Næstkommanderende er ligeledes ansvarlig for logistikken ved kompagniet, både driften under garnisonsforhold, samt den logistiske tjeneste under feltforhold. Samtidig støtter du chefen i udførelsen af hans beholdningsansvar, gennem daglig kontrol samt planlægning af mønstringer. Slutteligt er du i chefens fravær dennes stedfortræder og forventes at have/tilegne dig et godt kendskab til dennes opgaver.
Dine opgaver er bl.a.:
• Udarbejdelse af detaljeret tid og øvelsesliste for kompagniet,
• Planlægning af afgivelser af personel, materiel og køretøjer,
• Planlægning af arbejdstid i enheden,
• Deltagelse i mødeaktiviteter,
• Planlægning af kursusaktivitet, herunder kursusaktivitet for kompagniets personel.

Du vil indgå i tæt samarbejde med chefen og forventes at udfordre denne som en naturlig ting, således at opgaveløsningen bliver så god som mulig.
Det forventes du deltager i idræt, vedligeholdelses-tjenesten og uddannelsen når det er muligt.
Om dig
Du er premierløjtnant og har forrettet tjeneste som delingsfører, eller lignende, i minimum i to år. Du skal have evne, vilje og mod til at indgå i en enhed med meget panser og stor berøringsflade med hele brigaden og med ansvar for brigadens føringsinstallationer.
Din tilgang til personelbehandling er moderne og du forstår og kan udøve specialistledelse.
Din planlægning af uddannelsen tager udgangspunkt i input fra KC, hvorfor du bør have en veludviklet evne til at samle mange input og på en struktureret og gennemskuelig måde, omforme dette til praktisk gennemførlige planer.
Du skal have en fleksibel tilgang til løsning af dine opgaver og i en travl hverdag med mange bolde i luften, skal du kunne håndtere et relativt stort arbejdspres på en konstruktiv og effektiv måde. Du skal ligeledes være omstillingsparat, da opgaverne hurtigt kan ændre sig, bl.a. under operative forhold.
Du skal være eller kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Stabskompagniet, kaptajn Morten Kirkegaard Jensen på telefon 2246 4105 eller via mail på FSR-1B-000A@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 91172.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. november 2022 eller efter aftale.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Føringsstøtteregimentet
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Fredericia, Karup, Haderslev, og Slagelse, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.

Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent