Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Kaptajn søges til Air Mobile Protection and Recovery


Kaptajn søges til Air Mobile Protection and Recovery

Har du gode lederevner, kan du bevare overblikket og trives du i en til tider hektisk hverdag?
Om os
Tactical Support Squadron består af Flyvevåbnets sikrings- og undsætningsenhed Air Mobile Protection and Recovery. Desuden varetages Flyvevåbnets Survival Evasion Resistance and Extraction uddannelser samt forsvarets Joint Terminal Attack Controller uddannelser ved eskadrillen.
Air Mobile Protection and Recovery kan indsættes i rollen som enten Fly Away Security - fysisk sikring af fly og besætning under flyvning eller ophold på flyvepladser, Flight Line Security - opholdskontrol og sikring af fly og materiel på et flyfelt eller Ground Extraction - undsætning/evakuering af lokaliseret nødstedt og/eller såret personel.

Air Mobile Protection and Recovery hører til på Flyvestation Karup, men deltagelse i internationale operationer samt øvelses- og kursusaktivitet i ind - og udland bør forventes, hvilket stiller visse krav til sociale færdigheder og personlige forhold.
Om stillingen
Som flight commander er du overordnet ansvarlig for en Air Mobile Protection and Recovery flight herunder klargøringen af operative teams til indsættelse i internationale og nationale operationer.

Ud over din ledelsesmæssige funktion, hvor dit FOKUS samtalelederansvar for din deputy flight commander og dine faglærere prioriteres højt, fungerer du som planlægningsofficer i forbindelse med opstilling og indsættelse af Air Mobile Protection and Recovery.

Du skal kunne fungere i arbejds- og planlægningsgrupper relateret til sektionens uddannelse, træning og øvelse såvel som operative indsættelse.

Du skal kunne udsendes med et Air Mobile Protection and Recovery bidrag og ligeledes kunne fungere som Force Protection Advisor i forbindelse med indsættelsen af et Flyvevåbnets bidrag herunder deltage i site survey.
Om dig
Vi søger en loyal, selvstændig og initiativrig officer med tro på egne evner. Du er kaptajn og har gennemført VUK. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du skal være engageret i din tilgang til arbejdet, og lægge vægt på et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Du er fagligt dygtig, og ikke mindst har du fokus på, at du er rollemodel for dine kollegaer, herunder befalingsmænd på over- og seniorsergentniveauet. Du skal brænde for at have med mennesker at gøre, og du skal ville tage ansvar for underlagt personels faglige og personlige udvikling.

Du skal have lyst til at udføre synlig ledelse og påtage dig ansvaret for opgaveløsningen. Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner og evner at bevare overblikket i en til tider hektisk atmosfære. Det er vigtigt at du kan lede, kommunikere og formidle på en rolig og konstruktiv måde.

Du har nogle års tjeneste fra en operativ enhed og INTOPS-erfaring.
Du skal have en gyldig, registreret helbreds- og tandundersøgelse, samt grundvaccination. Hvis ikke, skal dette kunne gennemføres efter ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Jakob W. Jensen på mobil 50 86 47 06 eller på mail OSW-OT-001@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfrist: 1. november. Jobsamtaler: Afholdes løbende. Stillingen ønskes besat: 1. januar 2023.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musik-korps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.11.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent